: : :

Medverkande i utredning : Sofie Lagerstedt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sofie Lagerstedt

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Sofie Lagerstedt medverkat i ( 10 st. ):

Entreprenörsutredningen (N 2015:01) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Entreprenörsutredningen (N 2015:01)


Beteckning : N 2015:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2017-04-03
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-02-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:10
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Braunerhjelm, Pontus, fr.o.m. 2015-02-05 t.o.m. 2016-10-15
Expert : Alm, Håkan, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Bergstrand, Viveca, fr.o.m. 2016-08-30
Expert : Björnfot, Gabriella, fr.o.m. 2015-08-25 t.o.m. 2016-08-29
Expert : Damberg, Sara, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Driving, Cecilia, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2015-11-24
Expert : Emthén, Mats, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Falkenhall, Björn, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Florén, Linnea, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-08-29
Expert : Hallberg, Anna, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Henrekson, Magnus, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Jacob, Michael, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2015-11-24
Expert : Josefsson, Fredrik, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Kager, Lina, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Ladeborn, Joakim, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2015-08-24
Expert : Larsson, Camilla, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Mattsson, Viktoria, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Mossler, Karin, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Norén, Göran, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Nyberg Brehnfors, Helena, fr.o.m. 2015-11-25
Expert : Persson Österman, Roger, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Pleiner, Mattias, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Schwaag Serger, Syliva, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Sterte, Åsa, fr.o.m. 2016-08-30
Expert : Swarting, Odd, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Thand Ringqvist, Elisabeth, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Welzien, Linda, fr.o.m. 2015-04-24
Expert : Westberg, Kalle, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2015-11-24
Expert : Wiberg, Daniel, fr.o.m. 2014-04-24
Expert : Åstedt, Erik, fr.o.m. 2015-11-25
Expert : Ösund, Anders, fr.o.m. 2015-11-25
Huvudsekreterare : Kreicbergs, Johan, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-10-30
Sekreterare : Landelius, Cecilia, fr.o.m. 2015-02-06 t.o.m. 2015-03-15
Sekreterare : Lindqvist, Maria, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-10-15
Sekreterare : Persson, Annina, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Persson, Annina, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2016-10-15
Sekreterare : Sundberg, Andreas, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-12-31

Rapporter

SOU 2016:72Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:10 Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier (Ju 2014:03) [ Avslutad 2015 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier (Ju 2014:03)


Beteckning : Ju 2014:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:12
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21, Göteborg, tel. 031-7015358 (Lindman)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Strömberg, Stefan t.o.m. 2015-09-30
Sakkunnig : Koch, Erland, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Sakkunnig : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Johnson, Elisabeth, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Korsell, Lars, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Munukka, Jori, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Sjöholm, Henrik, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Burstedt, Anna, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Fredholm, Malin, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Gabrielsson, Stig, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Källenfors, Peter, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Månsson, Claes, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Nordfors, Lars, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Sigbladh, Roland, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Thelin, Anders, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Sekreterare : Lindman, Sara, fr.o.m. 2014-02-12 t.o.m. 2015-08-31

Rapporter

SOU 2015:77Fakturabedrägerier
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:12 Åtgärder mot fakturabedrägerier [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:77 Fakturabedrägerier [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2013 års skrothandelsutredning (N 2013:05) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

2013 års skrothandelsutredning (N 2013:05)


Beteckning : N 2013:05
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-26
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-08-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:82 och dir. 2014:94
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Brickman, Annika, fr.o.m. 2013-08-29 t.o.m. 2014-11-05
Expert : Andersson, Anna, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Expert : Eriksson, Thomas, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Expert : Lundh, Christer, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Expert : Ramstedt, Maria, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Sekreterare : Gustafsson, Karolina, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2014-11-09

Rapporter

SOU 2014:72Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kontanthanteringsutredningen (Fi 2013:05) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Kontanthanteringsutredningen (Fi 2013:05)


Beteckning : Fi 2013:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-19
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-06-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:71
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hallstedt, Håkan, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-09-01
Expert : Bäck, Hellena, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Diamant, Adam, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Grönquist, Ingela, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Hed, Irja, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Kvist, Peter, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Malmlund, Dick, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Nilervall, Bengt, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Trogen, Leif, fr.o.m. 2013-08-26
Expert : Wejshammar, Christina, fr.o.m. 2013-08-26
Sekreterare : Anefur, Petter, fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2014-09-15
Sekreterare : Hultin, Anna, fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2014-09-01

Rapporter

SOU 2014:61Svensk kontanthantering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:71 Översyn av kontanthanteringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:61 Svensk kontanthantering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Lösöreköpskommittén (Ju 2013:05) [ Avslutad 2015 ] [ Sakkunnig ]

Lösöreköpskommittén (Ju 2013:05)


Beteckning : Ju 2013:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-03-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:28
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 36 16
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Ledamot : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Ledamot : Edlund, Lars, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Håstad, Torgny, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Nilstierna, Tom, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Walterson, Frank, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Falk, Cecilia, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Fredriksson, Ulla, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Frånstedt Lofalk, Lena, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Marcus, Barbro, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Rydstedt, Johan, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Swarting, Odd, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Thorstensson, Anders, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Wiktor, Mats, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sekreterare : Matz, Henrik, fr.o.m. 2013-04-01 t.o.m. 2015-03-31

Rapporter

SOU 2015:18Lösöreköp och registerpant
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)


Beteckning : A 2013:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2015-04-13
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-01-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:1 och dir. 2013:114
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2013-01-17 t.o.m. 2013-12-01
Särskild utredare : Wadensjö, Eskil, fr.o.m. 2013-12-02 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Hjelm Östh, Mira, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2013-09-24 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2013-09-23
Ledamot : Ackholt, Kent, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Beckman, Niklas, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Donovan, Lise, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Larsson, Helena, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Rosenbaum, Jenny, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Schmidt, Hanna, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Sebardt, Gabriella, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Sekreterare : Andersson, Inger, fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2014-09-08
Biträdande sekreterare : Petersson, Stina, fr.o.m. 2014-01-27 t.o.m. 2014-03-26

Rapporter

SOU 2014:55Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utstationeringskommittén (A 2012:03) – Utredning med Sören Öman [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Utstationeringskommittén (A 2012:03)


Beteckning : A 2012:03
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:92, dir. 2014:82, dir. 2014:149 och dir. 2015:57
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Granlund, Marie, fr.o.m. 2014-11-18
Ordförande : Svantesson, Elisabeth, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-19
Ordförande : Tobé, Tomas, fr.o.m. 2013-10-07 t.o.m. 2014-11-17
Ledamot : Andersson, Johan, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Avsan, Anti, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Bengtsson, Berit, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Brännström, Katarina, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Carlsson, Andreas, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Holm, Ulf, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-11-30
Ledamot : Johansson Metso, Frida, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Johansson, Ylva, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-10-22
Ledamot : Pethrus, Désirée, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot : Plass, Maria, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Pärssinen, Raimo, fr.o.m. 2014-12-16
Ledamot : Qarlsson, Annika, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Rudén, Janne, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Sällström, Sven-Olof, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Venegas, Marco, fr.o.m. 2014-12-16
Expert : Bergström, Carl Fredrik, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Björnfot, Gabriella, fr.o.m. 2015-08-27
Expert : Bratberg, Sara, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Davidsson, Lars, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Evjen, Johanna, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Görnerup Cardell, Emma, fr.o.m. 2013-12-10 t.o.m. 2015-03-11
Expert : Jansson, Anna-Karin, fr.o.m. 2015-01-19
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-08-26
Expert : Lindblom, Pär, fr.o.m. 2015-03-12
Expert : Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2014-12-08
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Middelman, Anna, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Ribrant, Susanna, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2014-08-10
Expert : Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-09-15
Expert : Strandbacke, Anna, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Söderberg, Karin, fr.o.m. 2014-08-11 t.o.m. 2015-06-14
Expert : Wiberg, Maria, fr.o.m. 2015-01-19
Engblom, Samuel, fr.o.m. 2013-02-20
Gellner, Lars, fr.o.m. 2013-02-20
Jonsson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-11-18
Landgren, Mattias, fr.o.m. 2013-11-19 t.o.m. 2014-11-03
Larsson, Tommy, fr.o.m. 2013-02-20
Nordfors, Lars, fr.o.m. 2013-02-20
Pfeifer, Karl, fr.o.m. 2013-02-20
Sjunnebo, Robert, fr.o.m. 2014-11-04
Söderberg, Lena Maier, fr.o.m. 2013-02-20
Huvudsekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Lindell, Tomas, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2013-07-06
Sekreterare : Nordblom, Linda, fr.o.m. 2013-04-18

Rapporter

SOU 2015:83Översyn av lex Laval
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:83 Översyn av lex Laval [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om genomförande av EU-direktiv om sena betalningar (Ju 2011:04) [ Avslutad 2012 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om genomförande av EU-direktiv om sena betalningar (Ju 2011:04)


Beteckning : Ju 2011:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:30
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-04-30
Sakkunnig : Falkendal, Rickard, fr.o.m. 2001-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Sakkunnig : Holmberg, Carl, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Sakkunnig : Koch, Erland, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2011-11-13
Sakkunnig : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Sakkunnig : Pavic, Danijela, fr.o.m. 2011-11-14 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Gränsmark, Marcus, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Jagrén, Lars, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Moberg, Olof, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Thorstensson, Anders, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Sekreterare : Bergström, Malin, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-04-30

Rapporter

SOU 2012:11Snabbare betalningar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:30 Genomförande av EU-direktiv om sena betalningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:11 Snabbare betalningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning (A 2011:04) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning (A 2011:04)


Beteckning : A 2011:04
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-09-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:76
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2011-09-15 t.o.m. 2012-09-28
Expert : Björknäs, Hanna, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-09-28
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-09-28
Expert : Nordström Skans, Oskar, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-09-28
Expert : Söderström, Martin, fr.o.m. 2012-04-30 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Beckman, Niklas, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Fogelberg, Anders, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Larsson, Helena, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Schmidt, Hanna, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Torstensson, Johanna, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Sekreterare : Zettergren, Lina, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-10-12

Rapporter

SOU 2012:62Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Månadsuppgiftsutredningen (S 2009:08) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Månadsuppgiftsutredningen (S 2009:08)


Beteckning : S 2009:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-20
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-10-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:91 och dir. 2010:91
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sjöstrand, Mats, fr.o.m. 2009-10-08
Expert : Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Ekholm, Anders, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Engström, Elisabeth, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Karle, Lotta, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Nordkvist, Johan, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Nordmarc, Marie, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Odenstad, Mats, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Tillander, Per, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Åkesson, Esbjörn, fr.o.m. 2010-01-21
Expert : Åkesson, Per, fr.o.m. 2010-01-21
Sekreterare : Kållberg, Maria, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Nilstierna, Tom, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2011-04-30

Rapporter

SOU 2011:40Månadsuppgifter – snabbt och enkelt
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:40 Månadsuppgifter – snabbt och enkelt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman