Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor ( 256 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

2013 års skrothandelsutredning (N 2013:05) [ Avslutad 2014 ]

2013 års skrothandelsutredning (N 2013:05)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-08-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:82 och dir. 2014:94
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor
Medverkande :
Särskild utredare : Annika Brickman, justitieråd, fr.o.m. 2013-08-29 t.o.m. 2014-11-05
Expert : Anna Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Expert : Thomas Eriksson, verksamhetsansvarig, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Expert : Sofie Lagerstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Expert : Christer Lundh, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Expert : Maria Ramstedt, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-08 t.o.m. 2014-10-31
Sekreterare : Karolina Gustafsson, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2014-11-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 7 st. ♀ 5 ♂ 2 )

Annika Brickman  [] ( Särskild utredare )
Anna Andersson  [] ( Expert )
Thomas Eriksson  [] ( Expert )
Sofie Lagerstedt  [] ( Expert )
Christer Lundh  [] ( Expert )
Maria Ramstedt  [] ( Expert )
Karolina Gustafsson  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 2014:72

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2014:72?

2013 års skrothandelsutredning (N 2013:05) lämnade betänkandet SOU 2014:72.

Vilka medverkade till SOU 2014:72?

Annika Brickman, Anna Andersson, Thomas Eriksson, Sofie Lagerstedt, Christer Lundh, Maria Ramstedt och Karolina Gustafsson var med när betänkandet SOU 2014:72 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2014:72?

Betänkandet SOU 2014:72 är på 256 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman