: : :

Medverkande i utredning : Michaël Koch

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Michaël Koch

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Michaël Koch medverkat i ( 11 st. ):

2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13) [ Avslutad 2017 ] [ Ordförande ]

2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13)


Beteckning : Ju 2016:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Koch, Michaël, fr.o.m. 2016-05-25 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Forsselius, Hedvig, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-03-07
Sakkunnig : Solvin, Sigrid, fr.o.m. 2017-03-08 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Thorblad, Therese, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Bäckström, Magnus, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Domeij, Bengt, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Donovan, Lise, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Hilding Qvarnström, Agnetha, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Krassén, Patrick, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Sekreterare : Bergstrand, Helena, fr.o.m. 2016-06-27 t.o.m. 2017-06-09
Sekreterare : Lidquist, Carl, fr.o.m. 2016-12-07 t.o.m. 2017-05-06

Rapporter

SOU 2017:45Ny lag om företagshemligheter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (Ju 2015:11) [ Avslutad 2017 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (Ju 2015:11)


Beteckning : Ju 2015:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-10-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:97
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Koch, Michaël, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2017-04-26
Sakkunnig : Hällströmer, Erik, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Sakkunnig : Stein, Yvonne, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Sakkunnig : Zachrisson, Danielle, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2016-02-24
Sakkunnig : Zachrisson, Danielle, fr.o.m. 2017-01-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Alm-Eriksson, Camilla, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Anderberg, Jonas, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Arques, Arturo, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Blomqvist, Ulrika, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Blume, Elin, fr.o.m. 2016-02-25 t.o.m. 2017-01-11
Expert : Eriksson, Claes, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Gremlin, Mari, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Kjellin, Sofie, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Oredsson, Carl-Magnus, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Reldén, Eva, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Svensson, Jonas, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Expert : Zandén, Line, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-04-26
Sekreterare : Alsén, Ulrika, fr.o.m. 2015-10-08 t.o.m. 2017-04-06

Rapporter

SOU 2017:31Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:97 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ Avslutad 2014 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)


Beteckning : A 2013:04
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2015-04-13
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:56 och dir. 2014:34
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Koch, Michaël, fr.o.m. 2013-05-24 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Levin, Helena, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Expert : del Sante, Naiti, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Svärd, Pernilla, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-05-30
Beckman, Niklas, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Donovan, Lise, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Durling, Carl, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Svanestrand, Anna, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Arrland, Pernilla, fr.o.m. 2013-06-10 t.o.m. 2014-06-30

Rapporter

SOU 2014:48Registerutdrag i arbetslivet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 2010:03) Internationellt stöd vid kriser [ Avslutad 2012 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (Fö 2010:03) Internationellt stöd vid kriser


Beteckning : Fö 2010:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-04
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:49, dir. 2011:19 och dir. 2011:113
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Salomonson, Christina, fr.o.m. 2011-03-10
Sakkunnig : Gerhardsson, Ansi, fr.o.m. 2011-05-19
Sakkunnig : Goede, Christina, fr.o.m. 2011-05-19
Sakkunnig : Gårdmark Nylén, Margareta, fr.o.m. 2011-05-19
Sakkunnig : Gudmundsson, Therese, fr.o.m. 2012-02-16
Sakkunnig : Göranson, Frida, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-02-15
Sakkunnig : Koch, Michael, fr.o.m. 2011-05-19
Sakkunnig : Wennerström, Erik, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Bonsib, Vanessa, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Börjesson, Karin, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Cato, Marcus, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Dreifaldt, Malin, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Eriksson, Thord, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Hassel, Fredrik, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Klahr, Anders, fr.o.m. 2011-11-01
Expert : Kyrk Gere, Åsa, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Moberg, Henrik, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Rugeland, Håkan, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : von Buxhoeveden, Alexander, fr.o.m. 2011-05-19
Sekreterare : Buch, Elin, fr.o.m. 2011-06-01
Sekreterare : Druve, Ingmarie, fr.o.m. 2011-03-21

Rapporter

SOU 2012:29Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar (M 2005:04) [ Avslutad 2008 ] [ Ordförande ]

Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar (M 2005:04)


Beteckning : M 2005:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-03
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:116, dir. 2007:18 och dir. 2007:73
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Koch, Michaël, fr.o.m. 2005-10-20
Expert : Blomquist, Peter, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Hedman, Eva, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Julius, Håkan, fr.o.m. 2007-05-21
Expert : Lind, Hans, fr.o.m. 2007-03-01
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Lundholm, Gunilla, fr.o.m. 2005-12-10 t.o.m. 2006-03-31
Expert : Matz, Henrik, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Ode, Johanna, fr.o.m. 2005-12-10 t.o.m. 2007-10-31
Expert : Svensson, K A Stefan, fr.o.m. 2005-12-10
Expert : Svensson, Ylva, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Wahlberg, Katarina, fr.o.m. 2007-02-26
Eriksson, Per-Åke, fr.o.m. 2007-11-06
Mark-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 2007-11-06
Nyström, P-G, fr.o.m. 2007-11-06
Sekreterare : Ahlström, Ulf, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-05-11
Sekreterare : Nilsson, Martin, fr.o.m. 2006-10-01 t.o.m. 2008-03-31

Rapporter

SOU 2008:38EU, allmännyttan och hyrorna – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Hyressättningsutredningen (Ju 2003:02) [ Avslutad 2004 ] [ Särskild utredare ]

Hyressättningstredningen (Ju 2003:02)


Beteckning : Ju 2003:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-24
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:52 och 2003:166
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Koch, Michaël, fr.o.m. 2003-04-16 t.o.m. 2004-09-30
Sakkunnig : Josefsson, Jan, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-30
Sakkunnig : Svensson, Stefan K.A., fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Birgersson, Bengt Owe, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Bratt, Anne, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Lind, Hans, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Skogsberg, Susanna, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Thomsson, Rune, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-30
Sekreterare : Ahlström, Ulf, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-09-30

Rapporter

SOU 2004:91Reformerad hyressättning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2003:52
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:91 Reformerad hyressättning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredning (Fö 2001:03) om översyn av Försvarets radioanstalt [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Utredning (Fö 2001:03) om översyn av Försvarets radioanstalt


Beteckning : Fö 2001:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-01
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-09-06
Direktiv för utredningen se, dir. 2001:66 och dir. 2002:152
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wiktorin, Owe, fr.o.m. 2001-09-06
Sakkunnig : Birath, Ulf, fr.o.m. 2001-10-18
Sakkunnig : Petersson, Sven-Olof, fr.o.m. 2001-10-18
Sakkunnig : Åkesson, Ingvar, fr.o.m. 2001-10-18
Expert : Backteman, Elisabeth, fr.o.m. 2001-10-18 t.o.m. 2002-02-11
Expert : Dràb, Michaela, fr.o.m. 2001-10-18
Expert : Egerstedt, Olof, fr.o.m. 2001-10-18
Expert : Koch, Michael, fr.o.m. 2002-02-12
Expert : Mattsson, Therese, fr.o.m. 2001-11-01
Expert : Sohlman, Staffan, fr.o.m. 2001-10-18
Expert : Syrén, Håkan, fr.o.m. 2001-10-18
Expert : Weihe, Christina, fr.o.m. 2001-10-18
Sekreterare : Dryselius, Harald, fr.o.m. 2001-11-01

Rapporter

SOU 2003:30Försvarets radioanstalt – en översyn
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2001:66
Dir. 2002:152
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:30 Försvarets radioanstalt – en översyn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Inteckningsutredningen (Ju 2000:12) [ Avslutad 2001 ] [ Särskild utredare ]

Inteckningsutredningen (Ju 2000:12)


Beteckning : Ju 2000:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2002-02-26
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:80
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Koch, Michaël, fr.o.m. 2001-01-25 t.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2001-01-07 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Gustafsson, Annette, fr.o.m. 2001-01-07 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Kjellson, Bengt, fr.o.m. 2001-01-07 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Lundquist, Ulla, fr.o.m. 2001-01-07 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Rajemo, Siiri, fr.o.m. 2001-01-07 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Thomsson, Rune, fr.o.m. 2001-01-07 t.o.m. 2001-11-30
Sekreterare : Nilsson Hjorth, Bob, fr.o.m. 2000-12-15 t.o.m. 2001-12-31

Rapporter

SOU 2001:83Utländsk valuta – Ägarhypotek
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:80
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:83 Utländsk valuta – Ägarhypotek [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 1999:04) om markägarnas rättigheter m.m. i minerallagen (1991:45) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]

Utredningen (N 1999:04) om markägarnas rättigheter m.m. i minerallagen (1991:45)


Beteckning : N 1999:04
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-09
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-02-25
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:11
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nådell, Birgitta, fr.o.m. 1999-03-30 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Andersson, Marinette, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Aurén, Ann, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Bengtsson, Bertil, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Blücher, Magnus, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Cederlund, Ann-Christin, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Gulliksson, Mikael, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Hedström, Jan-Olof, fr.o.m. 1999-10-11 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Hermanrud, Karin, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 1999-09-12
Expert : Koch, Michael, fr.o.m. 1999-10-11 t.o.m. 2000-04-20
Expert : Lindahl, Christina, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Månsson, Stefan, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Sjöblom, Claes, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Teljer, Tom, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Expert : Wilson, Lars, fr.o.m. 1999-04-27 t.o.m. 2000-10-02
Sekreterare : Adelswärd, Thed, fr.o.m. 1999-05-11 t.o.m. 2000-10-15

Rapporter

SOU 2000:89Minerallagen, markägarna och miljön
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:11
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:89 Minerallagen, markägarna och miljön [ pdf |Paragraftecken ]
Bostadsrättsutredningen (Ju 1996:10) [ Avslutad 2000 ] [ Särskild utredare ]

Bostadsrättsutredningen (Ju 1996:10)


Beteckning : Ju 1996:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 1996:108 och dir. 1997:116.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Koch, Michaël, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 2000-01-31
Särskild utredare : Pripp, Nina, fr.o.m. 1997-02-10 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Bystedt, Ann-Christine, fr.o.m. 1999-01-21 t.o.m. 2000-01-31
Sakkunnig : Cederstierna, Nils, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1998-10-04
Sakkunnig : Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 1997-06-11 t.o.m. 1999-01-20
Sakkunnig : Hardvik Åkerström, Lotta, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 2000-01-31
Sakkunnig : Sjöblom, Anne, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1997-06-10
Expert : Albrecht, Håkan, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-01-14
Expert : Blomqvist, Ulrika, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Borgecrona, Yvonne, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Fischer, Gösta, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Jensen, Ulf, fr.o.m. 1997-11-17 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Johansson, Ulf, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Kruljac, Blanka, fr.o.m. 1999-01-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Lindén, Bo, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Olsson, Göran, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Thorslund, Sverker, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Uggla, Ingrid, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Sekreterare : Nilsson Hjorth, Bob, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 2000-01-31
Bitr. sekreterare : Forssman, Fredrik, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 1998-09-30

Rapporter

SOU 1998:80Bostadsrättsregister – delbetänkande
SOU 2000:2Olika bostadsrättsfrågor – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1996:108
Dir. 1997:116
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:80 Bostadsrättsregister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:2 Olika bostadsrättsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Försvarsberedningen (Fö 1992:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Fö 1992:B
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-25
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1992-10-29
Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992, den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999, den 8 maj 2000 §§ 2 och 3, den 14 juni 2002 § 2, den 12 juli 2012 § 2 och den 11 juli 2013 § 1.
Lokal :
Beredningens arbete är inte tidsbegränsat.

Sammansättning


Ordförande : Danielsson, Lars, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 2000-04-26
Ordförande : Enström, Karin, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2012-04-17
Ordförande : Juholt, Håkan, fr.o.m. 2000-04-27 t.o.m. 2006-12-13
Ordförande : Lagerblad, Peter, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-01-14
Ordförande : Lennmarker, Göran, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-01-09
Ordförande : Rekke, Lars, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-02-28
Ordförande : von Sydow, Björn, fr.o.m. 2017-01-09
Ordförande : Widegren, Cecilia, fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m. 2016-12-27
Ledamot : Ahlin, Urban, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Arkelsten, Sofia, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Ask, Beatrice, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Björklund, Torbjörn, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Bohlin, Britt t.o.m. 1999-05-02
Ledamot : Bäckström, Daniel, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Carnerö, Åke, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2003-04-23
Ledamot : Danielsson, Staffan, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Enström, Karin, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Forslund, Kenneth G, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Hafström, Jonas, fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 2002-11-26
Ledamot : Henriksson, Stig, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-12-07
Ledamot : Hökmark, Gunnar, fr.o.m. 2002-11-27 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Hultqvist, Peter, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-11
Ledamot : Jansson, Mikael, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2018-04-17
Ledamot : Jennehag, Jan, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1999-05-02
Ledamot : Jóhannesson, Berit, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Johnsson Fornarve, Lotta, fr.o.m. 2017-12-08
Ledamot : Juholt, Håkan, fr.o.m. 1996-01-17 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Karlsson, Niklas, fr.o.m. 2019-02-15
Ledamot : Landerholm, Henrik, fr.o.m. 1995-02-24 t.o.m. 1998-10-31
Ledamot : Lindestam, Åsa, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2019-02-14
Ledamot : Lindgren, Else-Marie, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Nordgren Christensen, Annika, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2009-05-14
Ledamot : Oscarsson, Mikael, fr.o.m. 2012-09-14
Ledamot : Richtoff, Roger, fr.o.m. 2018-04-18
Ledamot : Rohdin, Lennart, fr.o.m. 1996-01-30 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Rådberg, Peter, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Schröder, Anders, fr.o.m. 2017-02-01
Ledamot : Sundell, Ola, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Svärd, Anders, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Tingsgård, Tone, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Wahlén, Gunilla, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Wallmark, Hans, fr.o.m. 2012-09-14
Ledamot : Widman, Allan, fr.o.m. 2007-01-15
Sakkunnig : Belachew, Yosef, fr.o.m. 2018-03-21
Sakkunnig : Bengtsson, Ulf, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2003-09-17
Sakkunnig : Bringle, Peter, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Sakkunnig : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-13
Sakkunnig : Eneström, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-02-01
Sakkunnig : Franzén, Göran, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1999-05-17
Sakkunnig : Franzén, Göran, fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2000-06-04
Sakkunnig : Granholm, Mikael, fr.o.m. 2007-10-17 t.o.m. 2012-09-30
Sakkunnig : Hagberg, Julia, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-20
Sakkunnig : Hagwall, Eva, fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2017-01-30
Sakkunnig : Hedin, Ola, fr.o.m. 2012-10-01
Sakkunnig : Håkansson, Anna, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-10-13
Sakkunnig : Hänninger, Nils, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16
Sakkunnig : Koch, Michael, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2007-01-14
Sakkunnig : Kring, Claes, fr.o.m. 2003-12-10 t.o.m. 2012-09-30
Sakkunnig : Lidén, Anders, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-12-12
Sakkunnig : Lindholm, Ingvar, fr.o.m. 2018-12-14
Sakkunnig : Lyrvall, Björn, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2013-09-16
Sakkunnig : Petersson, Sven-Olof, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2002-12-17
Sakkunnig : Sandberg, Johan, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-16
Sakkunnig : Skoog, Olof, fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2007-09-02
Sakkunnig : Sohlström, Torbjörn, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Berndtson, Hans, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2005-08-16
Expert : Degerfeldt, Emma, fr.o.m. 2017-02-17 t.o.m. 2018-02-18
Expert : Ekengren, Andreas, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Elmlund, Peter, fr.o.m. 2019-02-15
Expert : Fant, Claes-Göran, fr.o.m. 2005-08-17 t.o.m. 2007-02-19
Expert : Gyllensporre, Dennis, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Hagman, Hans-Christian, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Hammarskjöld, Elinor, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2006-05-15
Expert : Hassel, Fredrik, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-07-07
Expert : Holm, Anna-Karin, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2007-01-14
Expert : Holmberg, Marie, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-02-14
Expert : Jato, Andrés, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2007-09-02
Expert : Kaunitz, Carin, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16
Expert : Molin, Urban, fr.o.m. 2017-02-01
Expert : Moore, Michael, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Riddarström, Bo, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2002-12-17
Expert : Svartz, Nils, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Svärdström, Jessica, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-18
Expert : Waldemarsson, Bo, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-06-04
Expert : Wetterqvist, Fredrik, fr.o.m. 2013-09-19 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Trouvé, Niclas, fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2003-09-17
Expert och redaktör : Engberg, Katarina, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 2000-06-04
Expert : Engberg, Katarina, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2004-12-12
Expert : Kihl, Johan, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-02-07
Expert : Uddenberg, Sara, fr.o.m. 2017-02-01
Expert : Werger, Svante, fr.o.m. 2017-02-01
Huvudsekreterare : Hyllander, Jan, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-10
Huvudsekreterare : Åkesson, Tommy, fr.o.m. 2012-10-11
Sekretariatet :
chef: Mohr, Michael, fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2007-01-14
Bitr. huvudsekreterare : Hedin, Ola, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Anclair, Åsa, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Asplund, Patrik, fr.o.m. 2018-02-26
Sekreterare : Bergman, Magnus, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2003-12-07
Sekreterare : Birath, Ulf, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Bodelius, Micaela, fr.o.m. 2017-03-13
Sekreterare : Brändström, Annika, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Cederberg, Jörgen, fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2008-01-09
Sekreterare : Coyet Folke, Adrienne, fr.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : de la Gardie (tidigare Grundmark), Per, fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Druve Lundberg, Ingmarie, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2001-07-01
Sekreterare : Fagerberg, Björn, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-06-30
Sekreterare : Foghelin, Jan, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Hammarström, Ulf, fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m. 1996-09-30
Sekreterare : Hedin, Ola, fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare : Ihrfors, Robert, fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Jarlsvik, Helen, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Johansson, Daniel, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27
Sekreterare : Lagerlöf, Johan, fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Lodin, Per, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare : Malminen, Johannes, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2019-06-30
Sekreterare : Mohr, Michael, fr.o.m. 1998-10-19 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Oredsson, Maria, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Stegen, Anja, fr.o.m. 2003-05-02 t.o.m. 2008-01-09
Sekreterare : Syrén, Håkan, fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Vendil Pallin, Carolina, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-07-31
Sekreterare : Wieslander, Anna, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2003-03-22
Sekreterare : Winberg, Cecilia, fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2018-09-02
Sekreterare : Åkesson, Tommy, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27
Sekreterare : Åstrand, Tor-Björn, fr.o.m. 2012-11-27 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Örnfeldt, Eino, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-09-30

Rapporter

Ds 1995:28Sverige i Europa i världen
Ds 1995:51Totalförsvarets utveckling och förnyelse
Ds 1996:51Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik
Ds 1998:9Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning
Ds 1999:2Förändrad omvärld – omdanat försvar
Ds 1999:55Europas säkerhet – Sveriges försvar
Ds 2001:14Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet
Ds 2001:44Ny struktur för ökad säkerhet – Nätverksförsvar och Krishantering
Ds 2003:8Säkrare grannskap- osäker värld
Ds 2003:34Vårt militära försvar – vilja och vägval
Ds 2004:30Försvar för en ny tid
Ds 2006:1En strategi för Sveriges säkerhet
Ds 2007:46Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys
Ds 2008:48Försvar i användning
Ds 2013:33Vägval i en globaliserad värld
Ds 2017:66Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021--2025
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman