Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetDs 1996:51 Omvärldsförändring och svensk säkerhetspolitik

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDs 1996:51 Omvärldsförändring och svensk säkerhetspolitik ( 62 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ]

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1992-10-29 00:00:00
Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992, den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999 § 2, den 8 maj 2000 §§ 2 och 3, den 14 juni 2002 § 2, den 17 december 2003 § 1, den 16 december 2004 § 1, den 16 augusti 2005 § 1, den 15 januari 2007 § 1, den 30 november 2007 § 4, den 12 juli 2012 § 2, den 11 juli 2013 § 1, den 4 mars 2014 § 1, den 9 januari 2017 § 3, 13 mars 2019 § 1, den 11 mars 2020 § 1, den 15 maj 2020 § 5, den 29 maj 2020 § 1, den 8 febr
Beredningens uppdrag är inte tidsbegränsat. Beredningen överlämnade sin slutrapport den 26 april 2024.
Utredningen har avgett :
Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen
Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse
Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik
Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning
Ds 1999:2 Förändrad omvärld – omdanat försvar
Ds 1999:55 Europas säkerhet – Sveriges försvar
Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet
Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering
Ds 2003:8 Säkrare grannskap – osäker värld
Ds 2003:34 Vårt militära försvar – vilja och vägval
Ds 2004:30 Försvar för en ny tid
Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet
Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys
Ds 2008:48 Försvar i användning
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
Ds 2014:20 Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid
Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025
Ds 2019:8 Värnkraft Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2001–2025
Ds 2023:19 Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023
Ds 2023:12 Kontrollstation 2023
Ds 2023:34 Kraftsamling - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
Ds 2024:6 Stärkt försvarsförmåga. Sverige som allierad- Slutrapport
Medverkande :
Ordförande : Lars Danielsson, statssekreterare, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 2000-04-26
Ordförande : Karin Enström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2012-04-17
Ordförande : Håkan Juholt, riksdagsledamot, fr.o.m. 2000-04-27 t.o.m. 2006-12-13
Ordförande : Niklas Karlsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2022-12-08
Ordförande : Peter Lagerblad, statssekreterare, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-01-14
Ordförande : Göran Lennmarker, riksdagsledamot, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-01-09
Ordförande : Lars Rekke, statssekreterare, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-02-28
Ordförande : Björn Sydow, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2020-03-15
Ordförande : Hans Wallmark, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ordförande : Cecilia Widegren, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m. 2016-12-27
Ledamot : Urban Ahlin, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Janine Alm Ericson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2022-02-15
Ledamot : Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Beatrice Ask, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Emma Beringer, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Jörgen Berglund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Torbjörn Björlund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Britt Bohlin, riksdagsledamot, fr.o.m. 1992-10-29 t.o.m. 1999-05-02
Ledamot : Daniel Bäckström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Åke Carnerö, riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2003-04-23
Ledamot : Staffan Danielsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Karin Enström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-04-05
Ledamot : Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-16 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Kenneth Forslund, G riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-03-16
Ledamot : Jonas Hafström, chef för internationella avdelningen vid Moderata samlingspartiets partikansli, fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 2002-11-26
Ledamot : Stig Henriksson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-12-07
Ledamot : Peter Hultqvist, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-11
Ledamot : Peter Hultqvist, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Gunnar Hökmark, riksdagsledamot, fr.o.m. 2002-11-27 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Mikael Jansson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2018-04-17
Ledamot : Jan Jennehag, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1999-05-02
Ledamot : Berit Jóhannesson, riksdagsledamot, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Morgan Johansson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-12-08 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Pål Jonsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Håkan Juholt, riksdagsledamot, fr.o.m. 1996-01-17 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Niklas Karlsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-02-15 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Henrik Landerholm, riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-02-24 t.o.m. 1998-10-31
Ledamot : Mikael Larsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Åsa Lindestam, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2019-02-14
Ledamot : Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Annika Nordgren Christensen, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2009-05-14
Ledamot : Mikael Oscarsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14
Ledamot : Roger Richthoff, riksdagsledamot, fr.o.m. 2018-04-18 t.o.m. 2022-02-13
Ledamot : Lennart Rohdin, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 1996-01-30 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Peter Rådberg, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Anders Schröder, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Anna Starbrink, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Ola Sundell, riksdagsledamot, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Anders Svärd, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Sven-Olof Sällström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09 t.o.m. 2023-07-16
Ledamot : Per Söderlund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-14 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Tone Tingsgård, riksdagsledamot, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Gunilla Wahlén, riksdagsledamot, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Hans Wallmark, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Allan Widman, riksdagsledamot, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Lars Wistedt, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Sakkunnig : Emil Antonsson, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21 t.o.m. 2023-12-31
Sakkunnig : Yosef Belachew, kansliråd, fr.o.m. 2018-03-21 t.o.m. 2019-05-30
Sakkunnig : Ulf Bengtsson, departementsråd, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2003-09-17
Sakkunnig : Peter Bringle, departementsråd, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Sakkunnig : Ulf Eliasson, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-13
Sakkunnig : Anna-Karin Eneström, utrikesråd, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30
Sakkunnig : Göran Franzén, sakkunnig, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2000-06-04
Sakkunnig : Mikael Granholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-17 t.o.m. 2012-09-30
Sakkunnig : Markus Grundtman, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21
Sakkunnig : Julia Hagberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-20
Sakkunnig : Hans-Christian Hagman, ämnesråd, fr.o.m. 2023-01-20 t.o.m. 2024-02-14
Sakkunnig : Eva Hagwall, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2017-01-30
Sakkunnig : Ola Hedin, ämnesråd, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2019-05-30
Sakkunnig : Ola Hedin, ämnesråd, fr.o.m. 2022-12-21
Sakkunnig : Anna Håkansson, kansliråd, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-10-13
Sakkunnig : Nils Hänninger, ämnesråd, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16
Sakkunnig : Michael Koch, kansliråd, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2007-01-14
Sakkunnig : Claes Kring, departementsråd, fr.o.m. 2003-12-10 t.o.m. 2012-09-30
Sakkunnig : Anders Lidén, utrikesråd, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-12-12
Sakkunnig : Ingvar Lindholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-12-14 t.o.m. 2019-05-30
Sakkunnig : Björn Lyrvall, utrikesråd, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2013-09-16
Sakkunnig : Daniel Olsson, kansliråd, fr.o.m. 2023-01-26
Sakkunnig : Sven-Olof Petersson, utrikesråd, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2002-12-17
Sakkunnig : Johan Sandberg, kansliråd, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-16
Sakkunnig : Olof Skoog, utrikesråd, fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2007-09-02
Sakkunnig : Torbjörn Sohlström, utrikesråd, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Anna Asp, rättschef, fr.o.m. 2022-12-21
Expert : Hans Berndtson, generallöjtnant, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2005-08-16
Expert : Lars-Olof Corneliusson, generalmajor, fr.o.m. 2022-12-21
Expert : Emma Degerfeldt, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-17 t.o.m. 2018-02-18
Expert : Andreas Ekengren, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Peter Elmlund, senior rådgivare, fr.o.m. 2019-02-15 t.o.m. 2019-05-30
Expert : Peter Elmlund, senior rådgivare, fr.o.m. 2022-12-21
Expert : Katarina Engberg, departementsråd, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2004-12-12
Expert : Claes-Göran Fant, generallöjtnant, fr.o.m. 2005-08-17 t.o.m. 2007-02-19
Expert : Dennis Gyllensporre, generalmajor, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Hans-Christian Hagman, kansliråd, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Elinor Hammarskjöld, kansliråd, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2006-05-15
Expert : Fredrik Hassel, stabschef, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-07-07
Expert : Anna-Karin Holm, departementsråd, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2007-01-14
Expert : Marie Holmberg, chef ledningsstaben, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-02-14
Expert : Andrés Jato, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2007-09-02
Expert : Carin Kaunitz, enhetschef, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16
Expert : Johan Kihl, generallöjtnant, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-02-07
Expert : Karolina Lemoine, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21 t.o.m. 2023-03-05
Expert : Elin Lewold, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-05-23
Expert : Jonny Lindfors, förbandsproduktionschef, fr.o.m. 2022-12-21 t.o.m. 2023-09-12
Expert : Helena Lund, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21 t.o.m. 2023-04-26
Expert : Urban Molin, brigadgeneral, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Michael Moore, generalmajor, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Maria Nordin, kansliråd, fr.o.m. 2023-03-06
Expert : Bo Riddarström, överdirektör, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2002-12-17
Expert : Nils Svartz, överdirektör, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Jessica Svärdström, kansliråd, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-18
Expert : Cecilia Tamm, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21
Expert : Niclas Trouvé, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2003-09-17
Expert : Sara Uddenberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30
Expert : Bo Waldemarsson, generalmajor, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-06-04
Expert : Svante Werger, kommunikationsdirektör, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30
Expert : Fredrik Wetterqvist, ämnesråd, fr.o.m. 2013-09-19 t.o.m. 2017-01-30
Expert och redaktör : Katarina Engberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 2000-06-04
Huvudsekreterare : Ola Hedin, ämnesråd, fr.o.m. 2022-02-07 t.o.m. 2022-12-13
Huvudsekreterare : Jan Hyllander, departementsråd, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-10
Huvudsekreterare : Tommy Åkesson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-10-11 t.o.m. 2022-02-06
Huvudsekreterare : Tommy Åkesson, ämnesråd, fr.o.m. 2022-12-14
Chef för sekretariatet : Michael Mohr, departementsråd, fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2007-01-14
Biträdande huvudsekreterare : Ola Hedin, ämnesråd, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Åsa Anclair, kansliråd, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Patrik Asplund, kansliråd, fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2019-06-02
Sekreterare : Yosef Belachew, kansliråd, fr.o.m. 2023-02-03 t.o.m. 2023-08-20
Sekreterare : Magnus Bergman, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2003-12-07
Sekreterare : Ulf Birath, kansliråd, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Micaela Bodelius, kansliråd, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2019-05-29
Sekreterare : Annika Brändström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Jörgen Cederberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2008-01-09
Sekreterare : Adrienne Coyet Folke, kansliråd, fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2019-08-10
Sekreterare : Ingmarie Druve Lundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2001-07-01
Sekreterare : Björn Fagerberg, ministerråd, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-06-29
Sekreterare : Jan Foghelin, avdelningschef, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Per Gardie, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Annelie Gregor Sachs, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2023-02-03 t.o.m. 2024-08-31
Sekreterare : Eva Hagström Frisell, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2023-02-06 t.o.m. 2023-07-07
Sekreterare : Ulf Hammarström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m. 1996-09-30
Sekreterare : Ola Hedin, kansliråd, fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare : Robert Ihrfors, kansliråd, fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Helen Jarlsvik, analytiker, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Daniel Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27
Sekreterare : Johan Lagerlöf, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Per Lodin, militärsakkunnig, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare : Johannes Malminen, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2019-06-29
Sekreterare : Michael Mohr, kansliråd, fr.o.m. 1998-10-19 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Viktor Norén, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-19 t.o.m. 2024-01-07
Sekreterare : Maria Oredsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Anja Stegen, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-05-02 t.o.m. 2008-01-09
Sekreterare : , Syrén, Håkan överste 1., fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Elisabeth Terenius, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-02-07
Sekreterare : Carolina Vendil Pallin, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-07-31
Sekreterare : Anna Wieslander, kansliråd, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2003-03-22
Sekreterare : Cecilia Winberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2018-09-02
Sekreterare : Tommy Åkesson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27
Sekreterare : Tor-Björn Åstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-11-27 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Eino Örnfeldt, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-09-30
Sekreterare : Pär Eriksson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2023-07-25 t.o.m. 2024-05-31
Ledamot : Per Söderlund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2023-07-17
Expert : Magnus Ståhl, överste, fr.o.m. 2023-09-13
Sekreterare : Mårten Levin, kansliråd, fr.o.m. 2023-10-10 t.o.m. 2024-05-31
Sekreterare : Roger Pettersson, ämnesråd, fr.o.m. 2023-10-16 t.o.m. 2024-05-31
Sakkunnig : Julia Kayali Reinholdsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2024-01-24 t.o.m. 2024-04-25
Sekreterare : Anders Carell, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2024-02-05 t.o.m. 2024-05-15
Sakkunnig : Johan Raeder, departementsråd, fr.o.m. 2024-02-15
Sakkunnig : Cecilia Palme, departementssekreterare, fr.o.m. 2024-04-26
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 154 st. ♀ 52 ♂ 102 )

Lars Danielsson  [] ( Ordförande )
Karin Enström  [] ( Ledamot )
Niklas Karlsson  [] ( Ledamot )
Håkan Juholt  [] ( Ledamot )
Peter Lagerblad  [] ( Ordförande )
Göran Lennmarker  [] ( Ordförande )
Lars Rekke  [] ( Ordförande )
Björn von Sydow  [] ( Ordförande )
Cecilia Widegren  [] ( Ordförande )
Urban Ahlin  [] ( Ledamot )
Janine Alm Eriksson  [] ( Ledamot )
Sofia Arkelsten  [] ( Ledamot )
Beatrice Ask  [] ( Ledamot )
Torbjörn Björlund  [] ( Ledamot )
Britt Bohlin  [] ( Ledamot )
Daniel Bäckström  [] ( Ledamot )
Åke Carnerö  [] ( Ledamot )
Staffan Danielsson  [] ( Ledamot )
Elisabeth Falkhaven  [] ( Ledamot )
Kenneth Forslund  [] ( Ledamot )
Hanna Gunnarsson  [] ( Ledamot )
Jonas Hafström  [] ( Ledamot )
Stig Henriksson  [] ( Ledamot )
Gunnar Hökmark  [] ( Ledamot )
Peter Hultqvist  [] ( Ledamot )
Mikael Jansson  [] ( Ledamot )
Jan Jennehag  [] ( Ledamot )
Berit Jóhannesson  [] ( Ledamot )
Lotta Johnsson Fornarve  [] ( Ledamot )
Pål Jonsson  [] ( Ledamot )
Henrik Landerholm  [] ( Ledamot )
Åsa Lindestam  [] ( Ledamot )
Else-Marie Lindgren  [] ( Ledamot )
Annika Nordgren Christensen  [] ( Ledamot )
Mikael Oscarsson  [] ( Ledamot )
Roger Richtoff  [] ( Ledamot )
Lennart Rohdin  [] ( Ledamot )
Peter Rådberg  [] ( Ledamot )
Anders Schröder  [] ( Ledamot )
Ola Sundell  [] ( Ledamot )
Anders Svärd  [] ( Ledamot )
Tone Tingsgård  [] ( Ledamot )
Gunilla Wahlén  [] ( Ledamot )
Hans Wallmark  [] ( Ledamot )
Allan Widman  [] ( Ledamot )
Yosef Belachew  [] ( Sakkunnig )
Ulf Bengtsson  [] ( Sakkunnig )
Peter Bringle  [] ( Sakkunnig )
Ulf Eliasson  [] ( Sakkunnig )
Anna-Karin Eneström  [] ( Sakkunnig )
Göran Franzén  [] ( Sakkunnig )
Mikael Granholm  [] ( Sakkunnig )
Julia Hagberg  [] ( Sakkunnig )
Eva Hagwall  [] ( Sakkunnig )
Ola Hedin  [] ( Sekreterare )
Nils Hänninger  [] ( Sakkunnig )
Michael Koch  [] ( Sakkunnig )
Claes Kring  [] ( Sakkunnig )
Anders Lidén  [] ( Sakkunnig )
Ingvar Lindholm  [] ( Sakkunnig )
Björn Lyrvall  [] ( Sakkunnig )
Sven-Olof Petersson  [] ( Sakkunnig )
Johan Sandberg  [] ( Sakkunnig )
Olof Skoog  [] ( Sakkunnig )
Torbjörn Sohlström  [] ( Sakkunnig )
Hans Berndtson  [] ( Expert )
Emma Degerfeldt  [] ( Expert )
Andreas Ekengren  [] ( Expert )
Peter Elmlund  [] ( Expert )
Claes-Göran Fant  [] ( Expert )
Dennis Gyllensporre  [] ( Expert )
Hans-Christian Hagman  [] ( Expert )
Elinor Hammarskjöld  [] ( Expert )
Fredrik Hassel  [] ( Expert )
Anna-Karin Holm  [] ( Expert )
Marie Holmberg  [] ( Expert )
Andrés Jato  [] ( Expert )
Carin Kaunitz  [] ( Expert )
Urban Molin  [] ( Expert )
Michael Moore  [] ( Expert )
Bo Riddarström  [] ( Expert )
Nils Svartz  [] ( Expert )
Jessica Svärdström  [] ( Expert )
Bo Waldemarsson  [] ( Expert )
Fredrik Wetterqvist  [] ( Expert )
Niclas Trouvé  [] ( Expert )
Katarina Engberg  [] ( Expert )
Johan Kihl  [] ( Expert )
Sara Uddenberg  [] ( Expert )
Svante Werger  [] ( Expert )
Jan Hyllander  [] ( Huvudsekreterare )
Tommy Åkesson  [] ( Sekreterare )
Michael Mohr  [] ( Sekreterare )
Åsa Anclair  [] ( Sekreterare )
Patrik Asplund  [] ( Sekreterare )
Magnus Bergman  [] ( Sekreterare )
Ulf Birath  [] ( Sekreterare )
Micaela Bodelius  [] ( Sekreterare )
Annika Brändström  [] ( Sekreterare )
Jörgen Cederberg  [] ( Sekreterare )
Adrienne Coyet Folke  [] ( Sekreterare )
Ingmarie Druve Lundberg  [] ( Sekreterare )
Björn Fagerberg  [] ( Sekreterare )
Jan Foghelin  [] ( Sekreterare )
Ulf Hammarström  [] ( Sekreterare )
Robert Ihrfors  [] ( Sekreterare )
Helen Jarlsvik  [] ( Sekreterare )
Daniel Johansson  [] ( Sekreterare )
Johan Lagerlöf  [] ( Sekreterare )
Per Lodin  [] ( Sekreterare )
Johannes Malminen  [] ( Sekreterare )
Maria Oredsson  [] ( Sekreterare )
Anja Stegen  [] ( Sekreterare )
Carolina Vendil Pallin  [] ( Sekreterare )
Anna Wieslander  [] ( Sekreterare )
Cecilia Winberg  [] ( Sekreterare )
Tor-Björn Åstrand  [] ( Sekreterare )
Eino Örnfeldt  [] ( Sekreterare )
Anna Håkanson  [] ( Sakkunnig )
Per Söderlund  [] ( Ledamot )
Emma Beringer  [] ( Ledamot )
Jörgen Berglund  [] ( Ledamot )
Morgan Johansson  [] ( Ledamot )
Mikael Larsson  [] ( Ledamot )
Anna Starbrink  [] ( Ledamot )
Sven-Olof Sällström  [] ( Ledamot )
Lars Wistedt  [] ( Ledamot )
Viktor Norén  [] ( Sekreterare )
Emil Antonsson  [] ( Sakkunnig )
Markus Grundtman  [] ( Sakkunnig )
Anna Asp  [] ( Expert )
Lars-Olof Corneliusson  [] ( Expert )
Karolina Lemoine  [] ( Expert )
Jonny Lindfors  [] ( Expert )
Helena Lund  [] ( Expert )
Cecilia Tamm  [] ( Expert )
Janine Alm Ericson  [] ( Ledamot )
Roger Richthoff  [] ( Ledamot )
Daniel Olsson  [] ( Sakkunnig )
Annelie Gregor Sachs  [] ( Sekreterare )
Eva Hagström Frisell  [] ( Sekreterare )
Elisabeth Terenius  [] ( Sekreterare )
Maria Nordin  [] ( Expert )
Elin Lewold  [] ( Expert )
Pär Eriksson  [] ( Sekreterare )
Magnus Ståhl  [] ( Expert )
Mårten Levin  [] ( Sekreterare )
Roger Pettersson  [] ( Sekreterare )
Julia Kayali Reinholdsson  [] ( Sakkunnig )
Anders Carell  [] ( Ämnessakkunnig )
Johan Raeder  [] ( Sakkunnig )
Cecilia Palme  [] ( Sakkunnig )
Per Gardie  [] ( Sekreterare )

Andra betänkanden av utredningen ( 20 st. Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1995:28 Sverige i Europa och världen [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:2 Förändrad omvärld – omdanat försvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:55 Europas säkerhet – Sveriges försvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:8 Säkrare grannskap – osäker värld [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:34 Vårt militära försvar – vilja och vägval [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2004:30 Försvar för en ny tid [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2008:48 Försvar i användning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2014:20 Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2017:66 Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2019:8 Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2023:12 Kontrollstation 2023 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2023:19 Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Ds 2023:34
Omslaget till betänkandet
Ds 2024:6 Stärkt försvarsförmåga – Sverige som allierad [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till Ds 1996:51

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om Ds 1996:51 Omvärldsförändring och svensk säkerhetspolitik

Vilken utredning gjorde betänkandet Ds 1996:51?

Vilka medverkade till Ds 1996:51?

Lars Danielsson, Karin Enström, Niklas Karlsson, Håkan Juholt, Peter Lagerblad, Göran Lennmarker, Lars Rekke, Björn von Sydow, Cecilia Widegren, Urban Ahlin, Janine Alm Eriksson, Sofia Arkelsten, Beatrice Ask, Torbjörn Björlund, Britt Bohlin, Daniel Bäckström, Åke Carnerö, Staffan Danielsson, Elisabeth Falkhaven, Kenneth Forslund, Hanna Gunnarsson, Jonas Hafström, Stig Henriksson, Gunnar Hökmark, Peter Hultqvist, Mikael Jansson, Jan Jennehag, Berit Jóhannesson, Lotta Johnsson Fornarve, Pål Jonsson, Henrik Landerholm, Åsa Lindestam, Else-Marie Lindgren, Annika Nordgren Christensen, Mikael Oscarsson, Roger Richtoff, Lennart Rohdin, Peter Rådberg, Anders Schröder, Ola Sundell, Anders Svärd, Tone Tingsgård, Gunilla Wahlén, Hans Wallmark, Allan Widman, Yosef Belachew, Ulf Bengtsson, Peter Bringle, Ulf Eliasson, Anna-Karin Eneström, Göran Franzén, Mikael Granholm, Julia Hagberg, Eva Hagwall, Ola Hedin, Nils Hänninger, Michael Koch, Claes Kring, Anders Lidén, Ingvar Lindholm, Björn Lyrvall, Sven-Olof Petersson, Johan Sandberg, Olof Skoog, Torbjörn Sohlström, Hans Berndtson, Emma Degerfeldt, Andreas Ekengren, Peter Elmlund, Claes-Göran Fant, Dennis Gyllensporre, Hans-Christian Hagman, Elinor Hammarskjöld, Fredrik Hassel, Anna-Karin Holm, Marie Holmberg, Andrés Jato, Carin Kaunitz, Urban Molin, Michael Moore, Bo Riddarström, Nils Svartz, Jessica Svärdström, Bo Waldemarsson, Fredrik Wetterqvist, Niclas Trouvé, Katarina Engberg, Johan Kihl, Sara Uddenberg, Svante Werger, Jan Hyllander, Tommy Åkesson, Michael Mohr, Åsa Anclair, Patrik Asplund, Magnus Bergman, Ulf Birath, Micaela Bodelius, Annika Brändström, Jörgen Cederberg, Adrienne Coyet Folke, Per de la Gardie (tidigare Grundmark), Ingmarie Druve Lundberg, Björn Fagerberg, Jan Foghelin, Ulf Hammarström, Robert Ihrfors, Helen Jarlsvik, Daniel Johansson, Johan Lagerlöf, Per Lodin, Johannes Malminen, Maria Oredsson, Anja Stegen, Carolina Vendil Pallin, Anna Wieslander, Cecilia Winberg, Tor-Björn Åstrand, Eino Örnfeldt, Anna Håkanson, Per Söderlund, Emma Beringer, Jörgen Berglund, Morgan Johansson, Mikael Larsson, Anna Starbrink, Sven-Olof Sällström, Lars Wistedt, Viktor Norén, Emil Antonsson, Markus Grundtman, Anna Asp, Lars-Olof Corneliusson, Karolina Lemoine, Jonny Lindfors, Helena Lund, Cecilia Tamm, Janine Alm Ericson, Roger Richthoff, Daniel Olsson, Annelie Gregor Sachs, Eva Hagström Frisell, Elisabeth Terenius, Maria Nordin, Elin Lewold, Pär Eriksson, Magnus Ståhl, Mårten Levin, Roger Pettersson, Julia Kayali Reinholdsson, Anders Carell, Johan Raeder, Cecilia Palme och Per Gardie var med när betänkandet Ds 1996:51 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet Ds 1996:51?

Betänkandet Ds 1996:51 är på 62 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman