: : :

Medverkande i utredning : Jan Larsson På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Jan Larsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Jan Larsson medverkat i ( 10 st. ):

Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (U 2018:01) [ Pågående ] [ Särskild utredare ]

Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)


Beteckning : UD 2018:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-21
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-08
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:3 och dir. 2018:113
Lokal :
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2019

Sammansättning


Särskild utredare : Larsson, Jan, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-08-08
Särskild utredare : Waidelich, Tommy, fr.o.m. 2018-08-14 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Alberius, Peter, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : Cederskog Sundling, Ulrika, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-02-11
Expert : Eklund, Johan, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : de Feudis, Isabella, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : Fexe, Fredrik, fr.o.m. 2019-02-12
Expert : Hatzigeorgiou, Andreas, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-09-26
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : Norin, Johan, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-09-26
Expert : Nutley, Daniel, fr.o.m. 2018-02-08 t.o.m. 2018-09-26
Expert : Bengtsson, Torbjörn, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : Roed, Pia, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : Schmidt, Ann-Christine, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : Sefastsson, Ingrid, fr.o.m. 2018-09-26
Expert : Toresson, Bengt, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : Wollentz, Björn, fr.o.m. 2018-03-01
Sekreterare : Silversol, Susanna, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-04-30

Rapporter

SOU 2018:56Bättre kommunikation för fler investeringar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:56 Bättre kommunikation för fler investeringar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04) [ Sekreterare ]

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04)


Beteckning : S 2017:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-05
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:44
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Macdisi, Vivianne, fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Beck-Friis, Joakim, fr.o.m. 2018-08-21 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Granat, Klara, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Gumpert, Leo, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-01-31
Sakkunnig : Hagelin, Hans, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-07-05
Sakkunnig : Lundberg, Kristoffer, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Nannesson, Frida, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Wollberg, Peter, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30
Sekreterare : Larsson, Jan, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-11-30
Sekreterare : Pålsson Alstergren, Susanna, fr.o.m. 2017-12-21 t.o.m. 2018-11-30
Sekreterare : Örnelius, Kristian, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-11-30

Rapporter

SOU 2018:80Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06)


Beteckning : Fi 2016:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-26
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:58 och dir. 2018:112
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 april 2020.

Sammansättning


Särskild utredare : Classon, Petter, fr.o.m. 2018-02-26
Särskild utredare : Posjnov, Eva, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2018-02-25
Sakkunnig : Hamberg, Lennart, fr.o.m. 2016-09-22
Sakkunnig : Larsson, Jan, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25
Sakkunnig : Posjnov, Eva, fr.o.m. 2018-02-26
Expert : Carlberg, Charlotta, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Classon, Petter, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25
Expert : Hammar, Henrik, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25
Expert : Lidström, Jan-Olof, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2017-04-23
Expert : Lidström, Jan-Olof, fr.o.m. 2019-04-01
Expert : Lindqvist, Johan, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Lindström, Elly-Ann, fr.o.m. 2018-02-26
Expert : Malmberg, Stina, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Mattisson, Lars, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Möller, Anneli, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Olsson, Christina, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2019-03-31
Expert : Sandberg Nilsson, Anna, fr.o.m. 2016-09-22
Huvudsekreterare : Börjesson, Ylva, fr.o.m. 2016-10-03
Sekreterare : Helenius Lockner, Mia, fr.o.m. 2016-09-05
Sekreterare : Lidström, Jan-Olof, fr.o.m. 2017-04-24 t.o.m. 2019-03-31
Sekreterare : Olsson, Christina, fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-09-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

2011 års vägtullsutredning (Fi 2011:08) [ Avslutad 2013 ] [ Sakkunnig ]

2011 års vägtullsutredning (Fi 2011:08)


Beteckning : Fi 2011:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-13
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:47 och dir. 2012:65
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Grankvist, Raymond, fr.o.m. 2011-06-20 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Lidström, Jan Olof, fr.o.m. 2011-07-01
Sakkunnig : Larsson, Jan, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Anderman, Anna, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2011-09-15
Expert : Båsjö, Ulf, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Carlsson, Lars, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Erlandsson, Marianne, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Granqvist, Daniel, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Hansson, Mats-Olof, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Ingelsson, Maria, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Jansson, Petra, fr.o.m. 2011-11-15
Expert : Lindqvist, Johan, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Magnusson, Jennie, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Rado, Szilárd, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2011-11-14
Expert : Roos, Göran, fr.o.m. 2011-09-16
Expert : Ståhl, Åsa, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Svedberg, Gunilla, fr.o.m. 2011-07-01
Sekreterare : Moore Peterson, Jennifer, fr.o.m. 2011-06-20 t.o.m. 2013-02-18

Rapporter

SOU 2012:60Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem
SOU 2013:3Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård (S 2009:01) [ Avslutad 2011 ] [ Ledamot ]

Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård (S 2009:01)


Beteckning : S 2009:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-20
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-26
Direktiv för delegationen, se dir. 2009:18
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Åberg, Rune, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2011-12-31
Ledamot : Bergström, Sven, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Carter, Ned, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Fromm, Jana, fr.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Fristedt, Karin, fr.o.m. 2011-05-23
Ledamot : Hagström, Ulrika, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2011-11-29
Ledamot : Johnsson, Johnny, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Karlström, Karin, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2011-05-22
Ledamot : Larsson, Jan, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2010-09-27
Ledamot : Luthander, Erik, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2010-01-31
Ledamot : Mellbom, Bodil, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Strempl, Ywonne, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Sundqvist, Gunnar, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Wangerud, Ingrid, fr.o.m. 2010-02-01
Ledamot : Vänje, Annika, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2010-09-27
Sekreterare : Dahlgren, Marie, fr.o.m. 2009-05-18 t.o.m. 2012-01-31
Sekreterare : Lehndal, Eva, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2012-02-29

Rapporter

SOU 2011:63Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder
SOU 2011:79Kunskapsområdet företagshälsovård. En rapport om utbildning, utveckling och forskning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:18 Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsförmågeutredningen (S 2008:01) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Arbetsförmågeutredningen (S 2008:01)


Beteckning : S 2008:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-04
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-01-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:11 och 2009:33
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hedborg, Anna, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2009-11-15
Särskild utredare : Hedborg, Anna, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2009-10-31
Sakkunnig : Alexandersson, Kristina, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Brage, Sören, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Englund, Lars, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Hansson, Sven-Ove, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Hulting, Claes, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Lidhard, Jan, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Santesson, Anna, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Westerlind, Leif, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Dahlgren, Jan-Olof, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Hylen Bengtsson, Kristina, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Larsson, Jan, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Andersson, Patrik, fr.o.m. 2008-04-24 t.o.m. 2008-06-15
Sekreterare : Ljunghall, Bodil, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-11-15
Sekreterare : Odmark, Petter, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2009-10-31
Sekreterare : Olsson, Marie, fr.o.m. 2009-01-01
Sekreterare : Settergren, Ole, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2008-03-31
Sekreterare : Öfverberg, Ulf, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-10-31

Rapporter

SOU 2008:66Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder
SOU 2009:89Gränslandet mellan sjukdom och arbete Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar/Försörjningsförmåga
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp om uppbörd av elskatt (Fi 2007:D) [ Sekreterare ]
Arbetsgrupp om uppbörd av elskatt (Fi 2007:D)
Departement : Finansdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-04-27
Arbetsgruppen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 oktober 2007.
Medverkande :
Ordförande : Rolf Bohlin, kansliråd, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2007-12-31
Tomas Eurenius, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2007-12-31
Mats-Olof Hansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2007-12-31
Lars Lundholm, ämnesråd, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2007-12-31
Susanne Åkerfeldt, ämnesråd, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Jan Larsson, kansliråd, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2007-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2005:06) om avgifter på planerade och nya vägsträckor av väg E6 i Västra Götalands län [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2005:06) om avgifter på planerade och nya vägsträckor av väg E6 i Västra Götalands län


Beteckning : N 2005:06
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-07-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:103 och 2005:49
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Engdahl, Anders, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2006-04-03
Expert : Eriksson, Gunnar, fr.o.m. 2005-05-26 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Höök, Birger, fr.o.m. 2005-05-26 t.o.m. 2006-04-03
Expert : Larsson, Jan, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-04-03
Expert : Loman, Gabriella, fr.o.m. 2005-05-26 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Nyberg, Marianne, fr.o.m. 2005-05-26 t.o.m. 2006-04-03
Expert : Papadopoulos, Orestis, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-04-03
Sekreterare : Ståhl, Åsa, fr.o.m. 2005-05-16 t.o.m. 2006-03-31

Rapporter

SOU 2006:33Andra vägar att finansiera nya vägar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:103
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:33 Andra vägar att finansiera nya vägar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08)


Beteckning : Fi 2001:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-04
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:12, dir. 2002:26 och dir. 2004:7
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Valter, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Berg, Michael, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Båsjö, Ulf, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Emanuelsson, Sara, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-01-14
Expert : Eriksson, Gunnar, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : von Gersdorff, Agnes, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-08-31
Expert : Hansson, Mats-Olof, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Kronqvist, Elin, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2004-02-04
Expert : Larsson, Jan, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Loman, Gabriella, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-06-22
Expert : Magnusson, Bengt, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Odelram, Fredrik, fr.o.m. 2004-02-05 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Olsson, Larsolov, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Pettersson, Hans G, fr.o.m. 2003-01-15 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Rydmell, Christer, fr.o.m. 2003-11-03 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Zimmer, Katrin, fr.o.m. 2004-02-05 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Öhgren, Hans, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-02-04
Andersson, Gösta, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Berggren, Lars, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Brandin, Claes-Göran, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Fremling, Lennart, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Gylling, Johnny, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Rådhström, Jan Evert, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Svensson Smith, Karin, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Sekreterare : Hagard Linander, Ewa, fr.o.m. 2001-04-23 t.o.m. 2002-12-01
Sekreterare : Hammar, Henrik, fr.o.m. 2001-11-19 t.o.m. 2004-06-30
Sekreterare : Sanner, Johan, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2004-07-31

Rapporter

SOU 2002:64Vissa vägtrafikskattefrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2001:12
Dir. 2002:26
Dir. 2004:7
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:64 Vissa vägtrafikskattefrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:63 Skatt på väg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Trafikbeskattningsutredningen (Fi 1996:11) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

Trafikbeskattningsutredningen (Fi 1996:11)


Beteckning : Fi 1996:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-08
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-04-25
Direktiv för se dir. 1996:37 och dir. 1998:7.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Grufberg, Lennart, fr.o.m. 1996-10-07
Sakkunnig : Agerback, Christer, fr.o.m. 1998-03-15
Sakkunnig : Fernlund, Carl-Gustav, fr.o.m. 1996-10-07
Sakkunnig : Kristoffersson, Anders, fr.o.m. 1998-10-21
Sakkunnig : Sjöstrand, Mats, fr.o.m. 1996-10-07
Expert : Andersson, Niklas, fr.o.m. 1997-10-22 t.o.m. 1997-12-31
Expert : Ekenger, Mats, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-10-13
Expert : Emanuelsson, Sara, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Engelbrecht, Per-Ove, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1997-10-21
Expert : Hallstedt, Elisabeth, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-03-14
Expert : Johannesson, Åsa, fr.o.m. 1997-08-26
Expert : Larsson, Jan, fr.o.m. 1998-11-01
Expert : Näsman, Gunilla, fr.o.m. 1996-10-07
Expert : Thilén, Ira, fr.o.m. 1997-10-14
Sekreterare : Eskilsson, Per, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1999-06-16

Rapporter

SOU 1997:126Bilen, miljön och säkerheten – delbetänkande
SOU 1999:62Bilen, miljön och säkerheten – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1996:37
Dir. 1998:7
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:126 Bilen, miljön och säkerheten [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:62 Bilen, miljön och säkerheten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman