Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård (S 2009:01)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård (S 2009:01) [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2009:18 Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 10 ♂ 7 ) :

Rune Åberg  []  ( Ordförande )
Sven Bergström  []  ( Ledamot )
Ned Carter  []  ( Ledamot )
Jana Fromm  []  ( Ledamot )
Karin Fristedt  []  ( Ledamot )
Ulrika Hagström  []  ( Ledamot )
Johnny Johnsson  []  ( Ledamot )
Karin Karlström  []  ( Ledamot )
Jan Larsson  []  ( Ledamot )
Erik Luthander  []  ( Ledamot )
Ywonne Strempl  []  ( Ledamot )
Gunnar Sundqvist  []  ( Ledamot )
Ingrid Wangerud  []  ( Ledamot )
Annika Vänje  []  ( Ledamot )
Marie Dahlgren  []  ( Sekreterare )
Eva Lehndal  []  ( Sekreterare )
Bodil Mellblom  []  ( Ledamot )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård (S 2009:01)


Beteckning : S 2009:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-20
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-26
Direktiv för delegationen, se dir. 2009:18
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Åberg, Rune, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2011-12-31
Ledamot : Bergström, Sven, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Carter, Ned, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Fromm, Jana, fr.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Fristedt, Karin, fr.o.m. 2011-05-23
Ledamot : Hagström, Ulrika, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2011-11-29
Ledamot : Johnsson, Johnny, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Karlström, Karin, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2011-05-22
Ledamot : Larsson, Jan, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2010-09-27
Ledamot : Luthander, Erik, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2010-01-31
Ledamot : Mellbom, Bodil, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Strempl, Ywonne, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Sundqvist, Gunnar, fr.o.m. 2009-04-01
Ledamot : Wangerud, Ingrid, fr.o.m. 2010-02-01
Ledamot : Vänje, Annika, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2010-09-27
Sekreterare : Dahlgren, Marie, fr.o.m. 2009-05-18 t.o.m. 2012-01-31
Sekreterare : Lehndal, Eva, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2012-02-29

Rapporter

SOU 2011:63Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder
SOU 2011:79Kunskapsområdet företagshälsovård. En rapport om utbildning, utveckling och forskning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman