Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2011 års vägtullsutredning (Fi 2011:08)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2011 års vägtullsutredning (Fi 2011:08) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 8 ♂ 10 ) :

Raymond Grankvist  []  ( Särskild utredare )
Jan Larsson  []  ( Sakkunnig )
Anna Anderman  []  ( Expert )
Ulf Båsjö  []  ( Expert )
Lars Carlsson  []  ( Expert )
Marianne Erlandsson  []  ( Expert )
Daniel Granqvist  []  ( Expert )
Mats-Olof Hansson  []  ( Expert )
Maria Ingelsson  []  ( Expert )
Petra Jansson  []  ( Expert )
Johan Lindqvist  []  ( Expert )
Jennie Magnusson  []  ( Expert )
Szilárd Rado  []  ( Expert )
Göran Roos  []  ( Expert )
Åsa Ståhl  []  ( Expert )
Gunilla Svedberg  []  ( Expert )
Jennifer Moore Peterson  []  ( Sekreterare )
Jan-Olof Lidström  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2011 års vägtullsutredning (Fi 2011:08)


Beteckning : Fi 2011:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-13
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:47 och dir. 2012:65
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Grankvist, Raymond, fr.o.m. 2011-06-20 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Lidström, Jan Olof, fr.o.m. 2011-07-01
Sakkunnig : Larsson, Jan, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Anderman, Anna, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2011-09-15
Expert : Båsjö, Ulf, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Carlsson, Lars, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Erlandsson, Marianne, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Granqvist, Daniel, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Hansson, Mats-Olof, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Ingelsson, Maria, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Jansson, Petra, fr.o.m. 2011-11-15
Expert : Lindqvist, Johan, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Magnusson, Jennie, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Rado, Szilárd, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2011-11-14
Expert : Roos, Göran, fr.o.m. 2011-09-16
Expert : Ståhl, Åsa, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Svedberg, Gunilla, fr.o.m. 2011-07-01
Sekreterare : Moore Peterson, Jennifer, fr.o.m. 2011-06-20 t.o.m. 2013-02-18

Rapporter

SOU 2012:60Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem
SOU 2013:3Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman