: : :

Omslaget till förarbetetDir. 2018:112 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 2018:112 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06) ( 1 sida )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Direktiv till den offentliga utredningen under Finansdepartementet :

Utredningen om översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06) [ Pågående ]

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagen (Fi 2016:06)
Departement : Finansdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:58 och dir. 2018:112
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 april 2020.
Medverkande :
Särskild utredare : Petter Classon, fr.o.m. 2018-02-26
Särskild utredare : Eva Posjnov, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2018-02-25
Sakkunnig : Lennart Hamberg, fr.o.m. 2016-09-22
Sakkunnig : Jan Larsson, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25
Sakkunnig : Eva Posjnov, fr.o.m. 2018-02-26
Expert : Charlotta Carlberg, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Petter Classon, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25
Expert : Henrik Hammar, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25
Expert : Jan-Olof Lidström, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2017-04-23
Expert : Jan-Olof Lidström, kansliråd, fr.o.m. 2019-04-01
Expert : Johan Lindqvist, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2019-08-12
Expert : Elly-Ann Lindström, fr.o.m. 2018-02-26
Expert : Johan Magnander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2019-08-13
Expert : Stina Malmberg, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Lars Mattisson, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Anneli Möller, fr.o.m. 2016-09-22
Expert : Christina Olsson, fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2019-03-31
Expert : Anna Sandberg Nilsson, fr.o.m. 2016-09-22
Huvudsekreterare : Ylva Börjesson, fr.o.m. 2016-10-03
Sekreterare : Mia Helenius Lockner, fr.o.m. 2016-09-05
Sekreterare : Jan-Olof Lidström, fr.o.m. 2017-04-24 t.o.m. 2019-03-31
Sekreterare : Christina Olsson, rättslig expert, fr.o.m. 2019-04-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Petter Classon  [] ( Expert )
Eva Posjnov  [] ( Sakkunnig )
Lennart Hamberg  [] ( Sakkunnig )
Jan Larsson  [] ( Sakkunnig )
Charlotta Carlberg  [] ( Expert )
Henrik Hammar  [] ( Expert )
Jan-Olof Lidström  [] ( Sekreterare )
Johan Lindqvist  [] ( Expert )
Elly-Ann Lindström  [] ( Expert )
Stina Malmberg  [] ( Expert )
Lars Mattisson  [] ( Expert )
Anneli Möller  [] ( Expert )
Anna Sandberg Nilsson  [] ( Expert )
Ylva Börjesson  [] ( Huvudsekreterare )
Mia Helenius Lockner  [] ( Sekreterare )
Christina Olsson  [] ( Expert )
Johan Magnander  [] ( Expert )
Andra utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2016:58 Översyn av mervärdesskattelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till dir. 2018:112

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2019-11-07 av Sören Öman