Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 29 st. ♀ 11 ♂ 18 ) :

Anders Eriksson  []  ( Ordförande )
Lars Eklycke  []  ( Ledamot )
Lotty Nordling  []  ( Ledamot )
Lars Dahllöf  []  ( Sakkunnig )
Anders Danielsson  []  ( Sakkunnig )
Birgitta Holmgren  []  ( Sakkunnig )
Thomas Rolén  []  ( Sakkunnig )
Krister Waern  []  ( Sakkunnig )
Nils Öberg  []  ( Sakkunnig )
Gudrun Antemar  []  ( Expert )
Björn Ericson  []  ( Expert )
Peter Fitger  []  ( Expert )
Lars-Åke Johansson  []  ( Expert )
Peter Tjäder  []  ( Expert )
Lars Trägård  []  ( Expert )
Birgitta Trägårdh  []  ( Sekreterare )
Ulrika Geijer  []  ( Sekreterare )
Per Lagerud  []  ( Sekreterare )
Ulrika Lindsö  []  ( Sekreterare )
Johan Sjöö  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13)


Beteckning : Ju 2000:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-07
Direktiv för beredningen, se dir. 2000:90, dir. 2001:61 och dir. 2003:145
Lokal :
Beredningen skall senast före utgången av år 2003 redovisa det vid dettatillfälle aktuella läget inom rättsväsendet för de frågor som ankommer påberedningen samt en plan för det fortsatta arbetet.Beredningen skall redovisa uppdraget senast den 31 december 2005(Dir. 2003:145). Det står beredningen fritt att redovisa uppdraget idelbetänkandenUppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Eriksson, Anders, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Eklycke, Lars, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Nordling, Lotty, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2006-02-28
Sakkunnig : Dahllöf, Lars, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-08-31
Sakkunnig : Danielsson, Anders, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Holmgren, Birgitta, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Rolén, Thomas, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2005-11-30
Sakkunnig : Waern, Krister, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Öberg, Nils, fr.o.m. 2005-04-07 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Antemar, Gudrun, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Ericson, Björn, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Johansson, Lars-Åke, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Tjäder, Peter, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Trägård, Lars, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Trägårdh, Birgitta, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Andreasson, Kia, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Gerdin, Viviann, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2004-03-02
Hassan, Maria, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Johansson, Bengt-Anders, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Lindberg, Niclas, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Marcelind, Ragnwi, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Olsson, Rolf, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Wallin, Gunnel, fr.o.m. 2004-03-03 t.o.m. 2005-05-31
Winbäck, Christer, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Sekreterare : Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Lagerud, Per, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Lindsö, Ulrika, fr.o.m. 2001-01-08 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare : Sjöö, Johan, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-08-31
Sekreterare : Trägårdh, Birgitta, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2004-12-31

Rapporter

SOU 2001:59Snabbare lagföring 1 – Några förslag till förenklingar – delbetänkande
SOU 2001:93Snabbare lagföring 2 – Förenklad brottsutredning – delbetänkande
SOU 2002:44Snabbare lagföring 3 – Snatteribrott – delbetänkande
SOU 2002:45Snabbare lagföring 4 – Ett snabbförfarande för brottmål – delbetänkande
SOU 2003:74Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen – delbetänkande
SOU 2003:114Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m. – delbetänkande
SOU 2005:38Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. – delbetänkande
SOU 2005:84En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare – delbetänkande
SOU 2005:117Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder – slutbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman