Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Peter Fitger På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Peter Fitger på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Peter Fitger

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Peter Fitger medverkat i ( 7 st. ):

Straffnivåutredningen (Ju 2007:04) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]
Straffnivåutredningen (Ju 2007:04)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-03-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:48, dir. 2007:137 och dir. 2008:78
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:90 Straffskalan för mord - delbetänkande
SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Perklev, riksåklagare, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Jan Andersson, generaldirektör, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Peter Fitger, professor, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Petter Franke, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2007-12-11
Expert : Ghita Hadding-Wiberg, advokat, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Mari Heidenborg, chefsrådman, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Lisbeth Johansson, överåklagare, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Elisabeth Lager, chefsjurist, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Staffan Levén, hovrättslagman, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Göran Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2008-11-04
Sekreterare : Linda Palmenäs, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2008-11-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:90 Straffskalan för mord [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Miljöprocessutredningen (M 2007:04) [ Avslutad 2009 ] [ Sakkunnig ]
Miljöprocessutredningen (M 2007:04)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:94, dir. 2007:184 och dir. 2008:119
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen - delbetänkande
SOU 2008:31 Miljödomstolarna; domkretsar, lokalisering, handläggningsregler - delbetänkande
SOU 2008:86 Prövning av vindkraft - delbetänkande
SOU 2009:10 Miljöprocessen
SOU 2009:42 Vattenverksamhet
SOU 2009:45 Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar
Medverkande :
Särskild utredare : Ulf Andersson, lagman, fr.o.m. 2007-06-20 t.o.m. 2009-05-31
Särskild utredare : Lars Holmgård, rådman, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2009-05-06
Sakkunnig : Peter Fitger, professor, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Claes Kristensson, chefsrådman, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Camilla Adolfsson, kansliråd, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Oscar Alarik, miljörättsjurist, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Eva-Lena Almér, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-07
Expert : Agnetha Alriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Karolina Ardesjö Lundén, jurist, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Mårten Bengtsson, advokat, fr.o.m. 2007-10-09 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Sven Bengtsson, miljöråd, fr.o.m. 2009-01-19 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Magnus Blümer, kansliråd, fr.o.m. 2008-10-08 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Fredrik Bonde, chefsjurist, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Anders Dahlsjö, fastighetsråd, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-01-18
Expert : Jan Darpö, docent, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Mårten Dunér, enhetschef, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Jim Emilsson, chefsrådman, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Ivar Frostenson, kansliråd, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Agneta Gardar, jurist, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Susanne Gerland, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Margaretha Gistorp, ämnesråd, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2007-11-11
Expert : Bo Hansson, advokat, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Ingrid Hasselsten, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-21 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Anna Josefsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Ulrik Johansson, bolagsjurist, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Walter Johansson, civilingenjör, fr.o.m. 2008-10-08 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Bjarne Karlsson, rådman, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Mats Kryhl, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Lena Källberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-11-12 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Malin Larsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Elisabeth Lidbaum, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Lars Lindström, informationssekreterare, fr.o.m. 2009-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Henrik Malmberg, miljörättsjurist, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Karl-Erik Nilsson, enhetschef, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Lena Nilsson, miljöråd, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Stefan Nilsson, rådman, fr.o.m. 2008-01-25 t.o.m. 2009-02-03
Expert : Håkan Nordling, lagman, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Stefan Nyström, generalsekreterare, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Germund Persson, förbundsjurist, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Liselotte Rågmark, hovrättsråd, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Lennart Sandebjer, miljöjurist, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : , Sandström, Magnus 1:e länsjurist, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Micaela Schulman, fivisionschef, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2008-10-31
Expert : Karin Sjökvist, kansliråd, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Carl-Ivar Stahl, handläggare, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Ingela Sundelin, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Johan Svensson, advokatfiskal, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-02-11
Expert : Dan Töllborn, enhetschef, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Sanna Viklund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Henrik Wingfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2008-10-29
Sekreterare : Peter Ardö, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Cecilia Giese Hagberg, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Dano Kostovski, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Ewa Mårdberg, fr.o.m. 2007-08-20 t.o.m. 2008-03-31
Sekreterare : Annika Sandersnäs Heijman, fr.o.m. 2007-08-13 t.o.m. 2009-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2004:19) Ökad effektivitet på konkurrensområdet [ Avslutad 2006 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (N 2004:19) Ökad effektivitet på konkurrensområdet
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-09-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:128, dir. 2005:75 och dir. 2006:40
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:99 En ny konkurrenslag
Medverkande :
Särskild utredare : Sten Heckscher, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Olle Abrahamsson, rättschef, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Eva Agevik, departementsråd, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Ulrica Dyrke, kansliråd, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Peter Fitger, professor, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Jörgen Holgersson, konsult, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Catharina Joelsson, kansliråd, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Karin Lunning, byråchef, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Staffan Sandström, departementsråd, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Nils Wahl, professor, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-09-30
Sekreterare : Ann-Charlotte Bragsjö, fr.o.m. 2005-01-10 t.o.m. 2006-12-15
Sekreterare : Kent Ladvall, fr.o.m. 2005-12-01 t.o.m. 2006-12-15
Sekreterare : Johan Rosén, fr.o.m. 2005-01-10 t.o.m. 2006-11-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:99 En ny konkurrenslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]
Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-12-07
Direktiv för beredningen, se dir. 2000:90, dir. 2001:61 och dir. 2003:145
Beredningen skall senast före utgången av år 2003 redovisa det vid dettatillfälle aktuella läget inom rättsväsendet för de frågor som ankommer påberedningen samt en plan för det fortsatta arbetet.Beredningen skall redovisa uppdraget senast den 31 december 2005(Dir. 2003:145). Det står beredningen fritt att redovisa uppdraget idelbetänkandenUppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:59 Snabbare lagföring 1 - Några förslag till förenklingar - delbetänkande
SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2 - Förenklad brottsutredning - delbetänkande
SOU 2002:44 Snabbare lagföring 3 - Snatteribrott - delbetänkande
SOU 2002:45 Snabbare lagföring 4 - Ett snabbförfarande för brottmål - delbetänkande
SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen - delbetänkande
SOU 2003:114 Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m. - delbetänkande
SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. - delbetänkande
SOU 2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare - delbetänkande
SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande - några ytterligare åtgärder - slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Anders Eriksson, generaldirektör, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Lars Eklycke, lagman, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Lotty Nordling, ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2006-02-28
Sakkunnig : Lars Dahllöf, expeditionschef, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-08-31
Sakkunnig : Anders Danielsson, länspolismästare, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Birgitta Holmgren, enhetschef, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Thomas Rolén, generaldirektör, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2005-11-30
Sakkunnig : Krister Waern, överåklagare, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Nils Öberg, expeditionschef, fr.o.m. 2005-04-07 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Gudrun Antemar, generaldirektör, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Björn Ericson, överåklagare, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Peter Fitger, professor, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Lars-Åke Johansson, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Peter Tjäder, polismästare, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Lars Trägård, chefsrådman, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Birgitta Trägårdh, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Kia Miljöpartiet Andreasson, de Gröna, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Viviann Centerpartiet Gerdin, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2004-03-02
Maria Socialdemokraterna Hassan, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Bengt-Anders Moderata Samlingspartiet Johansson, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Niclas Socialdemokraterna Lindberg, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Ragnwi Kristdemokraterna Marcelind, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Rolf Vänsterpartiet Olsson, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Gunnel Centerpartiet Wallin, fr.o.m. 2004-03-03 t.o.m. 2005-05-31
Christer Folkpartiet Winbäck, liberalerna, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Sekreterare : Ulrika Geijer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Per Lagerud, ämnesråd, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Ulrika Lindsö, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2001-01-08 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare : Johan Sjöö, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-08-31
Sekreterare : Birgitta Trägårdh, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2004-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

1999 års rättegångsutredning (Ju 1999:11) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]
1999 års rättegångsutredning (Ju 1999:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-07-01
Direktiv för utredningen, se dir, 1999:62
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Kvareret Spektern,Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 21 72 (Sundin)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:70 Beslut om rättspsykiatrisk undersökning - Problem och lösningar - delbetänkande
SOU 2001:103 En modernare rättegång
Medverkande :
Särskild utredare : Karl-Gunnar Ekeberg, lagman, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Claes Borgström, jämställdhetsombudsman, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Lars Eklycke, hovrättspresident, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Peter Fitger, professor, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Elisabeth Fura-Sandström, advokat, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2002-01-31
Expert : MariAnne Olsson, jur.kand., fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-06-30
Expert : Guntra Åhlund, överåklagare, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Bertil Sundin, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2002-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Hovrättsprocessutredningen (Ju 1993:04) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Hovrättsprocessutredningen (Ju 1993:04)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1993:38.
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 1000 direktval 08-405 4597 (Hall), 08-405 4729 (Johannisson).
Utredningen har avgett :
SOU 1995:124 Ett reformerad hovrättsförfarande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Bengt Lambe, justitieråd, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Gunnar Bergholtz, professor, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Jan-Åke Bäckström, byråchef, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Lars Eklycke, hovrättslagman, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Göran Ewerlöf, lagman, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Peter Fitger, jur.dr, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Barbro Hegrelius, hovrättslagman, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Ann-Christine Lindblom, rådman, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Solveig Riberdahl, bitr. riksåklagare, t.o.m. 1995-12-31
Expert : Claes Sjölin, advokat, t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Per Hall, hovrättsassessor, t.o.m. 1996-03-24
Sekreterare : Sven Johannisson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1996-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:38 Rättegången i hovrätt m.m.

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:124 Ett reformerat hovrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Ju 1992:05) om översyn av vissa frågor angående regeringsrätten [ Avslutad 1993 ]
Utredningen (Ju 1992:05) om översyn av vissa frågor angående regeringsrätten
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1992:35.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:138 Några frågor angående Regeringsrätten. Uppdraget är därmed avslutat.
Medverkande :
Peter Fitger, juris doktor, t.o.m. 1992-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:138 Några frågor angående Regeringsrätten [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman