Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anders Danielsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Anders Danielsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anders Danielsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anders Danielsson medverkat i ( 14 st. ):

Klimaträttsutredningen (M 2019:05) [ Pågående ] [ Särskild utredare ]
Klimaträttsutredningen (M 2019:05)
Departement : Miljödepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-12-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:101
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 maj 2022.
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Danielsson, landshövding, fr.o.m. 2019-12-19
Expert : Jessica Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2020-09-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Sverker Carlsson Jagers, professor, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Jan Darpö, professor emeritus, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Karin Dunér, enhetschef, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Kristina Forsbacka, doktorand, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Jenny Forslund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Lena Gipperth, professor, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Klaus Hammes, chefsekonom, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Annika Holmberg, kansliråd, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Josia Hort, jurist, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Lina Håkansdotter, avdelningschef, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Viktoria Ingman, ämnesråd och gruppchef, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-09-14
Expert : Sofie Mååg, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Christina Olsen Lund, rådman och docent, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Martin Persson, docent, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Johan Pettersson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Mattias Schriever-Abeln, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Patrik Söderholm, professor, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert : Filip Vestling, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Huvudsekreterare : Monica Daoson, rådman, fr.o.m. 2020-02-01
Sekreterare : Fredrik Holstein, fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2022-05-15
Sekreterare : David Mjureke, ämnesråd, fr.o.m. 2020-02-10
Sekreterare : Ina Müller Engelbrektson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-02-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Psykförsvarsutredningen (Ju 2018:06) [ Avslutad 2020 ] [ Särskild utredare ]
Psykförsvarsutredningen (Ju 2018:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:80, dir. 2019:42, dir. 2019:62
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Danielsson, landshövding, fr.o.m. 2019-05-21
Sakkunnig : Filippa Arvas Olsson, ämnesråd, fr.o.m. 2019-10-10
Sakkunnig : Percy Hartoft, ämnesråd, fr.o.m. 2019-10-10
Sakkunnig : Ingvar Lindholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-10-10
Sakkunnig : Petra Lärke, departementsråd och biträdande enhetschef, fr.o.m. 2019-10-10
Expert : Kerstin Bynander, ställföreträdande chefsjurist, fr.o.m. 2019-10-10
Expert : Stefan Lian, publiceringschef, fr.o.m. 2019-10-10
Expert : Lisa Simonsson Claréus, biträdande enhetschef, fr.o.m. 2019-10-10
Expert : Thomas Rotermund, säkerhetschef, fr.o.m. 2019-10-10
Expert : Mikael Tofvesson, enhetschef, fr.o.m. 2019-10-10
Expert : Anna Yngman, ställföreträdande kommunikationsdirektör, fr.o.m. 2019-10-10
Sekreterare : Magnus Hjort, bitr. stabschef, fr.o.m. 2019-05-27
Sekreterare : Stina Wessling, kommunikationskonsult, fr.o.m. 2019-11-01
Edvard Deverell, filosofie doktor, fr.o.m. 2019-11-29
Jesper Falkheimer, professor, fr.o.m. 2019-11-29
Elsa Hedling, filosofie doktor, fr.o.m. 2019-11-29
Brigitte Mral, professor emerita, fr.o.m. 2019-11-29
Gudrun Persson, docent, fr.o.m. 2019-11-29
Olof Petersson, professor emeritus, fr.o.m. 2019-11-29
Niklas Rossbach, filosofie doktor, fr.o.m. 2019-11-29
Hanna Smith, filosofie doktor, fr.o.m. 2019-11-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Folkrätts- och nedrustningsdelegationen (UD 2015:A) [ Pågående ] [ Ledamot ]
Folkrätts- och nedrustningsdelegationen (UD 2015:A) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-12-17
Medverkande :
Ordförande : Margot Wallström, utrikesminister, t.o.m. 2019-02-28
Ordförande : Ann Linde, utrikesminister, fr.o.m. 2019-09-10
Vice ordförande : Annika Söder, kabinettsekreterare, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Vice ordförande : Robert Rydberg, kabinettsekreterare, fr.o.m. 2019-09-10
Ledamot : Christer Ahlström, direktör, Utrikespolitiska utskottet, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Beatrice Ask, ordförande i försvarsutskottet, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Anders Svenska Röda Korset Danielsson, fr.o.m. 2017-03-22 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Ola Engdahl, docent, Försvarshögskolan, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-22
Ledamot : Kenneth Forslund, G ordföranden i utrikesutskottet, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Kenneth Forslund, G ordförande i utrikesutskottet, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Jakob Hallgren, bitr. direktör, Stockholms International Peace Research Institute SIPRI, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare, UD, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Marie Jacobson, folkrättsrådgivare, Utrikesdepartementet, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Thomas Jonter, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Thomas Jonter, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Katrin Kisswani, ordförande, Läkare utan gränser, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Dag Klackenberg, suppleant i försvarsutskottet, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Jan-Olof Lind, statssekreterare, Försvarsdepartementet, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Mari Mörth, generalsekreterare, Läkare utan gränser, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet IKFF, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet IKFF, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Gro Nystuen, docent, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Sigrun Rawet, biträdande direktör, Stockholm International Peace Research Institute SIPRI, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Henrik Salander, f.d. ambassadör, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Jan Salestrand, statssekreterare, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Jens Wirstam, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Pål Wrange, professor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Pål Wrange, professor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Ulrika Årehed Kågeström, generalsekreterare, Svenska Röda Korset, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-22
Ledamot : Inger Österdahl, professor, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Inger Österdahl, professor, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

E-delegationen (Fi 2009:01) [ Avslutad 2015 ] [ Ledamot ]

E-delegationen (Fi 2009:01)


Beteckning : Fi 2009:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-26
Direktiv för delegationen, se dir. 2009:19, dir. 2010:32, dir. 2013:40, dir. 2013:116 och dir. 2014:131
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Bränström, Annika, fr.o.m. 2011-08-01 t.o.m. 2015-06-30
Ordförande : Sjöstrand, Mats, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2011-07-31
Ledamot : Bermudez-Svankvist, Angeles, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2013-09-02
Ledamot : Borg Wallin, Kerstin, fr.o.m. 2010-04-20 t.o.m. 2011-03-02
Ledamot : Brännström, Annika, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2011-07-31
Ledamot : Danielsson, Anders, fr.o.m. 2012-04-23 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Denneberg, Leif, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Eliasson, Dan, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Hansson, Ingemar, fr.o.m. 2010-04-20 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Gellerbrant Hagberg, Christina, fr.o.m. 2011-03-03 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Jonasson, Lennart, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Jordell, Björn, fr.o.m. 2010-05-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Jönsson, Stig, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Kjellson, Bengt, fr.o.m. 2011-08-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Lender, Adriana, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2011-09-30
Ledamot : Lidman, Thomas, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2010-04-30
Ledamot : Lindberg, Helena, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Ljungh, Claes, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Lugnet, Christina, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2012-09-17
Ledamot : Mattsson, Therese, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Mosseby, Per, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Nordlöf, Gunilla, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Olsson, Clas, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-04-28
Ledamot : Persson, Mats, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2012-08-31
Ledamot : Sjöberg, Mikael, fr.o.m. 2014-04-29 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Svenson, Bengt, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Starrin, Karin, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Sörman, Håkan, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2011-12-31
Ledamot : Widlert, Staffan, fr.o.m. 2009-03-26 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Westling Palm, Katrin, fr.o.m. 2010-04-20 t.o.m. 2015-06-30
Expert : Enzell, Magnus, fr.o.m. 2009-04-14 t.o.m. 2013-09-30
Expert : Hagdahl, Anneli, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-09-30
Expert : Henryson, Christina, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-06-30
Expert : Hägglöf, Lena, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-06-30
Expert : Höglund, Roland, fr.o.m. 2009-04-14 t.o.m. 2010-05-09
Tf. huvudsekreterare : Bredenwall, Cecilia, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2012-11-11
Huvudsekreterare : Carlsson, Ewa, fr.o.m. 2012-11-12 t.o.m. 2015-07-15
Huvudsekreterare : Thagemark, Claes, fr.o.m. 2009-12-07 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Abdolrasouli, Homa, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Amormet, Maximilian, fr.o.m. 2009-05-01 t.o.m. 2012-08-07
Sekreterare : Bredenwall, Cecilia, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2014-09-07
Sekreterare : Bålman, Johan, fr.o.m. 2010-03-08 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Brogan, Karolina, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Hagdahl, Anneli, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2011-08-31
Sekreterare : Hagelstedt, Viktoria, fr.o.m. 2014-01-02 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Hagström, Björn, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Höglund, Roland, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Janerud, Mårten, fr.o.m. 2010-08-16 t.o.m. 2013-10-31
Sekreterare : Krantz, Peter, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-11-24
Sekreterare : Nyström, Catharina, fr.o.m. 2012-10-15 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Pegelow, Anna, fr.o.m. 2012-05-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Sartorius, Eva, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Sivertzen, Odd, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Sjösten, Jan, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Warstrand, Lena, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Åkesson, Patrik, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-03-31
Biträdande sekreterare : Dozzi, Jakob, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2012-08-31
Biträdande sekreterare : Dozzi, Marit, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2015-06-30
Danneman, Lars, fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 2015-06-30
Eriksson, Margareta, fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2015-06-30
Granholm, Arne, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2013-10-31
Gustafsson, Gunnel, fr.o.m. 2014-08-11 t.o.m. 2014-12-31
Jafari, Daniel, fr.o.m. 2014-02-17 t.o.m. 2014-09-15

Rapporter

SOU 2009:86Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
SOU 2010:20Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Från strategi till handling för e-förvaltning
SOU 2010:62Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Under konstruktion – framtidens e-förvaltning
SOU 2011:27Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – En bit på väg
SOU 2011:67Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – vägen till effektivare e-förvaltning
SOU 2012:18Så enkel som möjligt för så många som möjligt – den mjuka infrastrukturen på väg
SOU 2012:68Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – förstärkt samordning av förvaltningsgemensamma tjänster
SOU 2013:22Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – samordning och digital samverkan
SOU 2013:75Organisering av framtidens e-förvaltning
SOU 2013:77Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – IT-standardisering inom socialtjänsten
SOU 2014:39Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service
SOU 2014:75Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering
SOU 2015:66En förvaltning som håller ihop
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 13 st. SOU ) :

Säkerhetspolisens roll i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:P) [ Avslutad 2008 ]
Säkerhetspolisens roll i bekämpningen av den grova organiseradebrottsligheten (Ju 2007:P)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-12-20
Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11035/P
Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008.
Medverkande :
Anders Danielsson, generaldirektör, fr.o.m. 2007-12-20 t.o.m. 2008-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om en polisutbildning för framtiden (Ju 2006:12) [ Avslutad 2008 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om en polisutbildning för framtiden (Ju 2006:12)


Beteckning : Ju 2006:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Danielsson, Anders, fr.o.m. 2006-12-21 t.o.m. 2008-04-30
Expert : Bringle, Peter, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2007-11-18
Expert : Magnusson, Sofia, fr.o.m. 2007-11-19 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Matthijs, Lena, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Olauzon, Martin, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Rohdin, Betty, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Sarnecki, Jerzy, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Sjöö, Johan, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-30
Expert : Svensson, Bengt, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Åhlund, Guntra, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Sekreterare : Voelkerling, Helen, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-30

Rapporter

SOU 2007:39Framtidens polis
SOU 2008:39Framtidens polisutbildning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:39 Framtidens polis [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:39 Framtidens polisutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Organisationskommittén för en myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet (UD 2005:04) [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]
Organisationskommittén för en myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet (UD 2005:04)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-07-07
Direktiv för organisationskommittén, se dir. 2005:84
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Danielsson, docent, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Susanne Ackum, finansråd, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Anna Brandt, departementsråd, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Bengt Ekman, planeringsdirektör, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Lennarth Hjelmåker, ambassadör, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Torgny Holmgren, ämnesråd, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Eva Lithman, avdelningschef, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Eva Lönnberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Håkan Åkesson, ambassadör, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Louise Bårdén Münt, revisor, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Sofia Lidström, kansliråd, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Internutredningsutredningen (Ju 2004:13) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Internutredningsutredningen (Ju 2004:13)


Beteckning : Ju 2004:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:180 och dir. 2005:146
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25 GÖTEBORG,tel. 031-701 53 52 (Aurell)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Almgren, Karin, fr.o.m. 2005-12-13 t.o.m. 2007-01-31
Särskild utredare : Eklundh, Claes, fr.o.m. 2004-12-21
Expert : Andersson, Roland, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Carlberg Johansson, Lena, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Danielsson, Anders, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Durling, Per, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Ericson, Björn, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Kangas, Leena, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Melander Tell, Eva, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Rustand, Håkan, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Skarhed, Anna, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Åhlund, Guntra, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-04-30
Sekreterare : Aurell, Kristina, fr.o.m. 2006-03-13 t.o.m. 2007-01-31
Sekreterare : Trägårdh, Birgitta, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-03-31

Rapporter

SOU 2007:5Summa summarum – en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

2003 års BRÅ-utredning (Ju 2003:01) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

2003 års BRÅ-utredning (Ju 2003:01)


Beteckning : Ju 2003:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-24
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-03-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:26 och dir. 2003:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Westerberg, Ulf, fr.o.m. 2003-03-06 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Brinning, Inger, fr.o.m. 2003-06-04 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Danilesson, Anders, fr.o.m. 2003-06-04 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Lundahl, Jessica, fr.o.m. 2003-06-04 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Muto, Michiko, fr.o.m. 2003-06-04 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Norström, Thor, fr.o.m. 2003-06-04 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Åberg, Rune, fr.o.m. 2003-06-04 t.o.m. 2004-02-29
Sekreterare : Sjödahl-Mellbin, Jennie, fr.o.m. 2003-03-06 t.o.m. 2004-03-07

Rapporter

SOU 2004:18Brottsförebyggande kunskapsutveckling – Betänkande av 2003 års BRÅ-utredning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:18 Brottsförebyggande kunskapsutveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13) [ Avslutad 2006 ] [ Sakkunnig ]

Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13)


Beteckning : Ju 2000:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-07
Direktiv för beredningen, se dir. 2000:90, dir. 2001:61 och dir. 2003:145
Lokal :
Beredningen skall senast före utgången av år 2003 redovisa det vid dettatillfälle aktuella läget inom rättsväsendet för de frågor som ankommer påberedningen samt en plan för det fortsatta arbetet.Beredningen skall redovisa uppdraget senast den 31 december 2005(Dir. 2003:145). Det står beredningen fritt att redovisa uppdraget idelbetänkandenUppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Eriksson, Anders, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Eklycke, Lars, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Nordling, Lotty, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2006-02-28
Sakkunnig : Dahllöf, Lars, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-08-31
Sakkunnig : Danielsson, Anders, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Holmgren, Birgitta, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Rolén, Thomas, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2005-11-30
Sakkunnig : Waern, Krister, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Öberg, Nils, fr.o.m. 2005-04-07 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Antemar, Gudrun, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Ericson, Björn, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Johansson, Lars-Åke, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Tjäder, Peter, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Trägård, Lars, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Trägårdh, Birgitta, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Andreasson, Kia, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Gerdin, Viviann, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2004-03-02
Hassan, Maria, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Johansson, Bengt-Anders, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Lindberg, Niclas, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Marcelind, Ragnwi, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Olsson, Rolf, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Wallin, Gunnel, fr.o.m. 2004-03-03 t.o.m. 2005-05-31
Winbäck, Christer, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Sekreterare : Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Lagerud, Per, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Lindsö, Ulrika, fr.o.m. 2001-01-08 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare : Sjöö, Johan, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-08-31
Sekreterare : Trägårdh, Birgitta, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2004-12-31

Rapporter

SOU 2001:59Snabbare lagföring 1 – Några förslag till förenklingar – delbetänkande
SOU 2001:93Snabbare lagföring 2 – Förenklad brottsutredning – delbetänkande
SOU 2002:44Snabbare lagföring 3 – Snatteribrott – delbetänkande
SOU 2002:45Snabbare lagföring 4 – Ett snabbförfarande för brottmål – delbetänkande
SOU 2003:74Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen – delbetänkande
SOU 2003:114Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m. – delbetänkande
SOU 2005:38Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. – delbetänkande
SOU 2005:84En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare – delbetänkande
SOU 2005:117Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Polisdatautredningen (Ju 2000:01) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]

Polisdatautredningen (Ju 2000:01)


Beteckning : Ju 2000:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2002-02-26
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-09
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:99
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25 GÖTEBORG,tel. 031-701 53 63 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Schäder, Göran, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Berggren Broms, Maria, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Danielsson, Anders, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Gustavson, Lotta, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-05-21
Expert : Jillger, Aimée, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Waldton, Anna-Karin, fr.o.m. 2001-06-15 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Wester, Britt Marie, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2001-06-14
Expert : Weihe, Christina, fr.o.m. 2000-05-22 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Johansson, Roy, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2001-12-31

Rapporter

SOU 2001:92Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:92 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Förverkandeutredningen (Ju 1997:02) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]

Förverkandeutredningen (Ju 1997:02)


Beteckning : Ju 1997:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-03-20
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:48 och dir. 1999:48
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Anclow, Per, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Ahlqvist, Ann-Marie, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Andersson, Roland, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Blomqvist, Björn, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Danielsson, Anders, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Fura-Sandström, Elisabet, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Loberg, Mats, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Röst Andréasson, Barbro, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Werkström, Lars, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Loberg, Mats, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 2000-01-31
Sekreterare : Rikte, Katarina, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1999-08-31

Rapporter

SOU 1999:147Effektivare förverkandelagstiftning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:147 Effektivare förverkandelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Registerutredningen (Ju 1995:01) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Registerutredningen (Ju 1995:01)


Beteckning : Ju 1995:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:38 och dir. 1996:22.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 41 (sekreteraren)
0

Sammansättning


Börjesson, Mats, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Berg, Ulf, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Blomquist, Bo, fr.o.m. 1996-05-02 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Borgström, Claes, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1996-05-01
Expert : Danielsson, Anders, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Ericsson, Thomas, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Gränström, Claes, fr.o.m. 1996-05-02 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Kopp, Ingvar, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1996-05-01
Expert : Lagerkvist, Anita, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Placht, Tom, fr.o.m. 1996-05-02 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Rekke, Nils, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare : Lönqvist, Eva, fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-05-31

Rapporter

SOU 1996:35Kriminalunderrättelseregister -
DNA-register – delbetänkande
Utredningen har avgett
SOU 1997:65Polisens register
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:35 Kriminalunderrättelseregister – DNA-register [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:65 Polisens register [ pdf |Paragraftecken ]
Polisrättsutredningen (Ju 1991:05) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Polisrättsutredningen (Ju 1991:05)


Beteckning : Ju 1991:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:52 och dir. 1993:33.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031/10 50 00, direktval 031/10 51 41 (sekreteraren)
0

Sammansättning


Fernqvist, Dan t.o.m. 1995-05-07
Expert : Berggren, Nils-Olof t.o.m. 1995-05-07
Expert : Dahlqvist, Anna-Lena t.o.m. 1995-05-07
Expert : Danielsson, Anders t.o.m. 1995-05-07
Expert : Lundin, Bjarne t.o.m. 1995-05-07
Sekreterare : Lönqvist, Eva t.o.m. 1995-05-07

Rapporter

SOU 1993:60Polisens rättsliga befogenheter.
SOU 1995:47Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB
samt polislagen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman