Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter ( 1 079 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02) [ Avslutad 2011 ]

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02)
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-03-09
Direktiv för kommittén, se dir. 2006:27, dir. 2007:114, dir. 2008:92 och dir. 2009:125
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:102 Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige - En översikt (rapport)
SOU 2008:45 Rapporter från en MR-verkstad - delbetänkande
SOU 2009:36 Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CD Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lättläst
SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter + Bilagor + Lättläst sammanfattning + Daisy
Medverkande :
Ordförande : Elisabeth Abiri, filosofie doktor, fr.o.m. 2006-03-09 t.o.m. 2010-10-20
Ledamot : Gudmundur Alfredsson, professor, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-03-18
Ledamot : Adam Axelsson, vice ordförande LSU, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Bahare Haghshenas, förbundsordförande RKUF, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Anders Knape, kommunalråd, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Kajsa Lindståhl, civilekonom, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Anna-Karin Lundin, regeringsråd, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Soraya Post, lärare, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Elisabeth Qvarford, projektledare, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Lars Stjernkvist, frilansjournalist, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Bengt Westerberg, ordförande i Röda korset, fr.o.m. 2006-08-22 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Hans Ytterberg, generaldirektör, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Marcus Brixskiöld, departementsråd, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Camilla Goldbeck-Löwe, kansliråd, fr.o.m. 2009-05-15 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Jens Ölander, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2009-05-14
Expert : Camilla Abrahamsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-04-22
Expert : Stefan Andersson, projektledare, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Inger Ashing, chef, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Fredrik Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-05 t.o.m. 2010-03-31
Expert : Claes Borgström, jämställdhetsombudsman, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2008-02-11
Expert : Ulrika Dackeby, kansliråd, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Lotta Dahlstrand, jurist, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-04-23
Expert : Elisabeth Ferm, utvecklingsstrateg, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-05-04
Expert : Camilla Goldbeck-Löwe, kansliråd, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-03-26
Expert : Christer Gustavsson, bitr. avdelningschef, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2008-04-01
Expert : Sun-Joon Hwang, enhetschef, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Björn Kullander, handläggare, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Charlotte Lenman, jurist, fr.o.m. 2007-04-24 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Marie Lindberg, utvecklingsdirektör, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Anna-Karin Lindblom, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-03-27 t.o.m. 2008-02-11
Expert : Lars Lindgren, utredare, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Anna Lindström, handläggare, fr.o.m. 2006-09-19 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Lars Lööw, handikappombudsman, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-01-21
Expert : Luca Nesi, jurist, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Jan Axel Nordlander, ambassadör, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-01-30
Expert : Jenny Olausson, tf. handikappombudsman, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Astrid Utterström, ämnesråd, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-05-04
Expert : Andrés Zanzi, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-04-23 t.o.m. 2009-05-04
Huvudsekreterare : Anna-Karin Lindblom, fr.o.m. 2010-05-14 t.o.m. 2010-10-31
Huvudsekreterare : Karin Steffensen, projektledare, fr.o.m. 2006-05-29 t.o.m. 2010-01-10
Sekreterare : Pernilla Berlin, jur.kand., fr.o.m. 2006-04-24 t.o.m. 2007-09-30
Sekreterare : Heidi Eriksson, fr.o.m. 2007-12-16 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Johanna Gillström, fr.o.m. 2008-01-07 t.o.m. 2010-05-12
Sekreterare : Josefine Gustavsson, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Anna Gränsmarker, fr.o.m. 2010-01-11 t.o.m. 2010-10-22
Sekreterare : Kerstin Jansson, fr.o.m. 2008-09-08 t.o.m. 2010-10-31
Sekreterare : Eva Rimsten, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Marie Stenman, organisationskonsult, fr.o.m. 2006-05-02 t.o.m. 2008-01-03
Bitr. sekreterare : Heidi Eriksson, fil.kand., fr.o.m. 2006-11-01 t.o.m. 2007-12-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 46 st. ♀ 27 ♂ 19 )

Elisabeth Abiri  [] ( Ordförande )
Gudmundur Alfredsson  [] ( Ledamot )
Adam Axelsson  [] ( Ledamot )
Bahare Haghshenas  [] ( Ledamot )
Anders Knape  [] ( Ledamot )
Kajsa Lindståhl  [] ( Ledamot )
Anna-Karin Lundin  [] ( Ledamot )
Soraya Post  [] ( Ledamot )
Elisabeth Qvarford  [] ( Ledamot )
Lars Stjernkvist  [] ( Ledamot )
Bengt Westerberg  [] ( Ledamot )
Hans Ytterberg  [] ( Ledamot )
Marcus Brixskiöld  [] ( Sakkunnig )
Camilla Goldbeck-Löwe  [] ( Expert )
Jens Ölander  [] ( Sakkunnig )
Camilla Abrahamsson  [] ( Expert )
Stefan Andersson  [] ( Expert )
Inger Ashing  [] ( Expert )
Fredrik Björklund  [] ( Expert )
Claes Borgström  [] ( Expert )
Ulrika Dackeby  [] ( Expert )
Lotta Dahlstrand  [] ( Expert )
Elisabeth Ferm  [] ( Expert )
Christer Gustavsson  [] ( Expert )
Sun-Joon Hwang  [] ( Expert )
Björn Kullander  [] ( Expert )
Charlotte Lenman  [] ( Expert )
Marie Lindberg  [] ( Expert )
Anna-Karin Lindblom  [] ( Huvudsekreterare )
Lars Lindgren  [] ( Expert )
Anna Lindström  [] ( Expert )
Lars Lööw  [] ( Expert )
Luca Nesi  [] ( Expert )
Jan Axel Nordlander  [] ( Expert )
Jenny Olausson  [] ( Expert )
Astrid Utterström  [] ( Expert )
Andrés Zanzi  [] ( Expert )
Karin Steffensen  [] ( Huvudsekreterare )
Pernilla Berlin  [] ( Sekreterare )
Heidi Eriksson  [] ( Bitr. sekreterare )
Johanna Gillström  [] ( Sekreterare )
Josefine Gustavsson  [] ( Sekreterare )
Anna Gränsmarker  [] ( Sekreterare )
Kerstin Jansson  [] ( Sekreterare )
Eva Rimsten  [] ( Sekreterare )
Marie Stenman  [] ( Sekreterare )

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till SOU 2010:70

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2010:70?

Vilka medverkade till SOU 2010:70?

Elisabeth Abiri, Gudmundur Alfredsson, Adam Axelsson, Bahare Haghshenas, Anders Knape, Kajsa Lindståhl, Anna-Karin Lundin, Soraya Post, Elisabeth Qvarford, Lars Stjernkvist, Bengt Westerberg, Hans Ytterberg, Marcus Brixskiöld, Camilla Goldbeck-Löwe, Jens Ölander, Camilla Abrahamsson, Stefan Andersson, Inger Ashing, Fredrik Björklund, Claes Borgström, Ulrika Dackeby, Lotta Dahlstrand, Elisabeth Ferm, Christer Gustavsson, Sun-Joon Hwang, Björn Kullander, Charlotte Lenman, Marie Lindberg, Anna-Karin Lindblom, Lars Lindgren, Anna Lindström, Lars Lööw, Luca Nesi, Jan Axel Nordlander, Jenny Olausson, Astrid Utterström, Andrés Zanzi, Karin Steffensen, Pernilla Berlin, Heidi Eriksson, Johanna Gillström, Josefine Gustavsson, Anna Gränsmarker, Kerstin Jansson, Eva Rimsten och Marie Stenman var med när betänkandet SOU 2010:70 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2010:70?

Betänkandet SOU 2010:70 är på 550 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman