: : :

Medverkande i utredning : Ulrika Dackeby

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ulrika Dackeby

Utredningar som Ulrika Dackeby medverkat i ( 5 st. ):

Frittvalutredningen (S 2007:04) [ Avslutad 2008 ] [ Sakkunnig ]

Frittvalutredningen (S 2007:04)


Beteckning : S 2007:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:38, dir. 2007:149 och dir. 2007:180
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ankarberg Johansson, Acko, fr.o.m. 2007-03-01
Sakkunnig : Bergman, Petra, fr.o.m. 2007-09-05
Sakkunnig : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Dyrke, Ulrica, fr.o.m. 2007-05-07 t.o.m. 2007-05-31
Sakkunnig : Edman, Åsa, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Fridén, Eva, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Ivarsson, Kent, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Löfgren, Kent, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Nilsson, Mats, fr.o.m. 2007-12-01
Sakkunnig : Wennerstein, Bengt, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Axestam, Helena, fr.o.m. 2007-05-07
Expert : Molin, Roger, fr.o.m. 2007-12-01
Expert : Sveman, Eva, fr.o.m. 2007-05-07
Expert : Svensson, Lena, fr.o.m. 2007-05-07
Sekreterare : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-03-31
Sekreterare : Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-28
Sekreterare : Preuss, Jörgen, fr.o.m. 2007-11-20 t.o.m. 2008-02-28
Sekreterare : Sjögren, Eva, fr.o.m. 2007-12-01 t.o.m. 2008-02-28

Rapporter

SOU 2008:15LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:15 LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08) [ Avslutad 2008 ] [ Sakkunnig ]

Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08)


Beteckning : S 2006:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Reje, Lars, fr.o.m. 2006-12-21
Sakkunnig : Agevik, Eva, fr.o.m. 2007-09-01
Sakkunnig : Bagge, Anders, fr.o.m. 2008-01-01
Sakkunnig : Cederlund, Lars Johan, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Sakkunnig : Dyrke, Ulrika, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-08-31
Sakkunnig : Nilsson, Anne, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig : Nyman, Torkel, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig : Rosenmüller, Sara, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig : Simonsson, Olof, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Amnäs Isberg, Katja, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Gustafsson, Ewa, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Hagblom, Erica, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Johnson, Urban, fr.o.m. 2008-04-01
Expert : Landberg, Ulf, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Larsson, Viveka, fr.o.m. 2008-04-01
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Mustonen, Elisabeth, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Stenberg, Anna-Märta, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Sundbom, Per-Arne, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Thyberg, Magnus, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Widmark, Anna-Carin, fr.o.m. 2007-02-01
Sekreterare : Biörklund, Charlotte, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-05-31
Sekreterare : Boman, Dag, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-01-08
Sekreterare : Erlinge, Birgitta, fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2008-05-31
Sekreterare : Landgren, Fredrik, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-05-18
Sekreterare : Nilsson, Helena, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-05-07
Sekreterare : Ohlsson, Ulrika, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-05-31

Rapporter

SOU 2007:53Sjukhusens läkemedelsförsörjning
SOU 2008:4Omreglering av apoteksmarknaden
SOU 2008:28Apoteksdatalagen
SOU 2008:33Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
SOU 2008:46Handel med läkemedel för djur
Källa : Sveriges riksdag

Betänkanden av utredningen ( 5 st. SOU ) :

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02)


Beteckning : Ju 2006:02
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad : 2013-01-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-03-09
Direktiv för kommittén, se dir. 2006:27, dir. 2007:114, dir. 2008:92 och dir. 2009:125
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Abiri, Elisabeth, fr.o.m. 2006-03-09 t.o.m. 2010-10-20
Ledamot : Alfredsson, Gudmundur, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-03-18
Ledamot : Axelsson, Adam, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Haghshenas, Bahare, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Knape, Anders, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Lindståhl, Kajsa, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Post, Soraya, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Qvarford, Elisabeth, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Stjernkvist, Lars, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Westerberg, Bengt, fr.o.m. 2006-08-22 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Ytterberg, Hans, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Brixskiöld, Marcus, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Goldbeck-Löwe, Camilla, fr.o.m. 2009-05-15 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Ölander, Jens, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2009-05-14
Expert : Abrahamsson, Camilla, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-04-22
Expert : Andersson, Stefan, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Ashing, Inger, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Björklund, Fredrik, fr.o.m. 2009-05-05 t.o.m. 2010-03-31
Expert : Borgström, Claes, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2008-02-11
Expert : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Dahlstrand, Lotta, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-04-23
Expert : Ferm, Elisabeth, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-05-04
Expert : Goldbeck-Löwe, Camilla, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-03-26
Expert : Gustavsson, Christer, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2008-04-01
Expert : Hwang, Sun-Joon, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Kullander, Björn, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Lenman, Charlotte, fr.o.m. 2007-04-24 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Lindberg, Marie, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Lindblom, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-03-27 t.o.m. 2008-02-11
Expert : Lindgren, Lars, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Lindström, Anna, fr.o.m. 2006-09-19 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Lööw, Lars, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-01-21
Expert : Nesi, Luca, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Nordlander, Jan Axel, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-01-30
Expert : Olausson, Jenny, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Utterström, Astrid, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-05-04
Expert : Zanzi, Andrés, fr.o.m. 2007-04-23 t.o.m. 2009-05-04
Huvudsekreterare : Lindblom, Anna-Karin, fr.o.m. 2010-05-14 t.o.m. 2010-10-31
Huvudsekreterare : Steffensen, Karin, fr.o.m. 2006-05-29 t.o.m. 2010-01-10
Sekreterare : Berlin, Pernilla, fr.o.m. 2006-04-24 t.o.m. 2007-09-30
Sekreterare : Eriksson, Heidi, fr.o.m. 2007-12-16 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Gillström, Johanna, fr.o.m. 2008-01-07 t.o.m. 2010-05-12
Sekreterare : Gustavsson, Josefine, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Gränsmarker, Anna, fr.o.m. 2010-01-11 t.o.m. 2010-10-22
Sekreterare : Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2008-09-08 t.o.m. 2010-10-31
Sekreterare : Rimsten, Eva, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Stenman, Marie, fr.o.m. 2006-05-02 t.o.m. 2008-01-03
Bitr. sekreterare : Eriksson, Heidi, fr.o.m. 2006-11-01 t.o.m. 2007-12-15

Rapporter

SOU 2007:102Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige – En översikt (rapport)
SOU 2008:45Rapporter från en MR-verkstad – delbetänkande
SOU 2009:36Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CD
Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lättläst
SOU 2010:70Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter + Bilagor + Lättläst sammanfattning + Daisy
Källa : Sveriges riksdag
Utredningen för översyn av producentansvaret (M 2000:01) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Utredningen för översyn av producentansvaret (M 2000:01)


Beteckning : M 2000:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2003-03-06
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-04-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:28 och dir. 2001:33
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bohlin, Sinikka, fr.o.m. 2000-04-06 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Andersson, Charlotta, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Ankers, Mikael, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Borchers, Michael, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-05
Expert : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-05
Expert : Friman-Blomgren, Lena, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Hallstedt, Håkan, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2000-12-14
Expert : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Klöfver, Inger, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Larsson, Hans, fr.o.m. 2000-12-16 t.o.m. 2001-09-21
Expert : Lindberg, Eva, fr.o.m. 2000-11-30 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Rehnberg, Jan, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Robinson, Tobias, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Solberg, Gun-Britt, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Wenster, Peter, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Wiqvist, Weine, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Sekreterare : Linell, Anita, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-02-28

Rapporter

SOU 2001:102Resurs i retur
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2000:28
Dir. 2001:33
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:102 Resurs i retur [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (N 1999:03) om frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Utredningen (N 1999:03) om frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster


Beteckning : N 1999:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-06
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-02-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:13
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson, Eva, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Berg, Ingolf, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Debels, Eva, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Edman, Åsa, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Esbro, Ulf, fr.o.m. 2002-02-18 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Gäng, Päivi, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Ingemarsson, Olle, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Lagerkvist-Tranströmer, Britten, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Persson, Ingrid, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Pettersson, Morgan, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Stark, Agneta, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-02-11
Expert : Stüber, Eberhard, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Svärd, Kent, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Thiberg, Sven, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Waldner, Lars, fr.o.m. 2000-10-06 t.o.m. 2002-03-31
Huvudsekreterare : Schömer, Eva, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2002-05-16
Bitr. sekreterare : Sjeldrup, Kerstin, fr.o.m. 2000-01-10 t.o.m. 2002-03-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:13

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman