: : :

Medverkande i utredning : Anders Knape På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anders Knape

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anders Knape medverkat i ( 4 st. ):

Delegation för jämställdhet i arbetslivet (A 2011:05) [ Avslutad 2015 ] [ Ledamot ]

Delegation för jämställdhet i arbetslivet (A 2011:05)


Beteckning : A 2011:05
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:80 och dir. 2014:71
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Hedborg, Anna, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-05-31
Ordförande : Sjöberg, Mikael, fr.o.m. 2011-10-06 t.o.m. 2014-05-11
Ledamot : Abrahamsson, Lena, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Elken, Ann-Christine, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Granqvist, Lena, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Hillelson, Fredrik, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Knape, Anders, fr.o.m. 2012-09-04 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Munck af Rosenschöld, Peter, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Ribeiro, Sineva, fr.o.m. 2014-11-18 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Strandhäll, Annika, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2014-11-10
Ledamot : Thand Ringqvist, Elisabeth, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Thorwaldsson, Karl-Petter, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Undén, Charlotta, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Ledamot : Ågren, Christer, fr.o.m. 2012-07-10 t.o.m. 2015-05-31
Expert : Ekberg, John, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2015-05-31
Expert : Höök, Pia, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2015-05-31
Expert : Pringle, Keith, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2013-11-14
Expert : Ringborg, Pontus, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2015-05-31
Expert : Wadensjö, Eskil, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2015-05-31
Expert : Yazdanpanah, Soheyla, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2015-05-31
Huvudsekreterare : Hemström Hemmingsson, Maria, fr.o.m. 2011-12-06 t.o.m. 2013-12-15
Huvudsekreterare : Wreder, Malin, fr.o.m. 2013-12-16 t.o.m. 2015-06-14
Sekreterare : Fogelberg, Mika, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-06-14
Sekreterare : Järvklo, Niclas, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Liljeberg, Linus, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2015-05-31
Sekreterare : Liljefrost, Emilia, fr.o.m. 2012-04-16 t.o.m. 2015-05-31
Sekreterare : Widmalm, Frida, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Widmalm, Frida, fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2015-05-31
Sekreterare : Wreder, Malin, fr.o.m. 2012-05-21 t.o.m. 2013-12-15
Sekreterare : Österberg, Linda, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-07-07

Rapporter

SOU 2014:28Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser
SOU 2014:30Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet
SOU 2014:74Forskningsrapport: Jämställdhet i socialförsäkringen?
SOU 2014:80Ökad medvetenhet men långsam förändring – om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv
SOU 2014:81Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden
SOU 2015:50Hela lönen, hela tiden. Utmatningar för ett jämställt arbetsliv
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Välfärdsutvecklingsrådet (N 2010:B) [ Ledamot ]
Välfärdsutvecklingsrådet (N 2010:B)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-05-10
Medverkande :
Ordförande : Signhild Arnegård Hansen, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Eva Andersson, generalsekreterare, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-01-16
Ledamot : Charlotte Barouma, klinikchef, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Mats VD Berggren, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Richard Bergström, vd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2011-05-23
Ledamot : Jan Björinge, stadsdirektör, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Anders Blanck, kansliansvarig, LIF, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Henrik Borelius, koncernchef och vd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Mona Boström, landstingsdirektör, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2011-05-23
Ledamot : Arto Brushane, vd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ingrid Burman, ordförande, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-05-01
Ledamot : Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Toivo Heinsoo, sft. landstingsdirektör, SLL, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Pernilla Hålén, företagsledare, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Gösta Jedberger, kommunalråd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Helena Karlsson, distriktssköterska, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Åsa Keller, vd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Anders Knape, ordförande, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Elisabet Mattsson, vice vd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Eva Nilsson-Bågenholm, förbundsordförande, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Annelie Nordström, fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2012-01-16
Ledamot : Lars Pettersson, generalsekreterare, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Vilberg Solemanian, vd/verksamhetschef Omsorg, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Catharina Tavakolinia, verks. direktör, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ylva Thörn, förbundsordförande, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2010-11-14
Ledamot : Christina Wahlström, styrelseordförande och ägare, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Johan Wallér, vd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Britta Wallgren, vd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Marie Wedin, förbundsordförande, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2012-05-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02) [ Avslutad 2011 ] [ Ledamot ]

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02)


Beteckning : Ju 2006:02
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad : 2013-01-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-03-09
Direktiv för kommittén, se dir. 2006:27, dir. 2007:114, dir. 2008:92 och dir. 2009:125
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Abiri, Elisabeth, fr.o.m. 2006-03-09 t.o.m. 2010-10-20
Ledamot : Alfredsson, Gudmundur, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-03-18
Ledamot : Axelsson, Adam, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Haghshenas, Bahare, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Knape, Anders, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Lindståhl, Kajsa, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Post, Soraya, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Qvarford, Elisabeth, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Stjernkvist, Lars, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Westerberg, Bengt, fr.o.m. 2006-08-22 t.o.m. 2010-10-19
Ledamot : Ytterberg, Hans, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Brixskiöld, Marcus, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Goldbeck-Löwe, Camilla, fr.o.m. 2009-05-15 t.o.m. 2010-10-19
Sakkunnig : Ölander, Jens, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2009-05-14
Expert : Abrahamsson, Camilla, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-04-22
Expert : Andersson, Stefan, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Ashing, Inger, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Björklund, Fredrik, fr.o.m. 2009-05-05 t.o.m. 2010-03-31
Expert : Borgström, Claes, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2008-02-11
Expert : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Dahlstrand, Lotta, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-04-23
Expert : Ferm, Elisabeth, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-05-04
Expert : Goldbeck-Löwe, Camilla, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-03-26
Expert : Gustavsson, Christer, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2008-04-01
Expert : Hwang, Sun-Joon, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Kullander, Björn, fr.o.m. 2009-03-19 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Lenman, Charlotte, fr.o.m. 2007-04-24 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Lindberg, Marie, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Lindblom, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-03-27 t.o.m. 2008-02-11
Expert : Lindgren, Lars, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Lindström, Anna, fr.o.m. 2006-09-19 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Lööw, Lars, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2007-01-21
Expert : Nesi, Luca, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2009-03-18
Expert : Nordlander, Jan Axel, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2010-01-30
Expert : Olausson, Jenny, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2010-10-19
Expert : Utterström, Astrid, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2009-05-04
Expert : Zanzi, Andrés, fr.o.m. 2007-04-23 t.o.m. 2009-05-04
Huvudsekreterare : Lindblom, Anna-Karin, fr.o.m. 2010-05-14 t.o.m. 2010-10-31
Huvudsekreterare : Steffensen, Karin, fr.o.m. 2006-05-29 t.o.m. 2010-01-10
Sekreterare : Berlin, Pernilla, fr.o.m. 2006-04-24 t.o.m. 2007-09-30
Sekreterare : Eriksson, Heidi, fr.o.m. 2007-12-16 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Gillström, Johanna, fr.o.m. 2008-01-07 t.o.m. 2010-05-12
Sekreterare : Gustavsson, Josefine, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Gränsmarker, Anna, fr.o.m. 2010-01-11 t.o.m. 2010-10-22
Sekreterare : Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2008-09-08 t.o.m. 2010-10-31
Sekreterare : Rimsten, Eva, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Stenman, Marie, fr.o.m. 2006-05-02 t.o.m. 2008-01-03
Bitr. sekreterare : Eriksson, Heidi, fr.o.m. 2006-11-01 t.o.m. 2007-12-15

Rapporter

SOU 2007:102Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige – En översikt (rapport)
SOU 2008:45Rapporter från en MR-verkstad – delbetänkande
SOU 2009:36Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CD
Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lättläst
SOU 2010:70Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter + Bilagor + Lättläst sammanfattning + Daisy
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (M 1995:01) om huvudmannaskapet för fastighetsbildning m.m. [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (M 1995:01) om huvudmannaskapet för fastighetsbildning m.m.


Beteckning : M 1995:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1996-04-26
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:9.
Lokal :
0

Sammansättning


Rydh, Jan, fr.o.m. 1995-01-24 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Andersson, Bengt G, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Andersson, Bengt L, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Evensson, Rune, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Eriksson, Håkan, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Grauers, Stig, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Hansson, Agne, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Knape, Anders, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Raud, Christina, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Sundin, Britta, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sakkunnig : Tyrstrup, Kerstin, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Expert : Ahnmé-Kågerman, Britta, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Expert : Frostenson, Ivar, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Expert : Olsson, Rune, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Expert : Wennström, Kjell-Olof, fr.o.m. 1995-02-07 t.o.m. 1995-05-21
Sekreterare : Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 1995-02-08 t.o.m. 1995-05-21

Rapporter

SOU 1995:54Fastighetsbildning – en gemensam
uppgift för stat och kommun.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:9
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:54 Fastighetsbildning – en gemensam uppgift för stat och kommun [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman