: : : : :

Anders Weihe

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Anders Weihe
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2015 ( 17 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 23,5% ( 4 / 17 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 17 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Anders Weihe har varit ombud vid refererade avgöranden med :
71 ledamöter ♀ 29 ♂ 42
14 sekreterare ♀ 11 ♂ 3
30 parter
19 ombud ♀ 6 ♂ 13

Anders Weihe
Har varit ledamot i en tingsrätt (Stockholms tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 1993 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )


Warning: Division by zero in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 5667

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : nan%

Betänkanden med Sören Öman och Anders Weihe ( 1 st. )

2008 ( 1 st. )

Förstärkt skydd för företags­hemligheter ( SOU 2008:63 )

Yttrandefrihet ]

Omslaget till betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter

ISBN : 978-91-38-23003-9

Antal sidor : 392 sid.

Departement : Justitiedepartementet

Utredning : Utredningen om skyddet för företagshemligheter ( Ju 2007:06 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Sören Ömans roll i utredningen : Expert

 Läs : » Förstärkt skydd för företags­hemligheter (SOU 2008:63)

Bakgrund

Sedan lagen om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft för snart tjugo år sedan har förutsättningarna för företagande förändrats i flera avseenden. I dag bygger alltfler företag sin verksamhet på information och kunskap snarare än på traditionell industriell produktion. Kvalificerad forskning och utveckling bedrivs inom en mängd nya samhällsviktiga områden såsom informationsteknik och bioteknik. Teknikens utveckling har medfört att information kan lagras och överföras på helt andra sätt än tidigare. Den internationella konkurrensen har hårdnat på många områden. Dessa faktorer har ökat risken för att svenska företag utsätts för internationellt företagsspioneri. Sverige har också sedan lagen kom till gjort internationella åtaganden som gäller skyddet för företagshemligheter. Mot denna bakgrund har utredningen fått i uppdrag att se över vissa frågor om skyddet för företagshemligheter och överväga om FHL i vissa delar borde ändras och anpassas till utvecklingen (dir. 2007:54). Läs mer

Dela :