Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Per Sjöblom

Sök kontaktuppgifter till Per Sjöblom på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Per Sjöblom

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per Sjöblom medverkat i ( 6 st. ):

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-03-19
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:20.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:59 Begränsad fastighetsskatt
SOU 2000:34 Likformig och neutral fastighetsbeskattning. Slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Lars Hedfors, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Rune Evensson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Isa Halvarsson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Christer Hedberg, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Rolf Kenneryd, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Ronny Korsberg, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Per Landgren, fr.o.m. 1998-12-09 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Lena Larsson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Per Rosengren, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Lisbeth Staaf-Igelström, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Michael Stjernström, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 1998-12-08
Sakkunnig : Stefan Jönsson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Sakkunnig : Anders Kristoffersson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Sakkunnig : Per Sjöblom, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Robert Boije, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Gerd Grip, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Eveline Nilsson, fr.o.m. 1999-04-06 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Lars Nilsson, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-05-02
Sekreterare : Per Classon, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2000-05-31
Sekreterare : Lena Dahl, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-05-09
Sekreterare : Katinka Hort, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2000-05-26
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:59 Begränsad fastighetsskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:34 Likformig och neutral fastighetsbeskattning [ pdf |Paragraftecken ]
Fastighetstaxeringsutredningen (Fi 1997:06) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]
Fastighetstaxeringsutredningen (Fi 1997:06)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-02-27
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:36.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:10 Fastighetstaxering - precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar
Medverkande :
Särskild utredare : Margit Kärrström, fr.o.m. 1997-03-21 t.o.m. 2000-02-29
Sakkunniga : Anders Kristoffersson, departementsråd, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Sakkunniga : Per Sjöblom, departementsråd, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Andreas Adolphsson, fr.o.m. 1998-08-26 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Tommy Berger, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Robert Boije, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Peter Englund, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Nore Eriksson, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Monica Haapaniemi, fr.o.m. 1999-06-03 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Tommy Lowén, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1997-08-31
Expert : Christina Otto, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Arne Sundquist, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Bengt Turner, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Ulla Werkell, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Birgitta Henriksson, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 2000-03-19
Sekreterare : Gunilla Hulting, fr.o.m. 1997-04-22 t.o.m. 2000-03-19
Bitr. sekreterare : Tommy Berger, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1999-06-30
Bitr. sekreterare : Nore Eriksson, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Ärvdabalksutredningen (Ju 1996:03) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]
Ärvdabalksutredningen (Ju 1996:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:18.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:160 Bouppteckningar och arvsskatt - delbetänkande
SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Krister Thelin, hovrättsråd, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1998-08-31
Sakkunnig : Anders Eka, administrativ direktör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Sakkunnig : Per Sjöblom, departementsråd, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Catharina Bergquist, chefsrådman, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Thomas Boström, bankjurist, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Ingrid Engqvist, administrativ direktör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1996-11-14
Expert : Inger Persson, advokat, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Ingrid Svedberg, skattedirektör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Sekreterare : Katarina Adolfsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1998-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:18 Ärvdabalken

Fastighetsbeskattningsutredningen (Fi 1993:01) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]
Fastighetsbeskattningsutredningen (Fi 1993:01)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1992:111.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:57 Beskattning av fastigheter, del I - Schablonintäkt eller fastighetsskatt?
SOU 1994:57 Beskattning av fastigheter, del II - Principiella utgångspunkter för beskattning av fastigheter m.m. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Jan Francke, kammarrättspresident
Sakkunnig : Per-Åke Eriksson, pol.mag.
Sakkunnig : Carl Gustav Fernlund, departementsråd
Expert : Monica Dahlbom, kammarrättsassessor
Expert : Urban Fredriksson, departementssekreterare
Expert : Monika Haapaniemi, avdelningsdirektör
Expert : Peter Melz, professor
Expert : Per Sjöblom, kansliråd
Expert : Nils-Ove Äng, kammarrättsassessor
Sekreterare : Ann-Carin Glimstedt, rådman
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fi 1993:13) om förenklad fastighetstaxering m.m. [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (Fi 1993:13) om förenklad fastighets- taxering m.m.
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:57 och dir. 1993:140.
Lokal : Vasagatan 8 - 10. Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm, tel: växel 08/405 1000, direktval 405 1637 (Bjernelius Lundahl).
Utredningen har avgett :
SOU 1994:62 Rationaliserad fastighetstaxering, del I
SOU 1995:148 rationaliserad fastighetstaxering, del 2. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per Anclow, kammarrättslagman
Sakkunnig : Bertil Hall, fastighetsråd
Sakkunnig : Curt Rispe, kammarrättslagman
Sakkunnig : Per Sjöblom, kansliråd, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Andreas Adolfsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-01-30
Expert : Monika Haapaniemi, avdelningsdirektör, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Carin Hellner, kammarrättsråd
Expert : Bengt Kjellson, byråchef
Expert : Christina Otto, kammarrättsassessor, t.o.m. 1995-01-11
Expert : Anita Saldén, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-03-08 t.o.m. 1995-08-31
Expert : Lennart Sjögren, byråchef
Expert : Ulla Werkell, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-01
Sekreterare : Marie Bjernelius, kammarrättsassessor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Skattelagskommittén (Fi 1991:03) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Skattelagskommittén (Fi 1991:03)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1991:39.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:2 Inkomstskattelag Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bodil Hulgaard, departementsråd
Ledamot : Peter Melz, professor
Ledamot : Gustaf Sandström, regeringsråd
Ledamot : Barbro Ehrenberg-Sundin, kansliråd
Expert : Kerstin Boström, avdelningsdirektör
Expert : Lars Emanuelsson, kammarrättsassessor
Expert : Anita Saldén, kammarrättsassessor, t.o.m. 1996-07-31
Expert : Roland Gustafsson, departementsråd
Expert : Olle Halldorf, kansliråd, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Per Sjöblom, kansliråd
Expert : Rolf Tyllström, avdelningsdirektör
Sekreterare : Mari Brissman, kammarrättsassessor, t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Monika. Linder, jur.kand., t.o.m. 1997-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:2 Inkomstskattelag – Del I-III [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:77 Uppföljning av inkomstskattelagen [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman