Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fi 1993:13) om förenklad fastighetstaxering m.m.

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fi 1993:13) om förenklad fastighetstaxering m.m. [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 ) :

Bertil Hall  []  ( Sakkunnig )
Curt Rispe  []  ( Sakkunnig )
Per Sjöblom  []  ( Sakkunnig )
Monica Haapaniemi  []  ( Expert )
Carin Hellner  []  ( Expert )
Bengt Kjellson  []  ( Expert )
Christina Otto  []  ( Expert )
Anita Saldén  []  ( Expert )
Lennart Sjögren  []  ( Expert )
Ulla Werkell  []  ( Expert )
Marie Bjernelius  []  ( Sekreterare )
Andreas Adolphsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fi 1993:13) om förenklad fastighets- taxering m.m.


Beteckning : Fi 1993:13
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-01-08
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:57 och dir. 1993:140.
Lokal : Vasagatan 8 – 10. Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm, tel: växel 08/405 1000, direktval 405 1637 (Bjernelius Lundahl).
0

Sammansättning


Anclow, Per
Sakkunnig : Hall, Bertil
Sakkunnig : Rispe, Curt
Sakkunnig : Sjöblom, Per, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Adolfsson, Andreas, fr.o.m. 1995-01-30
Expert : Haapaniemi, Monika t.o.m. 1995-02-28
Expert : Hellner, Carin
Expert : Kjellson, Bengt
Expert : Otto, Christina t.o.m. 1995-01-11
Expert : Saldén, Anita, fr.o.m. 1995-03-08 t.o.m. 1995-08-31
Expert : Sjögren, Lennart
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 1995-09-01
Sekreterare : Bjernelius, Marie

Rapporter

SOU 1994:62Rationaliserad fastighetstaxering,
del I
SOU 1995:148rationaliserad fastighetstaxering,
del 2.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman