Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fi 1993:13) om förenklad fastighetstaxering m.m.

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fi 1993:13) om förenklad fastighetstaxering m.m. [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 ) :

Bertil Hall  []  ( Sakkunnig )
Curt Rispe  []  ( Sakkunnig )
Per Sjöblom  []  ( Sakkunnig )
Carin Hellner  []  ( Expert )
Bengt Kjellson  []  ( Expert )
Christina Otto  []  ( Expert )
Anita Saldén  []  ( Expert )
Lennart Sjögren  []  ( Expert )
Ulla Werkell  []  ( Expert )
Marie Bjernelius  []  ( Sekreterare )
Andreas Adolphsson  []  ( Expert )
Monica Haapaniemi  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fi 1993:13) om förenklad fastighets- taxering m.m.
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:57 och dir. 1993:140.
Lokal : Vasagatan 8 - 10. Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm, tel: växel 08/405 1000, direktval 405 1637 (Bjernelius Lundahl).
Utredningen har avgett :
SOU 1994:62 Rationaliserad fastighetstaxering, del I
SOU 1995:148 rationaliserad fastighetstaxering, del 2. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per Anclow, kammarrättslagman
Sakkunnig : Bertil Hall, fastighetsråd
Sakkunnig : Curt Rispe, kammarrättslagman
Sakkunnig : Per Sjöblom, kansliråd, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Andreas Adolfsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-01-30
Expert : Monika Haapaniemi, avdelningsdirektör, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Carin Hellner, kammarrättsråd
Expert : Bengt Kjellson, byråchef
Expert : Christina Otto, kammarrättsassessor, t.o.m. 1995-01-11
Expert : Anita Saldén, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-03-08 t.o.m. 1995-08-31
Expert : Lennart Sjögren, byråchef
Expert : Ulla Werkell, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-01
Sekreterare : Marie Bjernelius, kammarrättsassessor

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman