: : :

Skattelagskommittén (Fi 1991:03)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Skattelagskommittén (Fi 1991:03) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1991:39
Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:2 Inkomstskattelag – Del I-III [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:77 Uppföljning av inkomstskattelagen [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 ) :

Bodil Hulgaard  []  ( Ordförande )
Peter Melz  []  ( Ledamot )
Gustaf Sandström  []  ( Ledamot )
Barbro Ehrenberg-Sundin  []  ( Ledamot )
Kerstin Boström  []  ( Expert )
Lars Emanuelsson  []  ( Expert )
Anita Saldén  []  ( Expert )
Roland Gustafsson  []  ( Expert )
Olle Halldorf  []  ( Expert )
Per Sjöblom  []  ( Expert )
Rolf Tyllström  []  ( Expert )
Mari Brissman  []  ( Sekreterare )
Monika Linder  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Skattelagskommittén (Fi 1991:03)


Beteckning : Fi 1991:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:39.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Hulgaard, Bodil
Ledamot : Melz, Peter
Ledamot : Sandström, Gustaf
Ledamot : Ehrenberg-Sundin, Barbro
Expert : Boström, Kerstin
Expert : Emanuelsson, Lars
Expert : Saldén, Anita t.o.m. 1996-07-31
Expert : Gustafsson, Roland
Expert : Halldorf, Olle, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Sjöblom, Per
Expert : Tyllström, Rolf
Sekreterare : Brissman, Mari t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Linder, Monika. jur.kand. t.o.m. 1997-06-30

Rapporter

SOU 1997:2Inkomstskattelag
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman