Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Ärvdabalksutredningen (Ju 1996:03)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Ärvdabalksutredningen (Ju 1996:03) [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 5 ♂ 4 ) :

Anders Eka  []  ( Sakkunnig )
Per Sjöblom  []  ( Sakkunnig )
Catharina Bergquist  []  ( Expert )
Thomas Boström  []  ( Expert )
Inger Persson  []  ( Expert )
Ingrid Svedberg  []  ( Expert )
Ingrid Engqvist Lunning  []  ( Expert )
Katarina Adolfson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Ärvdabalksutredningen (Ju 1996:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:18.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:160 Bouppteckningar och arvsskatt - delbetänkande
SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Krister Thelin, hovrättsråd, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1998-08-31
Sakkunnig : Anders Eka, administrativ direktör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Sakkunnig : Per Sjöblom, departementsråd, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Catharina Bergquist, chefsrådman, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Thomas Boström, bankjurist, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Ingrid Engqvist, administrativ direktör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1996-11-14
Expert : Inger Persson, advokat, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Ingrid Svedberg, skattedirektör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Sekreterare : Katarina Adolfsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1998-08-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman