Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Fastighetstaxeringsutredningen (Fi 1997:06)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Fastighetstaxeringsutredningen (Fi 1997:06) [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 6 ♂ 10 ) :

Margit Kärrström  []  ( Särskild utredare )
Anders Kristoffersson  []  ( Sakkunnig )
Per Sjöblom  []  ( Sakkunnig )
Andreas Adolphsson  []  ( Expert )
Tommy Berger  []  ( Bitr. sekreterare )
Robert Boije  []  ( Expert )
Peter Englund  []  ( Expert )
Nore Eriksson  []  ( Bitr. sekreterare )
Monica Haapaniemi  []  ( Expert )
Tommy Lowén  []  ( Expert )
Christina Otto  []  ( Expert )
Arne Sundquist  []  ( Expert )
Bengt Turner  []  ( Expert )
Ulla Werkell  []  ( Expert )
Birgitta Henriksson  []  ( Sekreterare )
Gunilla Hulting  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Fastighetstaxeringsutredningen (Fi 1997:06)


Beteckning : Fi 1997:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-01
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-02-27
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:36.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kärrström, Margit, fr.o.m. 1997-03-21 t.o.m. 2000-02-29
Sakkunnig : Kristoffersson, Anders, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Sakkunnig : Sjöblom, Per, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Adolphsson, Andreas, fr.o.m. 1998-08-26 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Berger, Tommy, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Boije, Robert, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Englund, Peter, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Eriksson, Nore, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Haapaniemi, Monica, fr.o.m. 1999-06-03 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Lowén, Tommy, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1997-08-31
Expert : Otto, Christina, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Sundquist, Arne, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Turner, Bengt, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Henriksson, Birgitta, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 2000-03-19
Sekreterare : Hulting, Gunilla, fr.o.m. 1997-04-22 t.o.m. 2000-03-19
Bitr. sekreterare : Berger, Tommy, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1999-06-30
Bitr. sekreterare : Eriksson, Nore, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-01-31

Rapporter

SOU 2000:10Fastighetstaxering – precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman