Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Fastighetsbeskattningsutredningen (Fi 1993:01)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Fastighetsbeskattningsutredningen (Fi 1993:01) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1992:111 Utredning om beskattning av fastigheter

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 3 ♂ 7 ) :

Per-Åke Eriksson  []  ( Sakkunnig )
Carl Gustav Fernlund  []  ( Sakkunnig )
Monica Dahlbom  []  ( Expert )
Urban Fredriksson  []  ( Expert )
Monica Haapaniemi  []  ( Expert )
Peter Melz  []  ( Expert )
Per Sjöblom  []  ( Expert )
Nils-Ove Äng  []  ( Expert )
Ann-Carin Glimstedt  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Fastighetsbeskattningsutredningen (Fi 1993:01)


Beteckning : Fi 1993:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-25
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:111.
Lokal :
0

Sammansättning


Francke, Jan
Sakkunnig : Eriksson, Per-Åke
Sakkunnig : Fernlund, Carl Gustav
Expert : Dahlbom, Monica
Expert : Fredriksson, Urban
Expert : Haapaniemi, Monika
Expert : Melz, Peter
Expert : Sjöblom, Per
Expert : Äng, Nils-Ove
Sekreterare : Glimstedt, Ann-Carin

Rapporter

SOU 1993:57Beskattning av fastigheter, del I -
Schablonintäkt eller fastighetsskatt?
SOU 1994:57Beskattning av fastigheter, del II
- Principiella utgångspunkter för beskattning av
fastigheter m.m.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman