Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Wittenmark

Sök kontaktuppgifter till Lars Wittenmark på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Wittenmark

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Wittenmark medverkat i ( 7 st. ):

Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (A 2011:06) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]
Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (A 2011:06)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-10-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:88
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:9 Förmån och fälla - nyanländas uttag av föräldrapenning
SOU 2012:69 Med rätt att delta - Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
Medverkande :
Särskild utredare : Elin Landell, fr.o.m. 2011-10-13
Expert : Jan Almqvist, verksamhetschef, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Pernilla Andersson Joona, forskare, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-08-27
Expert : Erika Ekström, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Göran Ferm, strateg, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Karin Frank, kansliråd, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Maria Lidström, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Karin Perols, utredare, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Magnus Rödin, fr.o.m. 2012-08-28
Expert : Jan Schierbeck, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Kristina Sibbmark, forskare, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Magnus Sjöström, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Lars Wittenmark, ämnesråd, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Gülay Özcan, fr.o.m. 2012-08-28
Sekreterare : Anna Envall, fr.o.m. 2012-01-02
Sekreterare : Hans Grönqvist, fr.o.m. 2012-06-18 t.o.m. 2012-09-21
Sekreterare : Sara Kullgren, fr.o.m. 2012-09-10
Sekreterare : Susan Niknami, fr.o.m. 2012-06-18 t.o.m. 2012-09-21
Sekreterare : Kajsa Rosén, fr.o.m. 2011-10-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Delegationen om jämställdhet i högskolan (U 2009:01) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]
Delegationen om jämställdhet i högskolan (U 2009:01)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-01-29
Direktiv för delegationen, se dir. 2009:7
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:1 Svart på vitt - om jämställdhet i akademin
Medverkande :
Ordförande : Pia Sandvik Wiklund, rektor, fr.o.m. 2009-02-02 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Maria Anvret, professor och forsknings- och innovationschef, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Mattias Collin, forskningsassistent, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Erik Eriksson, studentrepresentant, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Per Eriksson, rektor, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Christina Glad, vice vd, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Pia Höök, bitr. rektor, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Ulf Mellström, professor, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Expert : Helene Biller, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-08-11 t.o.m. 2011-01-24
Expert : Carolina Johansson, planeringssekreterare, fr.o.m. 2009-08-11 t.o.m. 2011-01-24
Expert : Lars Wittenmark, ämnesråd, fr.o.m. 2009-08-11 t.o.m. 2011-01-24
Huvudsekreterare : Pontus Ringborg, kansliråd, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Malin Wreder, fil.dr., fr.o.m. 2009-05-15 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Linda Österberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-12-31
Biträdande sekreterare : Laila Abdallah, doktorand, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2009-11-07
Biträdande sekreterare : Laila Abdallah, doktorand, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2010-06-24
Biträdande sekreterare : Christina Arnevall, doktorand, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2010-06-24
Biträdande sekreterare : Björn Pernrud, fil.dr., fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2009-11-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:7 Delegation för jämställdhet i högskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:1 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]
Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-06-12
Direktiv för delegationen, se dir. 2008:75, dir. 2009:12 och dir. 2009:126
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia - en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan
SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i Läromedel i Samhällskunskap - En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan
SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? - En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009
SOU 2010:36 Svensk forskning om jämställdhet och skola - En bibliografi
SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker
SOU 2010:52 Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat - Ett diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys av bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer jämfört med flickors
SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om pojkkrisen Boys and school: A background paper on the "Boy crisis"
SOU 2010:66 Barns perspektiv på jämställdhet i skolan. En kunskapsöversikt
SOU 2010:79 Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan; en kunskapsöversikt
SOU 2010:80 Skolans och ungdomars psykosociala hälsa
SOU 2010:83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan
SOU 2010:84 Hederslelaterad problematik i skolan - en kunskaps och forskningsöversikt
SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling - tre bidrag till diskussion om jämställdhet i skolan
SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utbildning i skolan
Medverkande :
Ordförande : Anna Ekström, ordförande, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Viktor Bergsten, lärare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Görel Bråkenhielm, läkare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Isobel Hadley-Kamptz, journalist, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-01-11
Ledamot : Ann Heberlien, universitetslektor, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-04-05
Ledamot : Martin Ingvar, professor, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-12-13
Ledamot : Torbjörn Messing, jämställdhetshandläggare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Krister Sund, statistiker, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Birgitta Wistrand, vd, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Ebba Witt-Brattström, professor, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Anders Almgren, förste vice ordförande vid Lärarnas Riksförbund, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Kristina Cunningham, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Mattias Sjöstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-04-05
Expert : Per Wadman, förste vice ordförande, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-05-25
Expert : Lars Wittenmark, ämnesråd, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Per-Ove Wramstedt, verksamhetschef, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Karin Åmossa, ombudsman, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Linda Östergren, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-04-05
Sekreterare : Ulf Andersson, revisionsdirektör, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-15
Sekreterare : Kent Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-24 t.o.m. 2010-12-10
Sekreterare : Mia Heikkilä, fil.dr., fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-10
Sekreterare : Ann-Sofie Ohlander, professor, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2009-11-30
Sekreterare : Elisabet Wahl, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 15 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? – En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:36 Svensk forskning om jämställdhet och skola – En bibliografi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:52 Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen” [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:66 Barns perspektiv på jämställdhet i skola – En kunskapsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:79 Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:80 Skolan och ungdomars psykosociala hälsa [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt – Jämställdhetsarbete i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:84 Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling – tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2004:07) Översyn av jämställdhetspolitiken [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (N 2004:07) Översyn av jämställdhetspolitiken
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-02-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:18
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål + Forskarrapporter. + Sammanfattning
Medverkande :
Särskild utredare : Getrud Åström, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-08-01
Sakkunnig : Claes Borgström, jämnställdhetsombudsman, fr.o.m. 2004-06-22 t.o.m. 2005-08-01
Sakkunnig : Marianne Laxén, departementsråd, fr.o.m. 2004-06-22 t.o.m. 2005-08-01
Sakkunnig : Karin Tilly, jämställdhetsdirektör, fr.o.m. 2004-06-22 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Ilija Batljan, departementsråd, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Boel Callermo, departementsråd, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Annika Cullberg, informations- och politisk sekreterare, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Ulrika Dahl, fil.dr, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Claes Elmgren, utredare, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2004-11-28
Expert : Fataneh Farahani, doktorand, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Maria Ingelsson, fr.o.m. 2004-11-29 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Roger Klinth, fil.dr, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Charlotta Krafft, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Magnus Nermo, fil.dr, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Petter Odmark, ekonom, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-04-05
Expert : Malin Rönnblom, fil.dr, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Roland Spånt, chefsekonom, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Agneta Stark, professor, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Anna Thoursie, fil.dr, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Expert : Conny Wahlström, pol. sakkunnig, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-08-01
Sekreterare : Birgitta Jordansson, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2005-01-31
Sekreterare : Helén Lundkvist, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-08-14
Sekreterare : Cecilia Nergårdh, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-08-01
Sekreterare : Marta Szebehely, fr.o.m. 2005-01-17 t.o.m. 2005-02-28
Sekreterare : Petra Ulmanen, fr.o.m. 2004-05-03 t.o.m. 2005-08-01
Sekreterare : Lars Wittenmark, ämnesråd, fr.o.m. 2004-04-13 t.o.m. 2005-08-01
Sekreterare : Soheyla Yazdanpanah, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2005-02-04
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:18 Översyn av jämställdhetspolitiken

Utredningen om översyn av föräldraförsäkringen (S 2004:02) [ Avslutad 2005 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om översyn av föräldraförsäkringen (S 2004:02)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-04-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:44
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring - Kärlek, omvårdnad trygghet
Medverkande :
Särskild utredare : Karl-Petter Thorwaldsson, fr.o.m. 2004-05-04
Sakkunnig : Anna Holmqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-06-14
Sakkunnig : Anna-Lena Hultgård Sancini, kansliråd, fr.o.m. 2004-06-14
Sakkunnig : Anna Middelman, kansliråd, fr.o.m. 2004-06-14
Sakkunnig : Frida Widmalm, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-06-14 t.o.m. 2005-04-25
Sakkunnig : Lars Wittenmark, ämnesråd, fr.o.m. 2004-06-14
Sakkunnig : Siv Tillander, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-06-14
Sakkunnig : Mikael Åsell, kansliråd, fr.o.m. 2004-06-14
Expert : Sofia Bergström, jur.kand., fr.o.m. 2004-06-14
Expert : Ylva Elvin-Nowak, fil.dr.psykolog, fr.o.m. 2004-06-14
Expert : Lars Jalmert, docent, fr.o.m. 2004-06-14
Expert : Mats Mattsson, försäkringsansvarig, fr.o.m. 2004-06-14
Huvudsekreterare : Kristina Reinholdsson, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2005-09-30
Sekreterare : Dag Feurst, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-09-04
Sekreterare : Mårten Hultin, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-09-14
Sekreterare : Eva Löfbom, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-09-18
Sekreterare : Maria Norberg, fr.o.m. 2005-05-01 t.o.m. 2005-08-31
Sekreterare : Anna Thoursie, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2005-09-15
Sekreterare : Anna Karin Wallberg, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-09-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2004:44 Översyn av föräldraförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen för att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet (S 2000:C) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen för att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet (S 2000:C)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-12-07
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2001:57 Barnafödandet i fokus. Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle
Medverkande :
Ordförande : Ilija Batljan, departementsråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Tarja Birkoff, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Lena Jonsson, ämnesråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Sören Kindlund, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Malin Larsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Sverker Lönnerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Barbara Martin-Korpi, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Margareta Orrell, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Åsa Regnér, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Joakim Sonnegård, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Lars Wittenmark, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Huvudsekreterare : Minga Orkan, kansliråd
Sekreterare : Elisabeth Landgren-Möller, avdelningsdirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Rådet för jämställdhetsfrågor som rör transport- och IT-tjänster (N 1999:11) [ Avslutad 2001 ] [ Sakkunnig ]
Rådet för jämställdhetsfrågor som rör transport- och IT-tjänster (N 1999:11)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-10-21
Direktiv för rådet, se dir. 1999:83
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:44 Jämställdhetstransporter och IT
Medverkande :
Ordförande : Görel Thurdin, fr.o.m. 1999-10-22 t.o.m. 2001-06-19
Ledamot : Olov Agné, fr.o.m. 1999-11-30 t.o.m. 2001-06-19
Ledamot : Christina Mörtberg, tekn,doktor, fr.o.m. 1999-11-09 t.o.m. 2001-01-14
Ledamot : Elvy Söderström, kommunstyrelseordförande, fr.o.m. 1999-11-09 t.o.m. 2000-04-10
Ledamot : Magnus Persson, verkst. direktör, fr.o.m. 1999-11-09 t.o.m. 2001-06-19
Ledamot : Lisa Warsén, konsult, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Sakkunnig : Tom Anderson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Sakkunnig : Ingolf Berg, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Sakkunnig : Mona Danielson, departementsråd, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2000-10-16
Sakkunnig : Lars Wittenmark, fr.o.m. 2000-10-17 t.o.m. 2001-07-19
Expert : Christina Bergström, opinionsbildare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Jan-Peter Elf, personaldirektör, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Anders Elmevik, utredare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Marika Engström, informationsansvarig, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Susanne Fahlgren, sociolog, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Göran Friberg, enhetschef, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Arne Fasth, planerare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Charlotta Hemgren, pol,mag., fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-03-19
Expert : Stefan Holm, projektledare, fr.o.m. 2000-10-02 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Berit Inge, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Charlotte Ingvar-Nilsson, verksjurist, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Mikael Iselow, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Anders Larsson, O chefsjurist, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Helén Lundahl, utredare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Christer Marking, kanslichef, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Christin Norberg, fr.o.m. 2001-03-20 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Ewa Thorslund, projektledare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-10-01
Expert : Lena Trojer, profssor, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-06-19
Expert : Jean-Pierre Zune, utredare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-06-19
Sekreterare : June Lindahl, fr.o.m. 2000-01-17 t.o.m. 2001-06-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman