Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08) [ Avslutad 2010 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 15 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? – En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:36 Svensk forskning om jämställdhet och skola – En bibliografi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:52 Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen” [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:66 Barns perspektiv på jämställdhet i skola – En kunskapsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:79 Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:80 Skolan och ungdomars psykosociala hälsa [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt – Jämställdhetsarbete i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:84 Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling – tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 12 ♂ 11 ) :

Anna Ekström  []  ( Ordförande )
Viktor Bergsten  []  ( Ledamot )
Görel Bråkenhielm  []  ( Ledamot )
Isobel Hadley-Kamptz  []  ( Ledamot )
Ann Heberlien  []  ( Ledamot )
Martin Ingvar  []  ( Ledamot )
Torbjörn Messing  []  ( Ledamot )
Krister Sund  []  ( Ledamot )
Birgitta Wistrand  []  ( Ledamot )
Ebba Witt-Brattström  []  ( Ledamot )
Anders Almgren  []  ( Expert )
Kristina Cunningham  []  ( Expert )
Mattias Sjöstrand  []  ( Expert )
Per Wadman  []  ( Expert )
Lars Wittenmark  []  ( Expert )
Per-Ove Wramstedt  []  ( Expert )
Karin Åmossa  []  ( Expert )
Linda Östergren  []  ( Expert )
Ulf Andersson  []  ( Sekreterare )
Kent Eriksson  []  ( Sekreterare )
Mia Heikkilä  []  ( Sekreterare )
Ann-Sofie Ohlander  []  ( Sekreterare )
Elisabet Wahl  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08)


Beteckning : U 2008:08
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2011-04-05
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-06-12
Direktiv för delegationen, se dir. 2008:75, dir. 2009:12 och dir. 2009:126
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Ekström, Anna, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Bergsten, Viktor, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Bråkenhielm, Görel, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Hadley-Kamptz, Isobel, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-01-11
Ledamot : Heberlien, Ann, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-04-05
Ledamot : Ingvar, Martin, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-12-13
Ledamot : Messing, Torbjörn, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Sund, Krister, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Wistrand, Birgitta, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Witt-Brattström, Ebba, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Almgren, Anders, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Cunningham, Kristina, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Sjöstrand, Mattias, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-04-05
Expert : Wadman, Per, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-05-25
Expert : Wittenmark, Lars, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Wramstedt, Per-Ove, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Åmossa, Karin, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Östergren, Linda, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-04-05
Sekreterare : Andersson, Ulf, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-15
Sekreterare : Eriksson, Kent, fr.o.m. 2008-11-24 t.o.m. 2010-12-10
Sekreterare : Heikkilä, Mia, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-10
Sekreterare : Ohlander, Ann-Sofie, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2009-11-30
Sekreterare : Wahl, Elisabet, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-10

Rapporter

SOU 2009:64Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?
SOU 2010:10Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia – en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan
SOU 2010:33Kvinnor, män och jämställdhet i Läromedel i Samhällskunskap – En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan
SOU 2010:35Kunskap som befrielse? – En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009
SOU 2010:36Svensk forskning om jämställdhet och skola – En bibliografi
SOU 2010:51Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker
SOU 2010:52Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat – Ett diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys av bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer jämfört med flickors
SOU 2010:53Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om pojkkrisen
Boys and school: A background paper on the "Boy crisis"
SOU 2010:66Barns perspektiv på jämställdhet i skolan. En kunskapsöversikt
SOU 2010:79Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan; en kunskapsöversikt
SOU 2010:80Skolans och ungdomars psykosociala hälsa
SOU 2010:83Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt – Jämställdhetsarbete i skolan
SOU 2010:84Hederslelaterad problematik i skolan – en kunskaps och forskningsöversikt
SOU 2010:97Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling – tre bidrag till diskussion om jämställdhet i skolan
SOU 2010:99Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utbildning i skolan

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman