Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Delegationen om jämställdhet i högskolan (U 2009:01)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Delegationen om jämställdhet i högskolan (U 2009:01) [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2009:7 Delegation för jämställdhet i högskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:1 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 10 ♂ 7 ) :

Pia Sandvik Wiklund  []  ( Ordförande )
Maria Anvret  []  ( Ledamot )
Mattias Collin  []  ( Ledamot )
Erik Eriksson  []  ( Ledamot )
Per Eriksson  []  ( Ledamot )
Cristina Glad  []  ( Ledamot )
Pia Höök  []  ( Ledamot )
Ulf Mellström  []  ( Ledamot )
Helene Biller  []  ( Expert )
Carolina Johansson  []  ( Expert )
Lars Wittenmark  []  ( Expert )
Pontus Ringborg  []  ( Huvudsekreterare )
Malin Wreder  []  ( Sekreterare )
Linda Österberg  []  ( Sekreterare )
Laila Abdallah  []  ( Bitr. sekreterare )
Christina Arnevall  []  ( Bitr. sekreterare )
Björn Pernrud  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Delegationen om jämställdhet i högskolan (U 2009:01)


Beteckning : U 2009:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-23
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-01-29
Direktiv för delegationen, se dir. 2009:7
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Sandvik Wiklund, Pia, fr.o.m. 2009-02-02 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Anvret, Maria, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Collin, Mattias, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Eriksson, Erik, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Eriksson, Per, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Glad, Christina, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Höök, Pia, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Mellström, Ulf, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-24
Expert : Biller, Helene, fr.o.m. 2009-08-11 t.o.m. 2011-01-24
Expert : Johansson, Carolina, fr.o.m. 2009-08-11 t.o.m. 2011-01-24
Expert : Wittenmark, Lars, fr.o.m. 2009-08-11 t.o.m. 2011-01-24
Huvudsekreterare : Ringborg, Pontus, fr.o.m. 2009-03-23 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Wreder, Malin, fr.o.m. 2009-05-15 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Österberg, Linda, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-12-31
Biträdande sekreterare : Abdallah, Laila, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2009-11-07
Biträdande sekreterare : Abdallah, Laila, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2010-06-24
Biträdande sekreterare : Arnevall, Christina, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2010-06-24
Biträdande sekreterare : Pernrud, Björn, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2009-11-07

Rapporter

SOU 2011:1Svart på vitt – om jämställdhet i akademin

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman