Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Johan Munck På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Johan Munck på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Johan Munck

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Johan Munck medverkat i ( 13 st. ):

Skiljedomsförfarandeutredningen (Ju 2014:02) [ Avslutad 2015 ] [ Särskild utredare ]
Skiljedomsförfarandeutredningen (Ju 2014:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:16
Lokal : Garnisonen, tel. 08-405 35 11 (Hullmann)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:37 Översyn av lagen om skiljedomsförfarande
Medverkande :
Särskild utredare : Johan Munck, f.d. justitieråd, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-30
Expert : Anna Hjort Ööpik, enhetschef och bitr. chefsjurist, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Kaj Hobér, professor, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Claes Lundblad, advokat, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Annette Magnusson, generalsekreterare, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Håkan Matz, senior group legal counsel, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Björn Räftegård, kansliråd, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Patrik Schöldström, hovrättsråd, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Patricia Shaughnessy, universitetslektor, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Jennie Spetz, utredare, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Fanny Wilborg Gleiss, enhetschef, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2014-12-08
Sekreterare : Helga Hullmann, rådman, fr.o.m. 2014-02-24 t.o.m. 2015-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:16 En översyn av lagen om skiljeförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:37 Översyn av lagen om skiljeförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Grundlagsutredningen (Ju 2004:11) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]
Grundlagsutredningen (Ju 2004:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-07-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:96
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:40 Valstystem och representationsaffekten
SOU 2007:41 Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006
SOU 2007:42 Från statsminister till president?
SOU 2007:67 Regeringsformen ur ett könsperspektiv
SOU 2007:68 Ett decennium med personalval
SOU 2007:69 Bestämmelserna om domstolarna i regeringsformen
SOU 2007:84 Värdet av valdeltagande
SOU 2007:85 Olika former av normkontroll
SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd
SOU 2007:94 Folkomröstningar i Europa
SOU 2008:42 Normgivningsmakten
SOU 2008:43 Tre rapporter till Grundlagsutredningen
SOU 2008:61 Krisberedskapen i grundlagen
SOU 2008:115 Finansmakten
SOU 2008:125 En reformerad grundlag Del 1 och 2
SOU 2009:17 Kommunal kompetenskatalog - en problemorientering
SOU 2009:18 Två rapporter till Grundlagsutredningen
Medverkande :
Ordförande : Lars Engqvist, landshövding, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-12-06
Ordförande : Per Unckel, landshövding, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Carl Bildt, f.d. partiordförande och statsminister, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-12-06
Ledamot : Mats Einarsson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Peter Eriksson, språkrör, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Gun Hellsvik, generaldirektör, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Lena Hjelm-Wallén, f.d. statsråd, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Lena Isaksson, advokat, fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Morgan Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2007-01-29 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Kerstin Lundgren, led. av riksdagen, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Göran Magnusson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Henrik Sjöholm, konsult, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Ingvar Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Henrik von Sydow, led. av riksdagen, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Daniel Tarschys, professor, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Marita Ulvskog, partisekreterare, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Åsa Europaparlamentariker Westlund, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2007-01-28
Sakkunnig : Henrik Jermsten, regeringsråd, fr.o.m. 2004-11-22 t.o.m. 2008-12-31
Sakkunnig : Kristina Svahn Starrsjö, departementsråd, fr.o.m. 2007-01-17 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Marianne Eliason, regeringsråd, fr.o.m. 2006-10-01 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Stina Malmberg, språkexpert, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2006-11-30
Expert : Bengt-Åke Nilsson, f.d. regeringsråd, fr.o.m. 2007-06-15 t.o.m. 2008-05-31
Expert : Göran Regner, justitieråd, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Hans Regner, f.d. justitiekansler, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Staffan Vängby, f.d. justitieråd, fr.o.m. 2007-06-15 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Daniel Gustavsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2006-01-16 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Frida Göranson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Jenny Jonasson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2005-02-07 t.o.m. 2009-01-11
Sekreterare : Anna Kessling, pol. mag., fr.o.m. 2005-05-01 t.o.m. 2007-09-02
Sekreterare : Thomas Lindstam, föredragande i justitieutskottet, fr.o.m. 2007-12-06 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Refik Sener, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2005-10-18
Sekreterare : Linda Stromberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Lars-Åke Ström, kammarrättsråd, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : David Törngren, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-11-22 t.o.m. 2008-12-31
Biträdande sekreterare : Sara Freeman, fr.o.m. 2007-10-22 t.o.m. 2009-02-28
Bitr. sekreterare : Sofia Risvall, fr.o.m. 2005-10-24 t.o.m. 2007-09-30
Kanslichef : Anders Eka, hovrättslagman, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2009-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:96 En samlad översyn av regeringsformen

Betänkanden av utredningen ( 17 st. SOU ) :

Värdepappersmarknadsutredningen (Fi 2004:11) [ Avslutad 2006 ] [ Särskild utredare ]
Värdepappersmarknadsutredningen (Fi 2004:11)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:90, dir. 2004:172, dir. 2005:46, dir. 2005:149 och dir. 2006:45
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden - huvudbetänkande + bilagor
SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden - supplement
Medverkande :
Särskild utredare : Hans (avliden) Jacobsson, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2005-10-03
Särskild utredare : Johan Munck, fr.o.m. 2005-10-21 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Mats Beckman, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Kerstin Hermansson, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Ülle-Reet Jakobson, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Anna Jansson, fr.o.m. 2006-01-19 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Svante Johansson, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Henrik Lennefeldt, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Amina Lundqvist, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Lars Milberg, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2006-01-18
Sakkunnig : Jonas Niemeyer, fr.o.m. 2004-09-09 t.o.m. 2006-07-14
Sakkunnig : Anna Nystedt, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2005-06-30
Sakkunnig : Carina Öström, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2006-07-14
Expert : Johan Lycke, fr.o.m. 2006-04-28 t.o.m. 2006-07-14
Expert : Johan Molin, fr.o.m. 2006-04-28 t.o.m. 2006-07-14
Sekreterare : Johan Lycke, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2006-04-27
Sekreterare : Johan Molin, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2006-04-27
Sekreterare : Mattias Steen, fr.o.m. 2004-09-27 t.o.m. 2006-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden – supplement [ pdf|Ikon för riksdagen ]
11 september-utredningen (Ju 2001:13) [ Avslutad 2003 ] [ Särskild utredare ]
11 september-utredningen (Ju 2001:13)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:120 och dir. 2002:134
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:32 Vår beredskap efter den 11 september
Medverkande :
Särskild utredare : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 2001-12-20 t.o.m. 2003-03-31
Expert : Katja Mårtensson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2002-05-28 t.o.m. 2003-03-31
Marianne Centerpartier Andersson, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Anna Folkpartiet Bolin, liberalerna, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2002-12-08
Åke Kristdemokraterna Carnerö, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Karin Folkpartiet Granbom, liberalerna, fr.o.m. 2002-12-09 t.o.m. 2003-03-31
Märta Socialdemokraterna Johansson, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Berit Vänsterpartiet Jóhannesson, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Henrik Moderata Samlingspartiet Landerholm, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Ingemar Miljöpartiet Langemar, de Gröna, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Katarina Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-04-18 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Thomas Stiber Strömgren, hovrättsråd, fr.o.m. 2002-02-06 t.o.m. 2003-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:32 Vår beredskap efter den 11 september [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01) [ Avslutad 2004 ] [ Ordförande ]
Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-03-08
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:20, dir. 2002:58 och dir. 2003:167
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:119 Rättslig reglering av stamcellsforskning
SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik
Medverkande :
Ordförande : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 2001-03-09
Ledamot : Ingrid Andersson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Lennart Daléus, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Sven-Olof Edvinsson, överläkare, fr.o.m. 2002-11-01
Ledamot : Lars Granberg, U led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Åsa Gyberg-Karlsson, laboratorievetare, fr.o.m. 2002-11-01
Ledamot : AnnMarie Johansson-Sahlin, socionom, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Per Landgren, led. av riksdagen /kd, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Christina Nenes, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Bertil Persson, f.d. led. av riksdagen /m, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Lennart Rohdin, f.d. led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Leif Aringer, överläkare, fr.o.m. 2003-09-01
Sakkunnig : Bo Barrefelt, ämnesråd, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-08-31
Sakkunnig : Gisela Dahlquist, professor, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Erik Forsse, kansliråd, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Sakkunnig : Charlotte Hall, ämnesråd, fr.o.m. 2003-01-15
Sakkunnig : Göran Hermerén, professor, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Lena Jonsson, ämnesråd, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Staffan Nilsson, fil.doktor, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Anna Nitzelius, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-02-28
Sakkunnig : Ulf Pettersson, professor, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Thomas Utterström, departementsråd, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Jan Wahlström, professor, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Martin Agell, arbetsrättsjurist, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2002-09-16
Expert : Elisabeth Blennow, överläkare, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Anne-Christine Centerstig, utredare, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Carl Falck, förbundsjurist, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Göran Flood, försäkringsdirektör, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-09-30
Expert : Thomas Fredén, ombudsman, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Marie Hosinsky, förbundsekonom, fr.o.m. 2001-10-01
Expert : Karin Lien, socialförsäkringsexpert, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Jan Nordin, direktör, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-11-14
Sekreterare : Hans-Gunnar Axberger, fr.o.m. 2001-04-23 t.o.m. 2003-10-31
Sekreterare : Katarina Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2004-03-24
Sekreterare : Ann-Louise Roos, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2004-02-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:119 Rättslig reglering av stamcellsforskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Skattetilläggsutredningen (Fi 1998:07) [ Avslutad 2001 ] [ Särskild utredare ]
Skattetilläggsutredningen (Fi 1998:07)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-04-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:34
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Johan Munck, fr.o.m. 1999-02-10 t.o.m. 2001-03-09
Expert : Vilhelm Andersson, fr.o.m. 1999-06-02 t.o.m. 2001-03-09
Expert : Ingemar Hamskär, fr.o.m. 1999-02-10 t.o.m. 2001-03-09
Expert : Olof Jonsson, fr.o.m. 1999-02-10 t.o.m. 2001-03-09
Expert : Marie Jönsson, fr.o.m. 1999-02-10 t.o.m. 2001-03-09
Expert : Peter Nordqvist, fr.o.m. 1999-02-10 t.o.m. 2001-03-09
Expert : Kerstin Nyqvist, fr.o.m. 1999-02-10 t.o.m. 2001-03-09
Expert : Niclas Virin, fr.o.m. 1999-02-10 t.o.m. 2001-03-09
Expert : Håkan Öberg, fr.o.m. 1999-02-10 t.o.m. 2001-03-09
Sekreterare : Madeleine Kanold, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Marie Rosvall, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2001-03-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:34 Skattetillägg

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:25 Skattetillägg m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Mediekoncentrationskommittén (Ku 1997:07) [ Avslutad 1999 ] [ Ordförande ]
Mediekoncentrationskommittén (Ku 1997:07)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-11-13
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:136.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport "Ingen längtar efter mer media"
SOU 1999:30 Yttrandefriheten och konkurrensen - slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Anders Björck, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Agne Hansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Göran Hillman, kultursekreterare, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Karin Johansson, försäljningschef, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Lena Klevenås, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Frank Lassen, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Ingvar von Malmborg, redaktör, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Ledamot : Olle Wästberg, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Eva Agevik, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Maria-Pia Boëthius, journalist, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Kenny Carlsson, konkurrensråd, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Stig Hadenius, professor, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Henrik Selin, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Thomas Stiber Strömberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Staffan Sundin, fil.mag., fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Gunilla Svahn Lindström, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-12 t.o.m. 1999-03-31
Sekreterare : Madeleine Kanold, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-15 t.o.m. 1999-04-30
Bitr. sekreterare : Marie Lindström, fil.kand., fr.o.m. 1998-01-15 t.o.m. 1998-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:136 Lagstiftning om mediekoncentration

Bulvanutredningen (Ju 1996:06) [ Avslutad 1998 ]
Bulvanutredningen (Ju 1996:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:55.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:47 Bulvaner och annat. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 1996-06-25 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Gunnar Berg, advokat
Expert : Ragnar Boman, civilekonom, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1998-04-07
Expert : Anna-Lena Dahlqvist, statsåklagare, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1998-04-07
Expert : Gun Jeanette Eriksson, civilekonom, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1998-04-07
Expert : Greger Lundmark, advokat, fr.o.m. 1997-05-20 t.o.m. 1998-04-07
Expert : Ulla Lundquist, verkst. direktör, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1998-04-07
Expert : Per Nordström, chefsjurist, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1998-04-07
Expert : Hans Ohlsson, revisionsdirektör, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1998-04-07
Expert : Björne Sjökvist, skattedirektör, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1998-04-07
Expert : Barbro Sköldebrand, fil.kand., fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1998-04-07
Sekreterare : Mats Loberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1998-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:47 Bulvaner och annat [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01) [ Avslutad 1997 ] [ Ordförande ]
Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir 1995:13.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:92 Medieföretag i Sverige - Ägande och strukturförändringar i press, radio och TV - delbetänkande Rådets arbete är avslutad per den 30 november 1997.
Medverkande :
Ordförande : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Maria-Pia Boëthius, journalist, t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Carmilla Floyd, journalist och författare, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Stig Hadenius, professor, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Roland Tv-producent Hjelte, t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Anna Stina Nordmark-Nilsson, direktör, fr.o.m. 1995-10-31 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Lena Wennberg, civilekoom, fr.o.m. 1995-10-31
Expert : Monica Bengtsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Henrik Selin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-03-05 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Staffan Sundin, fil.mag., fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-11-30
Huvudsekreterare : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1998-01-14
Sekreterare : Madeleine Kanold, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-01-14
Marie Lindström, fil.kand., fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1998-01-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:13 Råd för mångfald inom massmedierna

1993 års insiderutredning (Fi 1993:18) [ Avslutad 1994 ]
1993 års insiderutredning (Fi 1993:18)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1993:103.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:68 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Johan Munck, justitieråd
Expert : Ragnar Boman, civilekonom
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:103 Översyn av vissa insiderfrågor

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:68 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor [ pdf |Paragraftecken ]
Trygghetsutredningen (Ju 1993:05) [ Avslutad 1996 ] [ Ordförande ]
Trygghetsutredningen (Ju 1993:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1993:37.
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 1000 direktval 08-405 4800.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:122 Trygghet mot brott i lokalsamhället. Kartläggning, principiella synpunkter och förslag (delbetänkande)
SOU 1995:146 Trygghet mot brott - Rollfördelning och samverkan. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Jerry Martinger, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-01-11
Ordförande : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-02-15
Ledamot : Kjell Eldensjö, led. av riksdagen /kds, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Alf Eriksson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Ingbritt Irhammar, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Ingegerd Karlsson, oppositionsråd, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Jerry Martinger, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-02-15
Ledamot : Gunnar Nilsson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Siw Persson, led. av riksdagen /fp, t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Bengt Frih, avdelningschef, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lars Bjergestam, räddningsdirektör, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lars Engström, länspolismästare, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Marianne Håkansson, generaldirektör, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Claes Kring, departementsråd, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Göran Lindberg, rektor, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lotty Nordling, rättschef, t.o.m. 1995-03-21
Expert : Barbro Rosenwärd, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-22 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Anita Sundin, förbundssekreterare, t.o.m. 1994-08-18
Expert : Jan Söderström, sektionschef, fr.o.m. 1994-08-19 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Hans Wermdalen, direktör, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Kazimir Åberg, byråchef, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Mats Öhrström, ämnessakkunnig, t.o.m. 1995-08-06
Sekreterare : Börje Alpsten, fd departementsråd, t.o.m. 1996-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:37 Trygghet i samhället

Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08) [ Avslutad 1996 ]
Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1993:23 och dir. 1994:94.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040/35 57 00, direktval 040/35 58 05 (Juhlin)
Utredningen har avgett :
SOU 1995:10 Översyn av skattebrottslagen. Delbetänkande. Utredningen har avgett
SOU 1996:30 Borgenärsbrotten - en översyn av 11 kap. brottsbalken. Slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Johan Munck, justitieråd
Expert : Ann-Marie Ahlqvist, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Christer Alexandersson, kammarrättsassessor, t.o.m. 1995-03-12
Expert : Roland Andersson, statsåklagare
Expert : Hans Björkegren, chefsrådman
Expert : Elisabet Fura-Sandström, advokat
Expert : Ulf Göransson, skatteexpert, t.o.m. 1995-03-12
Expert : Margit Kärrström, lagman, t.o.m. 1995-03-12
Expert : Mikael Mellqvist, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Frank Walterson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Kazimir Åberg, byråchef
Sekreterare : Ingegerd Bolin, departementssekreterare, t.o.m. 1995-04-30
Sekreterare : Lena Juhlin, hovrättsassessor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Clearingutredningen (Fi 1991:10) [ Avslutad 1994 ]
Clearingutredningen (Fi 1991:10)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1991:111.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:114 Konto, clearing och avveckling. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Johan Munck, justitieråd
Expert : Åsa Breding, chefsjurist
Expert : Per-Jonas Carlsson, vice verkst. direktör
Expert : Björn Flismark, bankdirektör
Expert : Hans Isaksson, avdelningsdirektör
Expert : Björn Järnhäll, ek.lic.
Expert : Matti Kinnunen, verkst. direktör
Expert : Johan A. Lybeck, professor
Expert : Bernt Magnusson, direktör
Expert : Lars Nyström, riksbanksdirektör
Expert : Leif Vindevåg, utredningschef
Sekreterare : Lars Afrell, kansliråd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:114 Konto, clearing och avveckling [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman