: : :

Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1995:13
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 7 ♂ 7 ) :

Johan Munck  []  ( Ordförande )
Maria-Pia Boëthius  []  ( Ledamot )
Carmilla Floyd  []  ( Ledamot )
Stig Hadenius  []  ( Ledamot )
Roland Hjelte  []  ( Ledamot )
Lennart Weibull  []  ( Ledamot )
Lena Wennberg  []  ( Ledamot )
Monica Bengtsson  []  ( Expert )
Henrik Selin  []  ( Expert )
Staffan Sundin  []  ( Expert )
Jens Cavallin  []  ( Huvudsekreterare )
Madeleine Kanold  []  ( Sekreterare )
Anna-Stina Nordmark-Nilsson  []  ( Ledamot )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01)


Beteckning : Ku 1995:01
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1995:13.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Munck, Johan, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Boëthius, Maria-Pia t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Floyd, Carmilla, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Hadenius, Stig, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Hjelte, Roland t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Nordmark-Nilsson, Anna Stina, fr.o.m. 1995-10-31 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Weibull, Lennart, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Wennberg, Lena, fr.o.m. 1995-10-31
Expert : Bengtsson, Monica, fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Selin, Henrik, fr.o.m. 1997-03-05 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Sundin, Staffan, fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-11-30
Huvudsekreterare : Cavallin, Jens, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1998-01-14
Sekreterare : Kanold, Madeleine, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-01-14
Lindström, Marie, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1998-01-14

Rapporter

1995:1 "Vad är mediekoncentration?" – En
översikt över begrepp och teorier om
mediekoncentration
1995:2 "Mediekoncentration – en bibliografi"
(f.n. slut)
1995:3 "Svenska medieägare – ägarförändringar
och samarbetsprojekt 1995"
1996:1 Privat lokalradio
1996:2 Yttrandefriheten, grundlagarna och
mediekoncentrationen, rapport från seminarium
den 14 februari 1996
1996:3 Svenska journalister om mångfald och
medier. Rapport från en undersökning inom
Göteborgs universitet.
1996:4 Dagens Nyheters debattsida. Rapport
av Marie Lindström.
1996:5 Television i Sverige. Ägande och struktur.
1997:1 Musik, massmedier och mångfald.
Rapport av Krister Malm.
1997:2 Mediakoncentration i utlandet.
Promemoria ang Presstöd och mångfald
SOU 1997:92Medieföretag i Sverige – Ägande och
strukturförändringar i press, radio och TV
- delbetänkande
Rådets arbete är avslutad per den 30 november
1997.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman