: : :

Skiljedomsförfarandeutredningen (Ju 2014:02)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Skiljedomsförfarandeutredningen (Ju 2014:02) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2014:16 En översyn av lagen om skiljeförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:37 Översyn av lagen om skiljeförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 6 ♂ 6 ) :

Johan Munck  []  ( Särskild utredare )
Anna Hjort Ööpik  []  ( Expert )
Kaj Hobér  []  ( Expert )
Claes Lundblad  []  ( Expert )
Annette Magnusson  []  ( Expert )
Håkan Matz  []  ( Expert )
Björn Räftegård  []  ( Expert )
Patrik Schöldström  []  ( Expert )
Patricia Shaughnessy  []  ( Expert )
Fanny Wilborg Gleiss  []  ( Expert )
Helga Hullmann  []  ( Sekreterare )
Jenny Spetz  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Skiljedomsförfarandeutredningen (Ju 2014:02)


Beteckning : Ju 2014:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:16
Lokal : Garnisonen, tel. 08-405 35 11 (Hullmann)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Munck, Johan, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-30
Expert : Hjort Ööpik, Anna, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Hobér, Kaj, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Lundblad, Claes, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Magnusson, Annette, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Matz, Håkan, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Räftegård, Björn, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Schöldström, Patrik, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Shaughnessy, Patricia, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Spetz, Jennie, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-04-16
Expert : Wilborg Gleiss, Fanny, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2014-12-08
Sekreterare : Hullmann, Helga, fr.o.m. 2014-02-24 t.o.m. 2015-04-30

Rapporter

SOU 2015:37Översyn av lagen om skiljedomsförfarande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman