Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08) [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 5 ♂ 8 ) :

Ann-Marie Ahlqvist  []  ( Expert )
Christer Alexandersson  []  ( Expert )
Roland Andersson  []  ( Expert )
Hans Björkegren  []  ( Expert )
Elisabet Fura-Sandström  []  ( Expert )
Ulf Göransson  []  ( Expert )
Margit Kärrström  []  ( Expert )
Mikael Mellqvist  []  ( Expert )
Frank Walterson  []  ( Expert )
Kazimir Åberg  []  ( Expert )
Ingegerd Bolin  []  ( Sekreterare )
Lena Juhlin  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08)


Beteckning : Fi 1993:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:23 och dir. 1994:94.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040/35 57 00, direktval 040/35 58 05 (Juhlin)
0

Sammansättning


Munck, Johan
Expert : Ahlqvist, Ann-Marie, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Alexandersson, Christer t.o.m. 1995-03-12
Expert : Andersson, Roland
Expert : Björkegren, Hans
Expert : Fura-Sandström, Elisabet
Expert : Göransson, Ulf t.o.m. 1995-03-12
Expert : Kärrström, Margit t.o.m. 1995-03-12
Expert : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Åberg, Kazimir
Sekreterare : Bolin, Ingegerd t.o.m. 1995-04-30
Sekreterare : Juhlin, Lena

Rapporter

SOU 1995:10Översyn av skattebrottslagen.
Delbetänkande.
Utredningen har avgett
SOU 1996:30Borgenärsbrotten – en översyn
av 11 kap. brottsbalken. Slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman