Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Dag von Schantz

Sök kontaktuppgifter till Dag von Schantz på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Dag von Schantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Dag von Schantz medverkat i ( 13 st. ):

Utredningen (Jo 2010:01) Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (Jo 2010:01) Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter
Departement : Landsbygdsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:66
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:23 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter
Medverkande :
Särskild utredare : Dag von Schantz, fr.o.m. 2010-06-17 t.o.m. 2010-10-03
Särskild utredare : Ingrid Strömberg, fr.o.m. 2010-10-04
Sekreterare : Ingrid Strömberg, fr.o.m. 2010-06-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:66 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:23 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2009:03) om en framtida administration av vissa fiskefrågor [ Avslutad 2010 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (Jo 2009:03) om en framtida administration av vissafiskefrågor
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-10-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:100
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:9 Den framtida organisationen för vissa fiskefrågor
Medverkande :
Särskild utredare : Dag von Schantz, fr.o.m. 2009-11-11
Sekreterare : Ingrid Strömberg
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:100 En framtida administration av vissa fiskefrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:9 Den framtida organisationen för vissa fiskefrågor [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet (M 2008:06) [ Avslutad 2010 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet (M 2008:06)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:157 och dir. 2009:123
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:17 Prissatt vatten?
Medverkande :
Särskild utredare : Dag von Schantz, generaldirektör, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2010-03-07
Expert : Magnus Blümer, kansliråd, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Ingrid Haglind, rådgivare, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Lars Hammar, dammsäkerhetscontroller, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Alexander Hellqvist, miljöekonom, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Markus Hoffman, agronomie doktor, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Annika Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Bo Norell, agr.lic., fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Stefan Nyström, generalsekreterare, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Bo Rutberg, fil.mag, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Karin Sjökvist, kansliråd, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Lennart Sorby, vattenvårdsdirektör, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Ingrid Svedinger, kansliråd, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Fredrik Holstein, fr.o.m. 2009-08-20 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Eva Kaspersson, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Olof Molin, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2010-03-07
Biträdande sekreterare : Ylva Jonzon, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-12-14 t.o.m. 2010-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:17 Prissatt vatten? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2007:02) om utredning av administration, organisering och kontroll av jordbruksstöden [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (Jo 2007:02) om utredning av administration, organisering och kontroll av jordbruksstöden
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-10-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:138, dir. 2008:65, dir. 2008:122 och dir. 2008:150
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:7 Den svenska administrationen av jordbruksstöd
Medverkande :
Särskild utredare : Dag von Schantz, generaldirektör, fr.o.m. 2007-10-19
Expert : Hans Andersson, avdelningschef, fr.o.m. 2008-01-15
Expert : Rickard Broddvall, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2008-01-15
Expert : Anne-Li Fiskesjö, länsråd, fr.o.m. 2008-01-15
Expert : Maggie Javelius, lantbruksdirektör, fr.o.m. 2008-01-15
Expert : Camilla Lehorst, kansliråd, fr.o.m. 2008-01-15
Expert : Lars-Erik Lundkvist, jordbrukspolitisk chef, fr.o.m. 2008-01-15
Expert : Hans Mildenberger, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-15
Sekreterare : Erland Karlsson, fr.o.m. 2007-12-01 t.o.m. 2009-02-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:7 Den svenska administrationen av jordbruksstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2003:06) om den officiella kontrollen av utsäde i Sverige [ Avslutad 2004 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (Jo 2003:06) om den officiella kontrollen av utsäde i Sverige
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-12-11
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:72 Utsädeskontroll i förändring
Medverkande :
Särskild utredare : Bo Jonsson, generaldirektör, fr.o.m. 2003-12-11
Sakkunnig : Dag von Schantz, departementsråd, fr.o.m. 2004-01-19
Expert : Eva Dahlberg, agronom, fr.o.m. 2004-01-19
Expert : Folke Eriksson, lantmästare, fr.o.m. 2004-01-19
Expert : Jan Hyttring, generaldirektör, fr.o.m. 2004-01-19
Expert : Gunnar Karltorp, kanslichef, fr.o.m. 2004-01-19
Expert : Monica Rupprecht-Hjort, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2004-01-19
Expert : Marianne Sjöblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-01-19
Expert : Johan von Sydow, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-01-19
Sekreterare : Olle Högrell, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-07-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:72 Utsädeskontroll i förändring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Länsstyrelseutredningen (Fi 2002:12) [ Avslutad 2004 ]
Länsstyrelseutredningen (Fi 2002:12)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-08-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:114
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:14 Det ofullständiga pusslet. Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna
Medverkande :
Särskild utredare : Lena Jönsson, fr.o.m. 2002-12-12 t.o.m. 2004-02-17
Expert : Susanne Jansson, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Expert : Leif Lundberg, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Anders Ahlqvist, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Jan Olof Andersson, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Lenny Andersson, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Bengt Arwidsson, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Per Brandtell, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Ingrid Dahlberg, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Catharina Ekelund, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Håkan Eriksson, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Ola Göransson, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2003-09-22
Anna Halvarsson, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Bo Hansson, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Elisabet Hellmo, fr.o.m. 2003-08-11 t.o.m. 2004-02-17
Lars Hemmendorff, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Bo Holmberg, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Christina Huhtasaari, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Bo Jonsson, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Charlotta Kabo Stenberg, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Sven Lindgren, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Gunilla Malmborg, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Claes Nohlberg, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Hans Petersson, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Lars Sandberg, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Anna Sandkvist, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Lisbeth Schultze, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Margaretha Sundberg, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Marlén Söderman, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Dag von Schantz, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-02-17
Ann-Christine Vösu, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2003-08-10
Maria Wassén, fr.o.m. 2003-03-12 t.o.m. 2004-02-17
Sekreterare : Lena Hellberg, fr.o.m. 2003-08-15 t.o.m. 2004-02-17
Sekreterare : Karin Hååg, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-08-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Jo 1998:01) om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (Jo 1998:01) om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-10-23
Direktiv för se dir. 1997:125.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:147 Effektivare hantering av EU:s direktstöd till jordbruket.
Medverkande :
Särskild utredare : Pär Granstedt, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-19
Sakkunnig : Hans Andersson, avdelningschef, fr.o.m. 1998-11-06
Sakkunnig : Jan Olof Andersson, kansliråd, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Staffan Danielsson, lantbrukare, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Lena Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-09-09
Sakkunnig : Johan Krafft, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-10
Sakkunnig : Dag von, departementsråd, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Per-Göran Öjeheim, överdirektör, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-11-05
Expert : Göran Boberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-11-06
Expert : Göran Hyltander, revisionsdirektör, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-10-07
Expert : Bo Landholm, länsråd, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Christina Lindahl, enhetschef, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Jan Lundegrén, lantbruksdirektör, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Kerstin Löfroth, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-09-10
Expert : Mats Persson, planeringschef, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Mats Wiberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-09-09
Sekreterare : Mårten Edberg, fr.o.m. 1998-01-26 t.o.m. 1998-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:147 Effektivare hantering av EU:s direktstöd till jordbruket [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-05-29
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:80.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:166 Regional frihet och statistikansvar - en principiell diskussion
SOU 1998:168 I skärningspunkten. Landshövdingen och den centrala och regionala samordningen
SOU 1999:103 Regionreform på försök - första steget mot en ny regional samhällsorganisation
SOU 1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater
SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier
SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning - slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Karin Starrin, landshövding, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Björn Ahlkvist, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Anders Andersson, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lorentz Andersson, kommunalråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Nils Fredrik Aurelius, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Inga Berggren, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Owe Hellberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Per Lager, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Britta Sundin, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Åsa Torstensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lars Wennås, oppositionsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Sven-Erik Österberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Susanne Lindh, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Barbro Rosensvärd, departementsråd, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Ulf Wetterberg, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Erna Zelmin-Åberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-10-14
Expert : Inger Ahlbäck, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-09-14
Expert : Kerstin Cederlöf, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-04-19
Expert : Keijo Ekelund, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingela Englund, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Peter Huledal, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-08-09
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingrid Johansson-Lind, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Jon Kahn, departementsråd, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1999-01-13
Expert : Kerstin Kåks, departementsråd, fr.o.m. 1999-12-13 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Henrik Källsbo, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-05-06 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Kerstin Lokrantz, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 1999-12-19
Expert : Ingvar Löfstrand, sakkunnig, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ylva Mannervik, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-31 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Catarina Molin, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Mac Murray, kansliråd, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Astrid Nensén-Uggla, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Aslög Odmark, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Bob Pernodd, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Roger Petersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-06 t.o.m. 1999-05-05
Expert : Thomas Rolén, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-10-05
Expert : Barbro Rosensvärd, kansliråd, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Expert : Dag von Schantz, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Katarina Sjölander, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Billy Thorstenson, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Gudmund Toijer, rättschef, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Gun Tombrock, departementsråd, fr.o.m. 1999-01-14 t.o.m. 1999-12-12
Sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-10-20 t.o.m. 2000-10-15
Sekreterare : Claes Hammarlund, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Kai Kronvall, föredragande, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Bitr. sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-30
Bitr. sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-01-15
Bitr. sekreterare : Gunnar Österberg, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Assistent : Marianne Hafner
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:80 Den regionala samhällsorganisationen

Utredningen (N 1996:05) om livsmedelssektorns omställning och expansion [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Utredningen (N 1996:05) om livsmedelssektorns omställning och expansion
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:73.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:167 En livsmedelsstrategi för Sverige. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Gunnar Björk, landshövding, fr.o.m. 1996-10-21 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Monika Carlsson, civilingenjör, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Arne Gabrielsson, fil.dr, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Göran Gustavsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Lars Erik Lundkvist, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Ann-Christine Nordstrand, civilingenjör, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Marit Paulsen, författare, fr.o.m. 1997-01-07 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Jan-Erik Ryman, ombudsman, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Dag von, departementsråd, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1997-12-06
Expert : Eva Wikman, lantbruksdirektör, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-12-06
Sekreterare : Stefan Ravelin, jur.kand, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1997-12-31
Mårten Edberg, civilingenjör, fr.o.m. 1997-01-13 t.o.m. 1997-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:167 En livsmedelsstrategi för Sverige [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén (Jo 1995:06) om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Kommittén (Jo 1995:06) om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:109.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:136 Effekter av EU:s jordbruks- politik
SOU 1996:171 Konsekvenserna för CAP av WTO-åtagandena och en östutvidgning
SOU 1997:26 EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedelsförsörjningen
SOU 1997:50 Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensamma jordbrukspolitik
SOU 1997:74 EU:s jordbrukspolitik, miljön och regional utveckling Kommittén har avgett
SOU 1997:102 Mat & Miljö - Svensk strategi för EU:s jordbruk i framtiden
SOU 1997:151 Food & the environment - Swedish strategy for the future of EU agriculture. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Svante Englund, generaldirektör, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Bo Bernhardsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06 t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Sinikka Bohlin, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Lennart Brunander, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Inge Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Dan Ericsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Ann-Kristine Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Bengt Kronblad, led. av riksdagen, fr.o.m. 1996-01-01
Ledamot : Gudrun Lindvall, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Cecilia Malmström, forskarstuderande, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Leif Marklund, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Maggi Mikaelsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Carl G. Nilsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-10-06
Sakkunnig : Arne Gabrielsson, direktör, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Lars-Erik Hellberg, utredningssekreterare, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Eva Karin Hempel, lantbrukare, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Mikael Kullberg, utredningssekreterare, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Carl Asplund, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Håkan Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Johan Bodegård, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Maicen Ekman, generalsekreterare, fr.o.m. 1996-10-01
Expert : Anders Klum, departementsråd, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Dag von, departementsråd, fr.o.m. 1995-12-07
Huvudsekreterare : Hans Öhgren, enhetschef, fr.o.m. 1995-10-06
Anna Lagerkvist, handläggare, fr.o.m. 1995-12-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Jo 1995:05) om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (Jo 1995:05) om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:83.
Lokal : Jordbruksdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 11 69 (Heuer).
Utredningen har avgett :
SOU 1996:65 Administrationen av EU:s jord- brukspolitik i Sverige. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Pär Granstedt, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-07-14 t.o.m. 1996-04-13
Bengt K.Å. Johansson, landshövding, fr.o.m. 1995-09-21
Sakkunnig : Lena Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-21 t.o.m. 1995-11-30
Sakkunnig : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-26
Sakkunnig : Mats Persson, överdirektör, fr.o.m. 1995-12-01
Sakkunnig : Dag von, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Eva-Stina Alfredsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Lars Amréus, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-03
Expert : Jan Olof Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Erik Brasch, lantbruksdirektör, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Maria Hessel, byrådirektör, fr.o.m. 1995-11-03
Expert : Anders Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Anna Karlgren, direktör, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Lars-Erik Lundkvist, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Per Magnus Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Pär Wik, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-21
Sekreterare : Mårten Edberg, civilingenjör, fr.o.m. 1995-10-16 t.o.m. 1996-04-21
Andreas Heuer, departementssekreterare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:65 Administrationen av EU:s jordbrukspolitik i Sverige [ pdf ]
Reko-Stat-utredningen (A 1995:14) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Reko-Stat-utredningen (A 1995:14)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:144.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:13 Regionpolitik för hela Sverige. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Eric Ericsson, landshövding, fr.o.m. 1995-10-26 t.o.m. 1997-03-16
Expert : Kristian Berg, departementsråd, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Anna Carlsson, departementssekreterare, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Gill Gawelin, departementsråd, t.o.m. 1996-08-11
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Jan-Olof Lind, departementssekreterare, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Lena Moritz, departementssekreterare, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Eva Nordqvist, kansliråd, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Anne-Marie Qvarfort, departementsråd, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Anders Rånlund, departementssekreterare, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Dag von, departementsråd, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Myrna Smitt, departementssekreterare, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Billy Thorstensson, departementsråd, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Jonas Victorsson, departementssekreterare, t.o.m. 1997-03-16
Expert : Anders Wärmark, departementssekreterare, t.o.m. 1997-03-16
Sekreterare : Lars-Olov Persson, forskningsingenjör, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-06-30
Bo Wictorin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-02-12 t.o.m. 1996-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:13 Regionpolitik för hela Sverige [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (M 1991:01) om kommunernas arbete för en god livsmiljö [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (M 1991:01) om kommunernas arbete för en god livsmiljö
Departement : Miljö- och naturresursdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1991:20.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:19 Kommunerna och miljöarbetet. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Kjell A. Mattson, landshövding, fr.o.m. 1992-12-18
Ledamot : Ronald Bergman
Ledamot : Mats Bothén
Ledamot : Martin Lindman
Ledamot : Peter Sörngård
Sakkunnig : Göran Bengtsson, miljövårdsdirektör
Sakkunnig : Carl-Johan Engström, avdelningschef
Sakkunnig : Ulla-Britta Fallenius, avdelningschef
Sakkunnig : Lars Fladvad, sekreterare
Sakkunnig : Peter Gavelin, miljöskyddschef
Sakkunnig : Sören Häggroth, departementsråd
Sakkunnig : Pernilla Knutsson, departementssekreterare
Sakkunnig : Carin Lyckéus, departementssekreterare
Sakkunnig : Kia Regner, miljö- och hälsoskyddschef
Sakkunnig : Dag von, departementsråd
Sakkunnig : Karin Thorn, byråchef
Huvudsekreterare : Guldbrand Skjönberg, miljö- och hälsoskyddschef
Sekreterare : Kristina Feldhusen, byrådirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:19 Kommunerna och miljöarbetet [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman