Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning ( 411 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08) [ Avslutad 2000 ]

Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-05-29
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:80.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:166 Regional frihet och statistikansvar - en principiell diskussion
SOU 1998:168 I skärningspunkten. Landshövdingen och den centrala och regionala samordningen
SOU 1999:103 Regionreform på försök - första steget mot en ny regional samhällsorganisation
SOU 1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater
SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier
SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning - slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Karin Starrin, landshövding, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Björn Ahlkvist, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Anders Andersson, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lorentz Andersson, kommunalråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Nils Fredrik Aurelius, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Inga Berggren, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Owe Hellberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Per Lager, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Britta Sundin, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Åsa Torstensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lars Wennås, oppositionsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Sven-Erik Österberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Susanne Lindh, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Barbro Rosensvärd, departementsråd, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Ulf Wetterberg, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Erna Zelmin-Åberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-10-14
Expert : Inger Ahlbäck, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-09-14
Expert : Kerstin Cederlöf, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-04-19
Expert : Keijo Ekelund, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingela Englund, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Peter Huledal, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-08-09
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingrid Johansson-Lind, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Jon Kahn, departementsråd, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1999-01-13
Expert : Kerstin Kåks, departementsråd, fr.o.m. 1999-12-13 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Henrik Källsbo, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-05-06 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Kerstin Lokrantz, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 1999-12-19
Expert : Ingvar Löfstrand, sakkunnig, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ylva Mannervik, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-31 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Catarina Molin, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Mac Murray, kansliråd, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Astrid Nensén-Uggla, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Aslög Odmark, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Bob Pernodd, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Roger Petersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-06 t.o.m. 1999-05-05
Expert : Thomas Rolén, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-10-05
Expert : Barbro Rosensvärd, kansliråd, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Expert : Dag von Schantz, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Katarina Sjölander, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Billy Thorstenson, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Gudmund Toijer, rättschef, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Gun Tombrock, departementsråd, fr.o.m. 1999-01-14 t.o.m. 1999-12-12
Sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-10-20 t.o.m. 2000-10-15
Sekreterare : Claes Hammarlund, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Kai Kronvall, föredragande, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Bitr. sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-30
Bitr. sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-01-15
Bitr. sekreterare : Gunnar Österberg, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Assistent : Marianne Hafner
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 48 st. ♀ 21 ♂ 27 )

Karin Starrin  [] ( Ordförande )
Björn Ahlkvist  [] ( Ledamot )
Anders Andersson  [] ( Ledamot )
Lorentz Andersson  [] ( Ledamot )
Nils Fredrik Aurelius  [] ( Ledamot )
Inga Berggren  [] ( Ledamot )
Owe Hellberg  [] ( Ledamot )
Per Lager  [] ( Ledamot )
Britta Sundin  [] ( Ledamot )
Åsa Torstensson  [] ( Ledamot )
Lars Wennås  [] ( Ledamot )
Sven-Erik Österberg  [] ( Ledamot )
Susanne Lindh  [] ( Sakkunnig )
Gunhild Lindström  [] ( Sakkunnig )
Barbro Rosensvärd  [] ( Expert )
Ulf Wetterberg  [] ( Sakkunnig )
Erna Zelmin-Åberg  [] ( Sakkunnig )
Inger Ahlbäck  [] ( Expert )
Kerstin Cederlöf  [] ( Expert )
Keijo Ekelund  [] ( Expert )
Ingela Englund  [] ( Expert )
Peter Huledal  [] ( Expert )
Håkan Hällman  [] ( Expert )
Ingrid Johansson-Lind  [] ( Expert )
Jon Kahn  [] ( Expert )
Kerstin Kåks  [] ( Expert )
Henrik Källsbo  [] ( Expert )
Kerstin Lokrantz  [] ( Expert )
Ingvar Löfstrand  [] ( Expert )
Ylva Mannervik  [] ( Expert )
Catarina Molin  [] ( Expert )
Mac Murray  [] ( Expert )
Aslög Odmark  [] ( Expert )
Bob Pernodd  [] ( Expert )
Roger Petersson  [] ( Expert )
Thomas Rolén  [] ( Expert )
Dag von Schantz  [] ( Expert )
Katarina Sjölander  [] ( Expert )
Billy Thorstenson  [] ( Expert )
Gudmund Toijer  [] ( Expert )
Gun Tombrock  [] ( Expert )
Peter Ehn  [] ( Bitr. sekreterare )
Claes Hammarlund  [] ( Sekreterare )
Jörgen Johansson  [] ( Bitr. sekreterare )
Kai Kronvall  [] ( Sekreterare )
Gunnar Österberg  [] ( Bitr. sekreterare )
Marianne Hafner  [] ( Assistent )
Astrid Nensén Uggla  [] ( Expert )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:80 Den regionala samhällsorganisationen

Andra betänkanden av utredningen ( 5 st. SOU ) :

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till SOU 2000:85

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning

Vad ledde betänkandet SOU 2000:85 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2000:85?

Vilka medverkade till SOU 2000:85?

Karin Starrin, Björn Ahlkvist, Anders Andersson, Lorentz Andersson, Nils Fredrik Aurelius, Inga Berggren, Owe Hellberg, Per Lager, Britta Sundin, Åsa Torstensson, Lars Wennås, Sven-Erik Österberg, Susanne Lindh, Gunhild Lindström, Barbro Rosensvärd, Ulf Wetterberg, Erna Zelmin-Åberg, Inger Ahlbäck, Kerstin Cederlöf, Keijo Ekelund, Ingela Englund, Peter Huledal, Håkan Hällman, Ingrid Johansson-Lind, Jon Kahn, Kerstin Kåks, Henrik Källsbo, Kerstin Lokrantz, Ingvar Löfstrand, Ylva Mannervik, Catarina Molin, Mac Murray, Aslög Odmark, Bob Pernodd, Roger Petersson, Thomas Rolén, Dag von Schantz, Katarina Sjölander, Billy Thorstenson, Gudmund Toijer, Gun Tombrock, Peter Ehn, Claes Hammarlund, Jörgen Johansson, Kai Kronvall, Gunnar Österberg, Marianne Hafner och Astrid Nensén Uggla var med när betänkandet SOU 2000:85 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2000:85?

Betänkandet SOU 2000:85 är på 411 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman