Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 1998:01) om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 1998:01) om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 3 ♂ 14 ) :

Pär Granstedt  []  ( Särskild utredare )
Hans Andersson  []  ( Sakkunnig )
Jan Olof Andersson  []  ( Sakkunnig )
Staffan Danielsson  []  ( Sakkunnig )
Lena Johansson  []  ( Sakkunnig )
Johan Krafft  []  ( Sakkunnig )
Dag von Schantz  []  ( Sakkunnig )
Per-Göran Öjeheim  []  ( Sakkunnig )
Göran Boberg  []  ( Expert )
Göran Hyltander  []  ( Expert )
Bo Landholm  []  ( Expert )
Christina Lindahl  []  ( Expert )
Jan Lundegrén  []  ( Expert )
Kerstin Löfroth  []  ( Expert )
Mats Persson  []  ( Expert )
Mats Wiberg  []  ( Expert )
Mårten Edberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 1998:01) om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet


Beteckning : Jo 1998:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-23
Direktiv för se dir. 1997:125.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Granstedt, Pär f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-01-19
Sakkunnig : Andersson, Hans, fr.o.m. 1998-11-06
Sakkunnig : Andersson, Jan Olof, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Danielsson, Staffan, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Johansson, Lena, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-09-09
Sakkunnig : Krafft, Johan, fr.o.m. 1998-09-10
Sakkunnig : von, Dag, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Öjeheim, Per-Göran, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-11-05
Expert : Boberg, Göran, fr.o.m. 1998-11-06
Expert : Hyltander, Göran, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-10-07
Expert : Landholm, Bo, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Lindahl, Christina, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Lundegrén, Jan, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Löfroth, Kerstin, fr.o.m. 1998-09-10
Expert : Persson, Mats, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Wiberg, Mats, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-09-09
Sekreterare : Edberg, Mårten, fr.o.m. 1998-01-26 t.o.m. 1998-12-31

Rapporter

SOU 1998:147Effektivare hantering av EU:s direktstöd till jordbruket.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman