Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 1995:05) om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 1995:05) om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 5 ♂ 13 ) :

Lena Johansson  []  ( Sakkunnig )
Gunhild Lindström  []  ( Sakkunnig )
Mats Persson  []  ( Sakkunnig )
Dag von Schantz  []  ( Sakkunnig )
Lars Amréus  []  ( Expert )
Jan Olof Andersson  []  ( Expert )
Erik Brasch  []  ( Expert )
Maria Hessel  []  ( Expert )
Anders Jansson  []  ( Expert )
Anna Karlgren  []  ( Expert )
Lars-Erik Lundkvist  []  ( Expert )
Per Magnus Nilsson  []  ( Expert )
Pär Wik  []  ( Expert )
Mårten Edberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 1995:05) om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken


Beteckning : Jo 1995:05
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:83.
Lokal : Jordbruksdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 11 69 (Heuer).
01

Sammansättning


Granstedt, Pär, fr.o.m. 1995-07-14 t.o.m. 1996-04-13
Johansson, Bengt K.Å., fr.o.m. 1995-09-21
Sakkunnig : Johansson, Lena, fr.o.m. 1995-09-21 t.o.m. 1995-11-30
Sakkunnig : Lindström, Gunhild, fr.o.m. 1995-09-26
Sakkunnig : Persson, Mats, fr.o.m. 1995-12-01
Sakkunnig : von, Dag, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Alfredsson, Eva-Stina, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Amréus, Lars, fr.o.m. 1995-11-03
Expert : Andersson, Jan Olof, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Brasch, Erik, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Hessel, Maria, fr.o.m. 1995-11-03
Expert : Jansson, Anders, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Karlgren, Anna, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Lundkvist, Lars-Erik, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Nilsson, Per Magnus, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Wik, Pär, fr.o.m. 1995-09-21
Sekreterare : Edberg, Mårten, fr.o.m. 1995-10-16 t.o.m. 1996-04-21
Heuer, Andreas

Rapporter

SOU 1996:65Administrationen av EU:s jord-
brukspolitik i Sverige.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman