Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater ( 260 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08) [ Avslutad 2000 ]

Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-05-29
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:80.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:166 Regional frihet och statistikansvar - en principiell diskussion
SOU 1998:168 I skärningspunkten. Landshövdingen och den centrala och regionala samordningen
SOU 1999:103 Regionreform på försök - första steget mot en ny regional samhällsorganisation
SOU 1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater
SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier
SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning - slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Karin Starrin, landshövding, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Björn Ahlkvist, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Anders Andersson, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lorentz Andersson, kommunalråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Nils Fredrik Aurelius, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Inga Berggren, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Owe Hellberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Per Lager, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Britta Sundin, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Åsa Torstensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lars Wennås, oppositionsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Sven-Erik Österberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Susanne Lindh, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Barbro Rosensvärd, departementsråd, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Ulf Wetterberg, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Erna Zelmin-Åberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-10-14
Expert : Inger Ahlbäck, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-09-14
Expert : Kerstin Cederlöf, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-04-19
Expert : Keijo Ekelund, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingela Englund, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Peter Huledal, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-08-09
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingrid Johansson-Lind, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Jon Kahn, departementsråd, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1999-01-13
Expert : Kerstin Kåks, departementsråd, fr.o.m. 1999-12-13 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Henrik Källsbo, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-05-06 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Kerstin Lokrantz, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 1999-12-19
Expert : Ingvar Löfstrand, sakkunnig, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ylva Mannervik, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-31 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Catarina Molin, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Mac Murray, kansliråd, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Astrid Nensén-Uggla, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Aslög Odmark, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Bob Pernodd, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Roger Petersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-06 t.o.m. 1999-05-05
Expert : Thomas Rolén, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-10-05
Expert : Barbro Rosensvärd, kansliråd, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Expert : Dag von Schantz, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Katarina Sjölander, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Billy Thorstenson, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Gudmund Toijer, rättschef, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Gun Tombrock, departementsråd, fr.o.m. 1999-01-14 t.o.m. 1999-12-12
Sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-10-20 t.o.m. 2000-10-15
Sekreterare : Claes Hammarlund, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Kai Kronvall, föredragande, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Bitr. sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-30
Bitr. sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-01-15
Bitr. sekreterare : Gunnar Österberg, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Assistent : Marianne Hafner
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 48 st. ♀ 21 ♂ 27 )

Karin Starrin  [] ( Ordförande )
Björn Ahlkvist  [] ( Ledamot )
Anders Andersson  [] ( Ledamot )
Lorentz Andersson  [] ( Ledamot )
Nils Fredrik Aurelius  [] ( Ledamot )
Inga Berggren  [] ( Ledamot )
Owe Hellberg  [] ( Ledamot )
Per Lager  [] ( Ledamot )
Britta Sundin  [] ( Ledamot )
Åsa Torstensson  [] ( Ledamot )
Lars Wennås  [] ( Ledamot )
Sven-Erik Österberg  [] ( Ledamot )
Susanne Lindh  [] ( Sakkunnig )
Gunhild Lindström  [] ( Sakkunnig )
Barbro Rosensvärd  [] ( Expert )
Ulf Wetterberg  [] ( Sakkunnig )
Erna Zelmin-Åberg  [] ( Sakkunnig )
Inger Ahlbäck  [] ( Expert )
Kerstin Cederlöf  [] ( Expert )
Keijo Ekelund  [] ( Expert )
Ingela Englund  [] ( Expert )
Peter Huledal  [] ( Expert )
Håkan Hällman  [] ( Expert )
Ingrid Johansson-Lind  [] ( Expert )
Jon Kahn  [] ( Expert )
Kerstin Kåks  [] ( Expert )
Henrik Källsbo  [] ( Expert )
Kerstin Lokrantz  [] ( Expert )
Ingvar Löfstrand  [] ( Expert )
Ylva Mannervik  [] ( Expert )
Catarina Molin  [] ( Expert )
Mac Murray  [] ( Expert )
Aslög Odmark  [] ( Expert )
Bob Pernodd  [] ( Expert )
Roger Petersson  [] ( Expert )
Thomas Rolén  [] ( Expert )
Dag von Schantz  [] ( Expert )
Katarina Sjölander  [] ( Expert )
Billy Thorstenson  [] ( Expert )
Gudmund Toijer  [] ( Expert )
Gun Tombrock  [] ( Expert )
Peter Ehn  [] ( Bitr. sekreterare )
Claes Hammarlund  [] ( Sekreterare )
Jörgen Johansson  [] ( Bitr. sekreterare )
Kai Kronvall  [] ( Sekreterare )
Gunnar Österberg  [] ( Bitr. sekreterare )
Marianne Hafner  [] ( Assistent )
Astrid Nensén Uggla  [] ( Expert )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:80 Den regionala samhällsorganisationen

Andra betänkanden av utredningen ( 5 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 1999:116

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1999:116?

Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08) lämnade betänkandet SOU 1999:116.

Vilka medverkade till SOU 1999:116?

Karin Starrin, Björn Ahlkvist, Anders Andersson, Lorentz Andersson, Nils Fredrik Aurelius, Inga Berggren, Owe Hellberg, Per Lager, Britta Sundin, Åsa Torstensson, Lars Wennås, Sven-Erik Österberg, Susanne Lindh, Gunhild Lindström, Barbro Rosensvärd, Ulf Wetterberg, Erna Zelmin-Åberg, Inger Ahlbäck, Kerstin Cederlöf, Keijo Ekelund, Ingela Englund, Peter Huledal, Håkan Hällman, Ingrid Johansson-Lind, Jon Kahn, Kerstin Kåks, Henrik Källsbo, Kerstin Lokrantz, Ingvar Löfstrand, Ylva Mannervik, Catarina Molin, Mac Murray, Aslög Odmark, Bob Pernodd, Roger Petersson, Thomas Rolén, Dag von Schantz, Katarina Sjölander, Billy Thorstenson, Gudmund Toijer, Gun Tombrock, Peter Ehn, Claes Hammarlund, Jörgen Johansson, Kai Kronvall, Gunnar Österberg, Marianne Hafner och Astrid Nensén Uggla var med när betänkandet SOU 1999:116 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1999:116?

Betänkandet SOU 1999:116 är på 260 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman