: : :

Medverkande i utredning : Sören Öman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sören Öman

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Sören Öman medverkat i ( 17 st. ):

Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05) [ Avslutad 2018 ] [ Särskild utredare ]

Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)


Beteckning : S 2016:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:52, dir. 2017:67 och dir. 2018:1
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Fogelström, Niclas, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Nilsson, Caroline, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Remaeus, Annika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Stridsberg, Linda, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Weinholt, Anna, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Åkesson, Esbjörn, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Andrén, Peter, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Eklundh-Ahlgren, Catarina, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Enberg, Anette, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Granath, Bo, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Granqvist, Daniel, fr.o.m. 2018-02-09 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Holfelt, Ulrika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Höglund, Peter, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Isberg, Suzanne, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Marusarz, Ulrika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Nylén, Karin, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Vival, Anne, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sekreterare : Hagelroth, Ebba, fr.o.m. 2017-06-26 t.o.m. 2017-07-14
Sekreterare : Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Runsten, Hélène , fr.o.m. 2016-08-08 t.o.m. 2018-01-15
Sekreterare : Wiborn, Jonna, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-01-15

Rapporter

SOU 2017:66Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
SOU 2018:52Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Utstationeringskommittén (A 2012:03) [ Avslutad 2015 ] [ Huvudsekreterare ]

Utstationeringskommittén (A 2012:03)


Beteckning : A 2012:03
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:92, dir. 2014:82, dir. 2014:149 och dir. 2015:57
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Granlund, Marie, fr.o.m. 2014-11-18
Ordförande : Svantesson, Elisabeth, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-19
Ordförande : Tobé, Tomas, fr.o.m. 2013-10-07 t.o.m. 2014-11-17
Ledamot : Andersson, Johan, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Avsan, Anti, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Bengtsson, Berit, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Brännström, Katarina, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Carlsson, Andreas, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Holm, Ulf, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-11-30
Ledamot : Johansson Metso, Frida, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Johansson, Ylva, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-10-22
Ledamot : Pethrus, Désirée, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot : Plass, Maria, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Pärssinen, Raimo, fr.o.m. 2014-12-16
Ledamot : Qarlsson, Annika, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Rudén, Janne, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Sällström, Sven-Olof, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Venegas, Marco, fr.o.m. 2014-12-16
Expert : Bergström, Carl Fredrik, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Björnfot, Gabriella, fr.o.m. 2015-08-27
Expert : Bratberg, Sara, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Davidsson, Lars, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Evjen, Johanna, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Görnerup Cardell, Emma, fr.o.m. 2013-12-10 t.o.m. 2015-03-11
Expert : Jansson, Anna-Karin, fr.o.m. 2015-01-19
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-08-26
Expert : Lindblom, Pär, fr.o.m. 2015-03-12
Expert : Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2014-12-08
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Middelman, Anna, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Ribrant, Susanna, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2014-08-10
Expert : Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-09-15
Expert : Strandbacke, Anna, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Söderberg, Karin, fr.o.m. 2014-08-11 t.o.m. 2015-06-14
Expert : Wiberg, Maria, fr.o.m. 2015-01-19
Engblom, Samuel, fr.o.m. 2013-02-20
Gellner, Lars, fr.o.m. 2013-02-20
Jonsson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-11-18
Landgren, Mattias, fr.o.m. 2013-11-19 t.o.m. 2014-11-03
Larsson, Tommy, fr.o.m. 2013-02-20
Nordfors, Lars, fr.o.m. 2013-02-20
Pfeifer, Karl, fr.o.m. 2013-02-20
Sjunnebo, Robert, fr.o.m. 2014-11-04
Söderberg, Lena Maier, fr.o.m. 2013-02-20
Huvudsekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Lindell, Tomas, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2013-07-06
Sekreterare : Nordblom, Linda, fr.o.m. 2013-04-18

Rapporter

SOU 2015:83Översyn av lex Laval
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:83 Översyn av lex Laval [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (A 2010:02) [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (A 2010:02)


Beteckning : A 2010:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2012-03-06
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:128
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2011-06-19

Rapporter

SOU 2011:52Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av reglerna för flyttningsbidrag (A 2009:02) [ Avslutad 2010 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om översyn av reglerna för flyttningsbidrag (A 2009:02)


Beteckning : A 2009:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-09
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-11-26
Direktiv för utredningen,se dir. 2009:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2009-11-26 t.o.m. 2010-03-31
Sekreterare : Ingmanson, Staffan, fr.o.m. 2010-01-15 t.o.m. 2010-03-18
Sekreterare : Lundberg, Thomas, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2010-04-09

Rapporter

SOU 2010:26Flyttningsbidrag och unionsrätten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:108 Översyn av reglerna för flyttningsbidrag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:26 Flyttningsbidrag och unionsrätten [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (A 2007:02) [ Avslutad 2008 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (A 2007:02)


Beteckning : A 2007:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-11
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:100 och dir. 2008:9
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2007-06-28 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Dunér, Johanna, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Ek Oldsjö, Maria, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Hellström-Rückert, Sofie, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Hollander, Per, fr.o.m. 2007-11-07 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Hopstadius, Jasmina, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Nydevik, Ulrika, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Oretun, Jenny, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2007-11-06
Expert : Ströberg, Uno, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Claesson, Kerstin, fr.o.m. 2007-07-09 t.o.m. 2008-01-31
Sekreterare : Ebbing, Petra, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Ljungberg, Dan, fr.o.m. 2007-10-22 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Oretun, Jenny, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2008-05-15

Rapporter

SOU 2008:77Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen
SOU 2008:83Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:54 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:83 Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om skyddet för företagshemligheter (Ju 2007:06) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om skyddet för företagshemligheter(Ju 2007:06)


Beteckning : Ju 2007:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Bergene, Anette, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-06-10
Sakkunnig : Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sakkunnig : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hellström, Annica, fr.o.m. 2007-09-26 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Gudmundsson, Ellinor, fr.o.m. 2007-09-12 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hilding Qvarnström, Agneta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Jacobsson, Jens, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Lindberg Elmgren, Susanne, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Norström, Tomas, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Svensson, Tommy, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Tanner, Charlotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-25
Expert : Weihe, Anders, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sekreterare : Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-30

Rapporter

SOU 2008:63Förstärkt skydd för företagshemligheter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2006:07) Personlig integritet i arbetslivet [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2006:07) Personlig integritet i arbetslivet


Beteckning : N 2006:07
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-12
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-05-11
Direktiv för utredningen se, dir. 2006:55, dir. 2008:85 och dir. 2008:152
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lilja Hansson, Cathrine, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Engblom, Samuel, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-09-14
Ledamot : Fredén, Thomas, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-07-31
Ledamot : Gellner, Lars, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Grenfors, Jeanette, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Hoffstedt, Anneli, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Jonsson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Kullgren, Sara, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-09-09
Ledamot : de Lange, Arne, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Wahlstedt, John, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Aringer, Leif, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Herzfeld Olsson, Petra, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Jillger, Aimée, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Runmarker, Agneta, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-12-05
Sekreterare : Rosén, Johan, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2009-04-14
Sekreterare : Sylvan, Monica, fr.o.m. 2006-11-24 t.o.m. 2009-05-05

Rapporter

SOU 2009:44Integritetsskydd i arbetslivet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10) [ Avslutad 2007 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10)


Beteckning : U 2006:10
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-05
Status : Avslutd 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Edman, Peter, fr.o.m. 2007-08-21 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Johnsson, Bengt, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Samuelsson, Héléne, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Sjöstrand, Anna, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Östberg, Martin, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-08-20
Sekreterare : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2007-10-07

Rapporter

SOU 2007:64Studiestödsdatalag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:64 Studiestödsdatalag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Anonymitetsutredningen (Fi 2005:05) [ Avslutad 2006 ] [ Sekreterare ]

Anonymitetsutredningen (Fi 2005:05)


Beteckning : Fi 2005:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-09
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:59
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Linderborg, Tanja, fr.o.m. 2005-05-12 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Arai, Mohmood, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Bodegård, Louise, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Hansson, Birgit, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Johansson, Bengt, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : van der Stad, Jörgen, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Thörne, Sophie, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Sekreterare : Neergaard, Anders, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2006-01-31
Sekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2006-01-31

Rapporter

SOU 2005:115Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2005:59 Avidentifierade ansökningshandlingar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:115 Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Patientdatautredningen (S 2003:03) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]

Patientdatautredningen (S 2003:03)


Beteckning : S 2003:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-28
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:42, dir. 2004:95 och dir. 2005:150
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 2003-04-03
Sakkunnig : Axelsson Jonsson, Ulrika, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Ekholm, Anders, fr.o.m. 2005-10-10 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Forslund, Daniel, fr.o.m. 2005-03-01
Sakkunnig : Granqvist, Petter, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2005-05-24
Sakkunnig : Hjulström, Erik, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2006-06-30
Sakkunnig : Lenberg, Eva, fr.o.m. 2005-10-10
Sakkunnig : Lewin, Karin, fr.o.m. 2006-10-18
Sakkunnig : Nilsson, Anne, fr.o.m. 2004-10-25 t.o.m. 2005-05-24
Sakkunnig : Rosén, Helena, fr.o.m. 2006-07-01
Sakkunnig : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2004-10-24
Sakkunnig : Öman, Sören, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Adolfsson, Jan, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2004-06-23
Expert : Alexandersson, Anders, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Blom, Nils, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Edling, Jan, fr.o.m. 2007-01-22
Expert : Ekbom, Anders, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Feltelius, Nils, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2006-03-27 t.o.m. 2006-10-17
Expert : Heijbel, Harald, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Henriksson, Lars, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2006-03-26
Expert : Isberg Amnäs, Katja, fr.o.m. 2003-05-12
Expert : Jedberger, Gösta, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2007-01-21
Expert : Jonsson, Pia-Maria, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2004-03-31
Expert : Kollander Fållby, Gabriella, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Lindström, Bo, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2003-05-12
Expert : Nilsson, Eva, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2006-10-17
Expert : Otterblad Olausson, Petra, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Rynning, Elisabeth, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Stiernstedt, Göran, fr.o.m. 2006-03-27
Expert : Tansjö, Anna, fr.o.m. 2006-07-01
Expert : Törnblom, Cecilia, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Wallentin, Lars, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2007-01-21
Sekreterare : Forenius, Tomas, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare : Lind, Ingegärd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare : Tansjö, Anna, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2006-07-11

Rapporter

SOU 2006:82Patientdatalag
SOU 2007:48Patientdata och läkemedel m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:82 Patientdatalag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02) [ Avslutad 2004 ] [ Särskild utredare ]

Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)


Beteckning : Ju 2002:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-24
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:31, dir. 2003:53 och dir. 2003:164
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ahlqvist, Clara, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ekelund, Tom, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Halvorsen, Ingela, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Lindgren, Leif, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Melin, Mats, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Osterman, Kerstin, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Seipel, Peter, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Skantze, Pernilla, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2002-08-31
Expert : Skår, Nicklas, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ulfward, Marie-Louise, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Wikell, Staffan, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

SOU 2004:6Översyn av personuppgiftslagen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02)


Beteckning : Ju 2001:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-03-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Hammarberg, Margareta, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Hansén-Larson, Gunilla, fr.o.m. 2001-08-30 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Sundén Ingeström, Elisabet, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sekreterare : Stenbeck, Per, fr.o.m. 2001-03-19 t.o.m. 2002-05-31

Rapporter

SOU 2002:32Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2001:16 Samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om den personliga integriteten i arbetslivet (N 1999:10) [ Avslutad 2002 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om den personliga integriteten i arbetslivet (N 1999:10)


Beteckning : N 1999:10
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-06
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:73 och dir. 2001:5
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Laurén, Reidunn, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Kjaersgaard Olsson, Susanne, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Aringer, Leif, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Barrefelt, Bo, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Bjerneleus Lundahl, Marie, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Freese, Jan, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Gissin, Tore, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2000-05-09
Sakkunnig : Magnusson Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2000-09-27 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Seipel, Peter, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2000-09-26
Sakkunnig : Svenaeus, Lena, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Öman, Sören, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Expert : Lönn, Ragnar, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sekreterare : Nebelius, Monica, fr.o.m. 2000-03-14 t.o.m. 2002-03-30
Sekreterare : Persson, Mats, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2002-03-10

Rapporter

SOU 2002:18Den enskildes personliga integritet i arbetslivet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 1999:73 Den personliga integriteten i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Dir. 2001:5
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken ]
Socialdatautredningen (S 1997:15) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

Socialdatautredningen (S 1997:15)


Beteckning : S 1997:15
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2001-08-28
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-09-04
Direktiv för utredningen, se dir.1997:108.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1997-12-17
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Evers, Jan, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Jansson, Per, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Nordelius, Bo, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Sandström, Lena, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 1998-04-02
Sekreterare : Henriksson, Lars, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-10-12

Rapporter

SOU 1999:109Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:109 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Datalagskommittén (Ju 1995:08) [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]

Datalagskommittén (Ju 1995:08)


Beteckning : Ju 1995:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:91.
Lokal : Justitiedepartementet, Drottninggatan 2, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 46 31 (Öman), direktval 036-15 69 30 (Brokelind)
0

Sammansättning


Ordförande : Vängby, Staffan, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1997-04-10
Ledamot : Christner, Anders, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Edvardsson, Bo, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Eneroth, Tomas, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Frisk, Helena, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Hambraeus, Birgitta, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Hietala, Barbro, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Landergren, Ulrika, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-11-11
Ledamot : Ohlin, Tomas, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : René, Inger, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Rosengren, Per, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Westerlund, Majléne, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Österberg, Sven-Erik, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Arvsten, Christer, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Ekelund, Tom, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Ewers, Jan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Freese, Jan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Fischerström, Barbro, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Furberg, Per, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Forsberg, Anders, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Furberg, Per, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Gränström, Claes, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Hallstedt, Håkan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Holmgren, Martin, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Nygren, Rolf, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Osterman, Kerstin, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Pehrsson, Björn, fr.o.m. 1996-04-17 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Rolén, Thomas, fr.o.m. 1996-12-16 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Samuelson, Per, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Seipel, Peter, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Åberg, Margareta, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Sekreterare : Brokelind, Charlotte, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1997-05-31

Rapporter

SOU 1997:39Integritet. Offentlighet.
Informationsteknik
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:91
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:39 Integritet – Offentlighet – Informationsteknik [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ Avslutad 1995 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag


Beteckning : A 1994:09
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-22
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:121.
Lokal :
0

Sammansättning


Bäckström, Birger, fr.o.m. 1994-11-14
Expert : Carlsson, Bo, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Dergel, Leif, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Kruse, Anders, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Magnusson, Sven, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Mathlein, Lars, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Sandgren, Anders, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Virdesten, Per, fr.o.m. 1994-11-21
Sekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 1994-11-15

Rapporter

SOU 1995:2Arbetsföretag – en ny möjlighet för
arbetslösa
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 1994:121 Konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:2 Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa [ pdf ]
1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)


Beteckning : A 1991:05
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-26
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:118, 1992:109.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Bouvin, Åke t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Bergström, Harald t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Burman, Ingrid t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ernestam, Lars t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Karlsson, Ingvar t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Larsson, Göte, fr.o.m. 1993-12-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Lilliedahl, Simon t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Rembo, Sonja t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Olsson, Kent, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Wänman, Åke t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Öhman, Monica
Sakkunnig : Andersson, Tore t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Bengtsson, Ola t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Bergkvist, Roland t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Bergkvist, Eva t.o.m. 1994-01-31
Sakkunnig : Bergström, Gunnar t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Gustafsson, Stig, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Karlsson, Hans, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Kihlberg, Thomas t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Lundström, Anders, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Nordin, Jan t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Rexed, Knut t.o.m. 1994-01-09
Sakkunnig : Stare, Peter t.o.m. 1994-11-14
Expert : Branting, Elsa t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lilja, Cathrine t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lunning, Lars t.o.m. 1994-11-14
Expert : Sigeman, Tore t.o.m. 1994-11-14
Expert : Spångberg, Sten t.o.m. 1994-11-14
Sekreterare : Toijer, Gudmund t.o.m. 1994-09-30
Baxter, Anne t.o.m. 1994-12-31
Expert : Nordström, Anders t.o.m. 1994-05-15
Expert : Öman, Sören

Rapporter

SOU 1993:32Ny anställningsskyddslag
(delbetänkande)
SOU 1994:83Övergång av verksamheter och
kollektiva uppsägningar
Kommitténs arbete har upphört genom regerings-
beslut 941027.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman