Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Sören Öman


Warning: Undefined variable $return in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 7089

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Sören Öman

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Sören Öman medverkat i ( 19 st. ):

Uppdrag att utreda vissa frågor som rör anställningar när svenska åklagare ska arbeta som europeiska delegerade åklagare vid Europeiska åklagarmyndigheten (Ju 2022:A) [ Avslutad 2022 ]
Uppdrag att utreda vissa frågor som rör anställningar när svenska åklagare ska arbeta som europeiska delegerade åklagare vid Europeiska åklagarmyndigheten (Ju 2022:A)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2022-04-29
Direktiv för uppdrag, se PM Ju2022/01523
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022.
Medverkande :
Sören Öman, ordförande i arbetsdomstolen, fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2022:25 Trygghet för EU-åklagare i Sverige [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01) [ Avslutad 2021 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-06-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:37 och dir. 2020:112
Lokal : Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 30 75
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, ordförande, fr.o.m. 2019-10-01
Sakkunnig : Ingela Alverfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2020-05-14
Sakkunnig : Nils Fjelkegård, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2021-02-20
Sakkunnig : Jimmy Järvenpää, ämnesråd, fr.o.m. 2019-12-15
Sakkunnig : Hanna Lobosco, departementssekreterare, fr.o.m. 2021-02-22
Sakkunnig : Henrik Moberg, kansliråd, fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-02-20
Sakkunnig : Jenny Wada, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Suzanne Isberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Maria Jacobsson, jurist, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Manólis Nymark, jurist, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Pål Resare, jurist, fr.o.m. 2019-12-15
Expert : Cecilia Östergren, jurist, fr.o.m. 2019-12-15
Sekreterare : Ingrid Floderus, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare : Sara Fröding Linebäck, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-09-28 t.o.m. 2021-06-06
Sekreterare : Karin Hagaeus, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare : Magdalena Petersson, utredningssekreterare, fr.o.m. 2019-11-30 t.o.m. 2020-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05) [ Avslutad 2018 ] [ Särskild utredare ]
Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2018
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-06-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:52, dir. 2017:67 och dir. 2018:1
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
SOU 2018:52 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen, fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Niclas Fogelström, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Jimmy Järvenpää, ämnesråd, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Caroline Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Annika Remaeus, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Linda Stridsberg, ämnesråd, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Anna Weinholt, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Esbjörn Åkesson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Peter Andrén, chef, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Catarina Eklundh-Ahlgren, chefsjurist, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Anette Enberg, chefsjurist, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Bo Granath, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Daniel Granqvist, fr.o.m. 2018-02-09 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Ulrika Holfelt, jurist, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Peter Höglund, professor, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Suzanne Isberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Ulrika Marusarz, jurist, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Karin Nylén, stabschef och chefsjurist, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Anne Vival, jurist, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sekreterare : Ebba Hagelroth, fr.o.m. 2017-06-26 t.o.m. 2017-07-14
Sekreterare : Magdalena Petersson, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Hélène Runsten, fr.o.m. 2016-08-08 t.o.m. 2018-01-15
Sekreterare : Jonna Wiborn, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-01-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utstationeringskommittén (A 2012:03) [ Avslutad 2015 ] [ Huvudsekreterare ]
Utstationeringskommittén (A 2012:03)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-09-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:92, dir. 2014:82, dir. 2014:149 och dir. 2015:57
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:83 Översyn av lex Laval
Medverkande :
Ordförande : Marie Granlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-11-18
Ordförande : Elisabeth Svantesson, ordförande, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-19
Ordförande : Tomas Tobé, led. av riksdagen, fr.o.m. 2013-10-07 t.o.m. 2014-11-17
Ledamot : Johan Andersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Anti Avsan, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Berit Bengtsson, filosofie doktor, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Katarina Brännström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Andreas Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Ulf Holm, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-11-30
Ledamot : Frida Johansson Metso, ledamot, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Ylva Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-10-22
Ledamot : Désirée Pethrus, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot : Maria Plass, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Raimo Pärssinen, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-16
Ledamot : Annika Qarlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Janne Rudén, förbundsordförande, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Sven-Olof Sällström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Marco Venegas, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-16
Expert : Carl Fredrik Bergström, professor, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Gabriella Björnfot, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-08-27
Expert : Sara Bratberg, kansliråd, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Lars Davidsson, kansliråd, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Johanna Evjen, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Emma Görnerup Cardell, kansliråd, fr.o.m. 2013-12-10 t.o.m. 2015-03-11
Expert : Anna-Karin Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19
Expert : Sofie Lagerstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-08-26
Expert : Pär Lindblom, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-03-12
Expert : Gustaf Löfgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2014-12-08
Expert : Jonas Malmberg, ordförande, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Anna Middelman, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Susanna Ribrant, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2014-08-10
Expert : Olle Rosén, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-09-15
Expert : Anna Strandbacke, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Karin Söderberg, kansliråd, fr.o.m. 2014-08-11 t.o.m. 2015-06-14
Expert : Maria Wiberg, kansliråd, fr.o.m. 2015-01-19
Samuel Engblom, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Lars Gellner, arbetsrättsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Claes-Mikael Jonsson, jurist, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-11-18
Mattias Landgren, chefsjurist, fr.o.m. 2013-11-19 t.o.m. 2014-11-03
Tommy Larsson, jurist, fr.o.m. 2013-02-20
Lars Nordfors, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Karl Pfeifer, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Robert Sjunnebo, jurist, fr.o.m. 2014-11-04
Lena Maier Söderberg, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Huvudsekreterare : Sören Öman, fr.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Tomas Lindell, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2013-07-06
Sekreterare : Linda Nordblom, fr.o.m. 2013-04-18
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:83 Översyn av lex Laval [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (A 2010:02) [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (A 2010:02)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-12-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:128
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öhman, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2011-06-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av reglerna för flyttningsbidrag (A 2009:02) [ Avslutad 2010 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om översyn av reglerna för flyttningsbidrag (A 2009:02)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-11-26
Direktiv för utredningen,se dir. 2009:108
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:26 Flyttningsbidrag och unionsrätten
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, fr.o.m. 2009-11-26 t.o.m. 2010-03-31
Sekreterare : Staffan Ingmanson, fr.o.m. 2010-01-15 t.o.m. 2010-03-18
Sekreterare : Thomas Lundberg, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2010-04-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:108 Översyn av reglerna för flyttningsbidrag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:26 Flyttningsbidrag och unionsrätten [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om skyddet för företagshemligheter (Ju 2007:06) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]
Utredningen om skyddet för företagshemligheter(Ju 2007:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:54
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter
Medverkande :
Särskild utredare : Anna-Karin Lundin, regeringsråd, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Anette Bergene, kansliråd, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-06-10
Sakkunnig : Lotta Hardvik Cederstierna, kansliråd, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sakkunnig : Stefan Johansson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Henrik Bengtsson, advokat, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Annica Hellström, verksjurist, fr.o.m. 2007-09-26 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Ellinor Gudmundsson, förbundsjurist, fr.o.m. 2007-09-12 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Ingemar Hamskär, chefsjurist, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Agneta Hilding Qvarnström, vice chefsåklagare, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Jens Jacobsson, förbundsjurist, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Susanne Lindberg Elmgren, nationalekonom, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Tomas Norström, rådman, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Tommy Svensson, kand., fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Charlotta Tanner, verksjurist, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-25
Expert : Anders Weihe, chefsjurist, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Sören Öman, vice ordförande i Arbetsdomstolen, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sekreterare : Katarina Kölfors, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (A 2007:02) [ Avslutad 2008 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (A 2007:02)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:100 och dir. 2008:9
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:77 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen
SOU 2008:83 Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, fr.o.m. 2007-06-28 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Johanna Dunér, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Maria Ek Oldsjö, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Sofie Hellström-Rückert, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Per Hollander, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-11-07 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Jasmina Hopstadius, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Ulrika Nydevik, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-09-30
Expert : Jenny Oretun, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2007-11-06
Expert : Uno Ströberg, enhetschef, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Kerstin Claesson, fr.o.m. 2007-07-09 t.o.m. 2008-01-31
Sekreterare : Petra Ebbing, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Dan Ljungberg, fr.o.m. 2007-10-22 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Jenny Oretun, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2008-05-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:54 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:83 Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10) [ Avslutad 2007 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutd 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-08-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:64 Studiestödsdatalag
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, chefsjurist, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Peter Edman, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-08-21 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Bengt Johnsson, föredragande, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Héléne Samuelsson, jurist, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Anna Sjöstrand, verksjurist, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Martin Östberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-08-20
Sekreterare : Mikael Kullberg, hovrättsfiskal, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2007-10-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:64 Studiestödsdatalag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2006:07) Personlig integritet i arbetslivet [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]
Utredningen (N 2006:07) Personlig integritet i arbetslivet
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-05-11
Direktiv för utredningen se, dir. 2006:55, dir. 2008:85 och dir. 2008:152
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet
Medverkande :
Särskild utredare : Cathrine Lilja Hansson, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Samuel TCO Engblom, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-09-14
Ledamot : Thomas LO Fredén, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-07-31
Ledamot : Lars Svensk Näringsliv Gellner, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Jeanette Sveriges Kommuner Grenfors, och landsting, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Anneli Arbetsgivarverket Hoffstedt, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Claes-Mikael Jonsson, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Sara Sveriges Kullgren, kommuner och landsting, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-09-09
Ledamot : Arne Finansförbundet de Lange, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Lena SACO Maier Söderberg, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : John Wahlstedt, tf chefsjurist, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Leif Aringer, överläkare, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Petra Herzfeld Olsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Aimée Jillger, verksjurist, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Jonas Malmberg, professor, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Agneta Runmarker, dataråd, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Mathias Säfsten, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Sören Öman, juristkonsult, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-12-05
Sekreterare : Johan Rosén, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2009-04-14
Sekreterare : Monica Sylvan, fr.o.m. 2006-11-24 t.o.m. 2009-05-05
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Anonymitetsutredningen (Fi 2005:05) [ Avslutad 2006 ] [ Sekreterare ]
Anonymitetsutredningen (Fi 2005:05)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:59
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:115 Avidentifiera jobbansökningar - en metod för mångfald
Medverkande :
Särskild utredare : Tanja Linderborg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-05-12 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Mohmood Arai, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Louise Bodegård, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Birgit Hansson, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Bengt Johansson, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Jörgen van der Stad, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert : Sophie Thörne, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Sekreterare : Anders Neergaard, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2006-01-31
Sekreterare : Sören Öman, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2006-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2005:59 Avidentifierade ansökningshandlingar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:115 Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Patientdatautredningen (S 2003:03) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]
Patientdatautredningen (S 2003:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:42, dir. 2004:95 och dir. 2005:150
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:82 Patientdatalag
SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 2003-04-03
Sakkunnig : Ulrika Axelsson Jonsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Anders Ekholm, departementsråd, fr.o.m. 2005-10-10 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Daniel Forslund, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-03-01
Sakkunnig : Petter Granqvist, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2005-05-24
Sakkunnig : Erik Hjulström, rättssakkunnig, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Stefan Karlsson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2006-06-30
Sakkunnig : Eva Lenberg, kansliråd, fr.o.m. 2005-10-10
Sakkunnig : Karin Lewin, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-10-18
Sakkunnig : Anne Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-25 t.o.m. 2005-05-24
Sakkunnig : Helena Rosén, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-07-01
Sakkunnig : Petra Zetterberg Ferngren, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2004-10-24
Sakkunnig : Sören Öman, chefsjurist, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Jan Adolfsson, docent, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2004-06-23
Expert : Anders Alexandersson, enhetsjurist, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Nils Blom, chefsjurist, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Jan Edling, företagsrådgivare, fr.o.m. 2007-01-22
Expert : Anders Ekbom, professor, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Nils Feltelius, docent, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Ulrika Geijer, rådman, fr.o.m. 2006-03-27 t.o.m. 2006-10-17
Expert : Harald Heijbel, överläkare, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Lars Henriksson, rådman, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2006-03-26
Expert : Katja Isberg Amnäs, dataråd, fr.o.m. 2003-05-12
Expert : Gösta Jedberger, styrelseordförande, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2007-01-21
Expert : Pia-Maria Jonsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2004-03-31
Expert : Gabriella Kollander Fållby, sekreterare, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Bo Lindström, verksjurist, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Ulla Lönnqvist Endre, jurist, fr.o.m. 2003-05-12
Expert : Eva Nilsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2006-10-17
Expert : Petra Otterblad Olausson, avdelningschef, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Elisabeth Rynning, professor, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Göran Stiernstedt, bitr. landstingsdirektör, fr.o.m. 2006-03-27
Expert : Anna Tansjö, rådman, fr.o.m. 2006-07-01
Expert : Cecilia Törnblom, bolagsjurist, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Lars Wallentin, professor i kardiologi, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2007-01-21
Sekreterare : Tomas Forenius, kansliråd, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare : Ingegärd Lind, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare : Anna Tansjö, rådman, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2006-07-11
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:82 Patientdatalag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02) [ Avslutad 2004 ] [ Särskild utredare ]
Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:31, dir. 2003:53 och dir. 2003:164
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Clara Ahlqvist, rättssakkunnig, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Tom Ekelund, advokat, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ingela Halvorsen, hovrättsråd, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Leif Lindgren, chefsjurist, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ulla Lönnqvist Endre, jurist, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Mats Melin, regeringsråd, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Claes Månsson, advokat, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Kerstin Osterman, bolagsjurist, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Peter Seipel, professor, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Pernilla Skantze, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2002-08-31
Expert : Nicklas Skår, jur.kand., fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Marie-Louise Ulfward, jurist, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Staffan Wikell, förbundsjurist, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]
Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-03-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:16
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:32 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten - en samlad utvärdering
Medverkande :
Särskild utredare : Gunnar Holmgren, verkst. direktör, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Margareta Hammarberg, departementsråd, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Mikael Åsell, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Gunilla Hansén-Larson, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 2001-08-30 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Elisabet Sundén Ingeström, enhetschef, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Sören Öman, ämnessakkunnig (tjt. chefsjurist SIS), fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sekreterare : Per Stenbeck, skattedirektör, fr.o.m. 2001-03-19 t.o.m. 2002-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2001:16 Samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om den personliga integriteten i arbetslivet (N 1999:10) [ Avslutad 2002 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om den personliga integriteten i arbetslivet (N 1999:10)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:73 och dir. 2001:5
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:18 Den enskildes personliga integritet i arbetslivet
Medverkande :
Särskild utredare : Reidunn Laurén, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Susanne Kjaersgaard Olsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Leif Aringer, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Bo Barrefelt, kanslirård, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Marie Bjerneleus Lundahl, dataråd, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Jan Freese, generaldirektör, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Tore Gissin, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2000-05-09
Sakkunnig : Cecilia Magnusson Sjöberg, docent, fr.o.m. 2000-09-27 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Peter Seipel, professor, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2000-09-26
Sakkunnig : Lena Svenaeus, generaldirektör, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Sören Öman, chefsjurist, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Expert : Ragnar Lönn, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sekreterare : Monica Nebelius, fr.o.m. 2000-03-14 t.o.m. 2002-03-30
Sekreterare : Mats Persson, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2002-03-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken ]
Socialdatautredningen (S 1997:15) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]
Socialdatautredningen (S 1997:15)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-09-04
Direktiv för utredningen, se dir.1997:108.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:109 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Medverkande :
Särskild utredare : Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 1997-12-17
Expert : Ellinor Englund, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Jan Evers, f.d. universitetslektor, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Per Jansson, arkivråd, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Gunilla Malmborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Bo Nordelius, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Lena Sandström, förbundsjurist, fr.o.m. 1998-04-02
Expert : Sören Öman, chefsjurist, fr.o.m. 1998-04-02
Sekreterare : Lars Henriksson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-10-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:109 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Datalagskommittén (Ju 1995:08) [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]
Datalagskommittén (Ju 1995:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:91.
Lokal : Justitiedepartementet, Drottninggatan 2, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 46 31 (Öman), direktval 036-15 69 30 (Brokelind)
Utredningen har avgett :
SOU 1997:39 Integritet. Offentlighet. Informationsteknik Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Staffan Vängby, justitieråd, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1997-04-10
Ledamot : Anders Christner, advokat, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Bo Edvardsson, fil.d.r., fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Tomas Eneroth, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Helena Frisk, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Birgitta Hambraeus, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Barbro Hietala, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Ulrika Landergren, utredningsledare, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-11-11
Ledamot : Tomas Ohlin, fil.lic., fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Inger René, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Per Rosengren, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Majléne Westerlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Sven-Erik Österberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Christer Arvsten, ombudsman, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Tom Ekelund, advokat, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Jan Ewers, universitetslektor, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Jan Freese, generaldirektör, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Barbro Fischerström, verkst. direktör, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Per Furberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Anders Forsberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Per Furberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Claes Gränström, överdirektör, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Håkan Hallstedt, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Martin Holmgren, departementsråd, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Rolf Nygren, professor, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Kerstin Osterman, bolagsjurist, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Björn Pehrsson, professor, fr.o.m. 1996-04-17 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Thomas Rolén, kansliråd, fr.o.m. 1996-12-16 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Per Samuelson, chefsjurist, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Peter Seipel, professor, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Margareta Åberg, dataråd, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Sekreterare : Charlotte Brokelind, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare : Sören Öman, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1997-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:91 Ny datalag m.m.

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:39 Integritet – Offentlighet – Informationsteknik [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ Avslutad 1995 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:121.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:2 Arbetsföretag - en ny möjlighet för arbetslösa Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Birger Bäckström, landshövding, fr.o.m. 1994-11-14
Expert : Bo Carlsson, ombudsman, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Leif Dergel, utredningssekreterare, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Anders Kruse, byråchef, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Sven Magnusson, förbundsdirektör, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Lars Mathlein, planeringschef, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Anders Sandgren, direktör, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Per Virdesten, rättschef, fr.o.m. 1994-11-21
Sekreterare : Sören Öman, hovrättsfiskal, fr.o.m. 1994-11-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 1994:121 Konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:2 Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa [ pdf ]
1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]
1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir 1991:118, 1992:109.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag (delbetänkande)
SOU 1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar Kommitténs arbete har upphört genom regerings- beslut 941027.
Medverkande :
Ordförande : Åke Bouvin, regeringsråd, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Harald Bergström, led. av riksdagen /kds, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ingrid Burman, ombudsman, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Lars Ernestam, kulturchef, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ingvar Karlsson, f.d. led. av riksdagen /c, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Göte Larsson, bitr. ordförande, fr.o.m. 1993-12-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Simon Lilliedahl, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Sonja Rembo, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Kent Olsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Åke Wänman, förbundsordförande, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Monica Öhman, led. av riksdagen /s
Sakkunnig : Tore Andersson, avtalssekreterare, t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Ola Bengtsson, sektionschef, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Roland Bergkvist, jur.kand., t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Eva Bergkvist, jur.kand., t.o.m. 1994-01-31
Sakkunnig : Gunnar Bergström, arbetsrättschef, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Stig Gustafsson, jurist, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Hans Karlsson, avtalssekreterare, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Thomas Kihlberg, förbundsjurist, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Anders Lundström, vice verkställade direktör, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Jan Nordin, direktör, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Knut Rexed, verksamhetschef, t.o.m. 1994-01-09
Sakkunnig : Peter Stare, förhandlingschef, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Elsa Branting, språkexpert, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lars Lunning, hovrättslagman, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Tore Sigeman, professor, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Sten Spångberg, departementssekreterare, t.o.m. 1994-11-14
Sekreterare : Gudmund Toijer, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-09-30
Anne Baxter, bitr. sekreterare, t.o.m. 1994-12-31
Expert : Anders Nordström, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-05-15
Expert : Sören Öman, hovrättsfiskal
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman