Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Tillsynsutredningen (Ju 2000:06)

Offentlig utredning under Finansdepartementet (tillsatt av Justitiedepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Tillsynsutredningen (Ju 2000:06) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet (tillsatt av Justitiedepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 24 st. ♀ 13 ♂ 11 ) :

Roland Bjuremalm  []  ( Expert )
Boel Callermo  []  ( Expert )
Malin Eriksson  []  ( Expert )
Lena Hellberg  []  ( Expert )
Lars Henriksson  []  ( Expert )
Karin Hååg  []  ( Expert )
Henrik Källsbo  []  ( Expert )
Elisabeth Lane  []  ( Expert )
BoPer Larsson  []  ( Expert )
Malin Larsson  []  ( Expert )
Gerda Lind  []  ( Expert )
Eva-Maria Magnusson  []  ( Expert )
Maria Norberg  []  ( Expert )
Stig Orustfjord  []  ( Expert )
Roger Petersson  []  ( Expert )
Håkan Torngren  []  ( Expert )
Maria Wetterling  []  ( Expert )
Astrid Nensén Uggla  []  ( Expert )
Eva Wallberg  []  ( Expert )
Sten Johansson  []  ( Huvudsekreterare )
Peter Gorpe  []  ( Sekreterare )
Kjell Skoglund  []  ( Sekreterare )
Lennart Gustafsson  []  ( Särskild utredare )
Carolina Malmerius  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Tillsynsutredningen (Ju 2000:06)


Beteckning : Ju 2000:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-04
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-09-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:62, dir. 2002:84 och dir. 2003:70
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gustafson, Lennart, fr.o.m. 2000-09-21 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Bjuremalm, Roland, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Callermo, Boel, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2001-10-07
Expert : Eriksson, Malin, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2003-12-01
Expert : Hellberg, Lena, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Henriksson, Lars, fr.o.m. 2003-12-02 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Hååg, Karin, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-09
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Larsson, BoPer, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Larsson, Malin, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Lind, Gerda, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Magnusson, Eva-Maria, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Malmerius, Carolin, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2002-06-30
Expert : Norberg, Maria, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Petersson, Roger, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Torngren, Håkan, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Wetterling, Maria, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Uggla, Astrid Nensén, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Wallberg, Eva, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Huvudsekreterare : Johansson, Sten, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2004-10-18
Sekreterare : Gorpe, Peter, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2001-12-15
Sekreterare : Skoglund, Kjell, fr.o.m. 2003-08-25 t.o.m. 2004-09-30

Rapporter

SOU 2002:14Statlig tillsyn – Granskning på medborgarnas uppdrag
SOU 2004:100Tillsyn förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn – slutbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman