: : :

Medverkande i utredning : Elisabeth Lane

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elisabeth Lane

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elisabeth Lane medverkat i ( 9 st. ):

Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Pensionsåldersutredningen (S 2011:05)


Beteckning : S 2011:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-06
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-04-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:34 och dir. 2012:86
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson, Ingemar, fr.o.m. 2011-05-15 t.o.m. 2013-03-31
Expert : Blommé, Linnéa, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Ehnsson, Gudrun, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Gokall, Johanna, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Johnsson, Helena, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Lidsle, Anders, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Norberg, Maria, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Olsson, Hans, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Oscarson, Stefan, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Rosén, Olle, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Seth, Kristian, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Strempl, Ywonne, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Svartengren, Magnus, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Vingård, Eva, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Wallgren, Arvid, fr.o.m. 2012-09-01
Expert : Åkhagen, Marie, fr.o.m. 2012-09-01
Sekreterare : Bergström, Viktoria, fr.o.m. 2011-10-01 t.o.m. 2013-04-30
Sekreterare : Hessel, Anna, fr.o.m. 2011-09-05 t.o.m. 2012-01-16
Sekreterare : Norberg, Maria, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-04-14
Sekreterare : Seppälä, Eeva, fr.o.m. 2012-04-16 t.o.m. 2013-04-14
Sekreterare : Sundberg, Olle, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2012-06-30

Rapporter

SOU 2012:28Längre liv, längre arbetsliv. Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre
SOU 2013:25Åtgärder för ett längre arbetsliv
Åtgärder för ett längre arbetsliv – Lättläst
Åtgärder för ett längre arbetsliv – Daisy
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m. (Fi 2007:10) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m. (Fi 2007:10)


Beteckning : Fi 2007:10
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-03
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-08-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:116 och dir. 2008:23
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sjödin, Christer, fr.o.m. 2007-08-09 t.o.m. 2008-07-04
Expert : Alm, Håkan, fr.o.m. 2007-11-05
Expert : Blank Törnroos, Pia, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Deniz-Kiviharju, Jacqueline, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Düring, Ann, fr.o.m. 2007-11-05 t.o.m. 2008-03-09
Expert : Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Engblom, Samuel, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Fogelberg, Anders, fr.o.m. 2008-03-10
Expert : Fritsch, Annika, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Gellner, Lars, fr.o.m. 2007-11-05
Expert : Göransson, Ingemar, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Ivarsson, Kent, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Jonsson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2007-11-05
Expert : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2008-03-20
Expert : Nilsson, Robert, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Nyquist, Kerstin, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Rydin, Urban, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Schmidt, Hanna, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Sheikh, Elisabeth, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : von Unge, Fredrik, fr.o.m. 2007-09-25
Expert : Wahlstedt, John, fr.o.m. 2007-09-25 t.o.m. 2008-03-19
Sekreterare : Ferm Brodén, Carina, fr.o.m. 2007-08-20 t.o.m. 2008-07-20
Sekreterare : Törnered, Birgitta, fr.o.m. 2007-10-02 t.o.m. 2008-07-06

Rapporter

SOU 2008:76F-skatt åt flera – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:76 F-skatt åt flera [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol) (S 2001:04) [ Avslutad 2005 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol)(S 2001:04)


Beteckning : S 2001:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-09
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-09-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:70 och dir. 2003:135
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47. Postadress:Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. 040-35 58 81 (Ohlsson), tel. 040-35 58 55 (växel)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hessmark, Lars-Göran, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Christiernsson, Astrid, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Jenryd, Marianne, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-09-19
Sakkunnig : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Nordqvist, Eva, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Sibbmark, Bengt, fr.o.m. 2001-10-01
Sakkunnig : Rempler, Kjell, fr.o.m. 2002-09-20
Expert : Bäcklund, Annette, fr.o.m. 2002-01-01
Expert : Hasselrot, Anne-Marie, fr.o.m. 2001-10-01
Expert : Hulgaard, Bodil, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2006-01-31
Expert : Nyman, Hans, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2002-09-19
Expert : Stoye, Helen, fr.o.m. 2002-09-20
Sekreterare : Ohlsson, Bo-Göran, fr.o.m. 2001-10-01
Sekreterare : Tired, Petrus, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2006-01-31

Rapporter

SOU 2005:114Socialförsäkringsbalk. Del 1-3
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2001:70
Dir. 2003:135
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:114 Socialförsäkringsbalk [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Tillsynsutredningen (Ju 2000:06) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Tillsynsutredningen (Ju 2000:06)


Beteckning : Ju 2000:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-04
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-09-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:62, dir. 2002:84 och dir. 2003:70
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gustafson, Lennart, fr.o.m. 2000-09-21 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Bjuremalm, Roland, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Callermo, Boel, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2001-10-07
Expert : Eriksson, Malin, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2003-12-01
Expert : Hellberg, Lena, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Henriksson, Lars, fr.o.m. 2003-12-02 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Hååg, Karin, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-09
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Larsson, BoPer, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Larsson, Malin, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Lind, Gerda, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Magnusson, Eva-Maria, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Malmerius, Carolin, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2002-06-30
Expert : Norberg, Maria, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Petersson, Roger, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Torngren, Håkan, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Wetterling, Maria, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Uggla, Astrid Nensén, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Wallberg, Eva, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Huvudsekreterare : Johansson, Sten, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2004-10-18
Sekreterare : Gorpe, Peter, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2001-12-15
Sekreterare : Skoglund, Kjell, fr.o.m. 2003-08-25 t.o.m. 2004-09-30

Rapporter

SOU 2002:14Statlig tillsyn – Granskning på medborgarnas uppdrag
SOU 2004:100Tillsyn förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2000:62
Dir. 2002:84
Dir. 2003:70
Utredningen om socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse (S 1999:09) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse(S 1999:09)


Beteckning : S 1999:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2001-02-28
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:51
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Helmer, Siv, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Almström, Helena, fr.o.m. 1999-09-01
Sakkunnig : Ask, Lars, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-07-31
Sakkunnig : Bergström, Eva, fr.o.m. 1999-09-01
Sakkunnig : Groth, Christian, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-05-14
Sakkunnig : Hedengran, Lars, fr.o.m. 1999-09-01
Sakkunnig : Horal, Anna, fr.o.m. 1999-09-01
Sakkunnig : Jahn, Carin, fr.o.m. 2000-05-15
Sakkunnig : Lane, Eliabeth, fr.o.m. 1999-09-01
Sakkunnig : Lowén, Annika, fr.o.m. 1999-09-01
Sakkunnig : Ståhl, Per Åke, fr.o.m. 2000-08-01
Sakkunnig : Wärnehall, Benny, fr.o.m. 1999-09-01
Sekreterare : Härmä, Stefan, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-12-19

Rapporter

SOU 2000:112Pension på institution
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:51
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:112 Pension på institution [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06) [ Avslutad 2001 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om processuella regler inomsocialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)


Beteckning : S 1998:06
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-04
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-10
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:73 och 2000:17.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bergh, Carl Herman, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-02-14
Särskild utredare : Hellners, Tryggve, fr.o.m. 1999-02-22
Sakkunnig : Christiernsson, Astrid, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Eke, Astrid, fr.o.m. 2000-08-01
Sakkunnig : Eriksson, Åke, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : von Euler Müller, Birgitta, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Frånlund Althin, Eva, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-07-31
Sakkunnig : Hemmingsson, Pär, fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 1999-01-17
Sakkunnig : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Nordelius, Bo, fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 1999-10-24
Sakkunnig : Rempler, Kjell, fr.o.m. 1999-10-25
Sakkunnig : Stenberg, Anna Märta, fr.o.m. 1998-10-15
Expert : Johansson, Per Anders, fr.o.m. 2000-03-15
Expert : Wärnehall, Benny, fr.o.m. 2000-03-15
Sekreterare : Andersson, Kristina, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2001-07-31
Sekreterare : Lundahl, Göran, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-06-30

Rapporter

SOU 2001:47En handläggningslag. Förfarandet hos försäkringskassorna
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:73
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:47 En handläggningslag – förfarandet hos försäkringskassorna [ pdf |Paragraftecken ]
Arbetsskadeutredningen 1997 (S 1997:12) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]

Arbetsskadeutredningen 1997 (S 1997:12)


Beteckning : S 1997:12
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:91.
Lokal :
0

Sammansättning


Grönwall, Lars, fr.o.m. 1997-06-26
Sakkunnig : Asplund-Johansson, Susann, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Carlsson, Palle, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Eckerhall, Alf, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Elfving, Anna-Stina, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Englund, Anders, fr.o.m. 1997-09-22
Sakkunnig : Goine, Hans, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Iversen, Jonas, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Karlsson, Jens, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Lambertz, Göran, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Sjöberg, Margareta, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Strömgren, Marie-Louise, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Svensson, Jan, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Westin, Rolf, fr.o.m. 1997-08-15
Expert : Baltzari, Lars, fr.o.m. 1997-08-15
Sekreterare : Norberg, Maria, fr.o.m. 1997-08-11 t.o.m. 1998-03-15
Sekreterare : Åkerrén, Anna, fr.o.m. 1997-08-04 t.o.m. 1998-03-31

Rapporter

SOU 1998:37Den framtida arbetsskadeförsäkringen.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:91
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:37 Den framtida arbetsskadeförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer m.m. (S 1997:25) [ Avslutad 1999 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om översyn av inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer m.m. (S 1997:25)


Beteckning : S 1997:25
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:150.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Jönsson, Gustav, fr.o.m. 1998-01-15
Sakkunnig : Ehnsson, Gudrun, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Norberg, Maria, fr.o.m. 1998-11-27
Sakkunnig : Oscarson, Stefan, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Rehnberg, Ulf, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Sonnegård, Joakim, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Edwardsson, Einar, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Kellner, Joakim, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Strömblad, Gunborg, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Torpare, Bo, fr.o.m. 1998-02-01
Sekreterare : Petersson, Stig-Åke, fr.o.m. 1998-03-16 t.o.m. 1999-05-31
Sekreterare : Pettersson, Thomas, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-04-30

Rapporter

SOU 1999:52Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:150
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:52 Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer [ pdf |Paragraftecken ]
Arbetsgrupp med uppgift att belysa konsekvenser av om personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd folkbokförs eller ej (UD 1996:E) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att belysa konse- kvenser av om personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd folkbokförs eller ej (UD 1996:E) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1997
Utredningen har avgett :
Ds 1997:42 Utlänningar i en massflyktsituation - sociala rättigheter m.m. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Jan Erlandsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Ellinor Englund, byrådirektör, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Karl-Axel Johansson, sekreterare, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Elisabeth Lane, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Elisabet Permvall, expert, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Birgitta Pettersson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Bengt Ranland, kansliråd, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Cissi Storck, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Stig Wintzer, utredare, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Magnus Åhammar, kammarättsassessor, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Sekreterare : Olof Eklund, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1997:42

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman