Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Sten Johansson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Sten Johansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Sten Johansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Sten Johansson medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om översyn av stabsmyndigheter (Fi 2007:02) [ Avslutad 2008 ] [ Huvudsekreterare ]
Utredningen om översyn av stabsmyndigheter (Fi 2007:02)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-02-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:20 och dir. 2007:173
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:22 Ett stabsstöd i tiden
Medverkande :
Särskild utredare : Urban Karlström, fr.o.m. 2007-02-15 t.o.m. 2007-10-29
Särskild utredare : Mats Svegfors, fr.o.m. 2007-10-30
Expert : Karina Aldén, fr.o.m. 2007-03-08
Expert : Hans Bäck, fr.o.m. 2007-03-08
Expert : Anna Centerstig, fr.o.m. 2007-03-08
Expert : Susanne Jansson, fr.o.m. 2007-03-08
Expert : Bertil Kallner, fr.o.m. 2007-03-08
Expert : Folke K. Larsson, fr.o.m. 2007-03-08
Expert : Eva Lejdbrandt, fr.o.m. 2007-03-08
Expert : Ann Lemne, fr.o.m. 2007-03-08
Huvudsekreterare : Sten Johansson, fr.o.m. 2007-03-05 t.o.m. 2007-09-16
Huvudsekreterare : Martin Olauzon, fr.o.m. 2007-09-17 t.o.m. 2008-03-20
Sekreterare : Jonas Widell, fr.o.m. 2007-11-26 t.o.m. 2008-03-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:20 Översyn av stabsmyndigheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:173 Tilläggsdirektiv till Stabsmyndighetsutredningen (Fi 2007:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:22 Ett stabsstöd i tiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Tillsynsutredningen (Ju 2000:06) [ Avslutad 2004 ] [ Huvudsekreterare ]
Tillsynsutredningen (Ju 2000:06)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-09-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:62, dir. 2002:84 och dir. 2003:70
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:14 Statlig tillsyn - Granskning på medborgarnas uppdrag
SOU 2004:100 Tillsyn förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Lennart Gustafson, fr.o.m. 2000-09-21 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Roland Bjuremalm, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Boel Callermo, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2001-10-07
Expert : Malin Eriksson, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2003-12-01
Expert : Lena Hellberg, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Lars Henriksson, fr.o.m. 2003-12-02 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Karin Hååg, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-09
Expert : Henrik Källsbo, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Elisabeth Lane, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : BoPer Larsson, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Malin Larsson, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Gerda Lind, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Eva-Maria Magnusson, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Carolin Malmerius, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2002-06-30
Expert : Maria Norberg, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Stig Orustfjord, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Roger Petersson, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Håkan Torngren, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Maria Wetterling, fr.o.m. 2003-11-10 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Astrid Nensén Uggla, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Expert : Eva Wallberg, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2004-10-11
Huvudsekreterare : Sten Johansson, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2004-10-18
Sekreterare : Peter Gorpe, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2001-12-15
Sekreterare : Kjell Skoglund, fr.o.m. 2003-08-25 t.o.m. 2004-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se, dir. 1995:4
Utredningen har avgett :
SOU 1995:129 En styrande krigsorganisation, om avsikterna med LEMO-reformen
SOU 1996:96 Strukturförändring och besparing. En uppföljning av genomförda förändringar inom försvarets ledningsorganisation.
SOU 1996:97 Effektivare försvarsfastigheter! Utvärdering av en reform
SOU 1996:98 Vem styr försvaret? Utvärdering av effekterna av LEMO-reformen
SOU 1996:99 Avvekling med inlärning. Erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av personal
SOU 1996:123 Iakttagelser och förslag efter omstruktureringen av försvarets ledning och stöd
SOU 1996:130 De två kulturerna. Om den civila och militära sektorns försök att styra varandra under fyra sekler
SOU 1996:131 Extern värdering av hot och förmåga. Bilagor med underlagsmaterial till UTFÖR:s slutbetänkande SOU 1996:123
SOU 1996:132 Det stora och snabba greppet. Om LEMO-reformens metoder och resultat Engelsk sammanfattning. A Comprehensive and Speedy Reform summary of an evalutation of the restructuring of the command and support structure of the Swedish armed forces. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Jeding, generaldirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Birgitta Heijer, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Dan Ohlsson, planeringschef, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-07-04
Sakkunnig : Ann-Sofie Löth, departementsråd, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Katrin Westling, bitr. kronodirektör, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Anders Bauer, fil.kand., fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Inge Danielsson, revisionschef, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Sven Rune Frid, avdelningschef, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Erik Kärnekull, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-26
Expert : Marja Lemne, organisationsdirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Ulrika Lindström, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-25
Expert : Björn Sylvén, fil. kand., fr.o.m. 1995-06-12
Expert : Katrin Westling, bitr. kronodirektör, fr.o.m. 1995-05-15
Expert : Christer Åkersten, pol. mag, fr.o.m. 1995-12-11 t.o.m. 1996-04-30
Expert : Per Borg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ingvar Ehrling, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lars-Erik Englund, generallöjtnant, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Bengt Gustafsson, general, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : , Furenius, Stefan överste 1., fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Krister Larsson, generalmajor, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lennart Myhlback, generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Gunnar Nordbeck, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lars-Bertil Persson, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Per Rudberg, viceamiral, fr.o.m. 1996-01-22
Sekreterare : Kristina Eklund, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-12
Sekreterare : Arne Granholm, ekonomie doktor, fr.o.m. 1995-05-04
Sekreterare : Sten Johansson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-06-30
Lena Niesink, fr.o.m. 1995-06-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (UD 1993:04) om effektiviteten i biståndsadministrationen [ Avslutad 1994 ] [ Sekreterare ]
Kommittén (UD 1993:04) om effektiviteten i bistånds- administrationen
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1993:87.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:19 Rena roller i biståndet. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lennart Gustafsson, docent
Sekreterare : Sten Johansson, ämnessakkunnig
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (Fi 1990:08) för utvärdering av skattereformen [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]
Kommittén (Fi 1990:08) för utvärdering av skattereformen
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1990:44.
Lokal : Riksskatteverket, 171 94 Solna, tel. växel 764 80 00, direktval 764 8606 (Persson)
Utredningen har avgett :
SOU 1995:104 Skattereformen 1990-1991 En utvärdering Bilaga 1 till SOU 1995:104 Svensk skattepolitik i teori och praktik. 1991 års skattereform Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Lennart Nilsson, generaldirektör
Ledamot : Per-Olof Edin, ekonom
Ledamot : Ingemar Eliasson, landshövding, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Ingemar Hansson, finansråd
Ledamot : Anita Johansson, led. av riksdagen /s
Ledamot : Sven-Olof Lodin, direktör
Ledamot : Pia Nilsson, direktör
Sakkunnig : Sten Johansson, professor
Sakkunnig : Claes Ljungh, generaldirektör
Expert : Anders Kristoffersson, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Håkan Malmer, avdelningsdirektör
Sekreterare : Annika Persson, avdelningsdirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:104 Skattereformen 1990-1991 – En utvärdering [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman