Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Bostadspolitiska utredningen (N 1995:01)

Offentlig utredning under Inrikesdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Bostadspolitiska utredningen (N 1995:01) [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Inrikesdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1995:20 Översyn av bostadspolitiken

Medverkande i utredningen ( 60 st. ♀ 22 ♂ 38 ) :

Jan Rydh  []  ( Ordförande )
Inga Berggren  []  ( Ledamot )
Lars Bergstig  []  ( Ledamot )
Annika Billström  []  ( Ledamot )
Ulf Björklund  []  ( Ledamot )
Agne Hansson  []  ( Ledamot )
Owe Hellberg  []  ( Ledamot )
Per Lager  []  ( Ledamot )
Inger Lundberg  []  ( Ledamot )
Lennart Nilsson  []  ( Ledamot )
Peter Persson  []  ( Ledamot )
Jörgen Appelgren  []  ( Expert )
Barbro Fransson  []  ( Expert )
Yvonne Gustafsson  []  ( Sakkunnig )
Björn Karlberg  []  ( Expert )
Kjell Nyman  []  ( Expert )
Minga Orkan  []  ( Expert )
Gunnevi Petersson  []  ( Sakkunnig )
Claes Thimrén  []  ( Sakkunnig )
Urban Zetterquist  []  ( Expert )
Sören Andersson  []  ( Expert )
Peter Englund  []  ( Expert )
Stellan Lundström  []  ( Expert )
Bengt Turner  []  ( Expert )
Ulla Werkell  []  ( Expert )
Anders Victorin  []  ( Expert )
Eva Öresjö  []  ( Expert )
Percy Bergholtz  []  ( Expert )
Per-Åke Eriksson  []  ( Expert )
Anders Hederstierna  []  ( Expert )
Jan Kielland  []  ( Expert )
Mirja Kvaavik  []  ( Expert )
Torsten Landgren  []  ( Expert )
Bengt-Göran Löwenthal  []  ( Expert )
Gunnar Mongård  []  ( Expert )
Krister Orell  []  ( Expert )
Nils Schirren  []  ( Expert )
Lars Schröder  []  ( Expert )
Carl Sundvik  []  ( Expert )
Pär Svanberg  []  ( Expert )
Kjell Wedin  []  ( Expert )
Mai Almén  []  ( Expert )
Marie-Louise Ek  []  ( Expert )
Leif Ekström  []  ( Expert )
Inger Göransson  []  ( Expert )
Bernt Hedin  []  ( Expert )
Ulrika Hägred  []  ( Expert )
Christina Isaksson  []  ( Expert )
Erik Lundberg  []  ( Expert )
Marianne Lundberg  []  ( Expert )
Anna-Lena Lövgren  []  ( Expert )
Ronny Nilsson  []  ( Expert )
Birgitta Ornbrant  []  ( Expert )
Charlotta Wickman  []  ( Expert )
Ulla Åhs  []  ( Huvudsekreterare )
Hans Pörner  []  ( Sekreterare )
Annika von Schéele  []  ( Expert )
Tomas Lindencrona  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Bostadspolitiska utredningen (N 1995:01)


Beteckning : N 1995:01
Departement : Inrikesdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-14
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:20.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Rydh, Jan, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Berggren, Inga, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Bergstig, Lars, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Billström, Annika, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-09-09
Ledamot : Björklund, Ulf, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Hansson, Agne, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Hellberg, Owe, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Lager, Per, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Lundberg, Inger, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Nilsson, Lennart, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Persson, Peter, fr.o.m. 1995-03-09
Sakkunnig : Appelgren, Jörgen, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-03-03
Sakkunnig : Fransson, Barbro, fr.o.m. 1996-04-09
Sakkunnig : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 1995-03-13 t.o.m. 1996-04-08
Sakkunnig : Karlberg, Björn, fr.o.m. 1995-03-13
Sakkunnig : Nyman, Kjell, fr.o.m. 1996-03-04
Sakkunnig : Orkan, Minga, fr.o.m. 1995-04-05
Sakkunnig : Petersson, Gunnevi, fr.o.m. 1995-03-13
Sakkunnig : Thimrén, Claes, fr.o.m. 1995-03-13 t.o.m. 1995-04-04
Sakkunnig : Zetterquist, Urban, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Andersson, Sören, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Englund, Peter, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Lundström, Stellan, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Schéele, Annika, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Turner, Bengt, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 1996-03-04
Expert : Victorin, Anders, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Öresjö, Eva, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Appelgren, Jörgen, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-02-18
Expert : Bergholtz, Percy, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Eriksson, Per-Åke, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Fransson, Barbro, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Hederstierna, Anders, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Karlberg, Björn, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Kielland, Jan, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Kvaavik, Mirja, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Landgren, Torsten, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Löwenthal, Bengt-Göran, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Mongård, Gunnar, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Nyman, Kjell, fr.o.m. 1996-02-19
Expert : Orell, Krister, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Schirren, Nils, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Schröder, Lars, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Sundvik, Carl, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Svanberg, Pär, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Wedin, Kjell, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Zetterquist, Urban, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Almén, Mai, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Ek, Marie-Louise, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Ekström, Leif, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Eriksson, Per-Åke, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Fransson, Barbro, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Göransson, Inger, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Hedin, Bernt, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Hägred, Ulrika, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Isaksson, Christina, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lidencrona, Tomas, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lundberg, Erik, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lundberg, Marianne, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lövgren, Anna-Lena
Expert : Nilsson, Ronny, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Orkan, Minga, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Wickman, Charlotta, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Zetterquist, Urban, fr.o.m. 1996-02-01
Huvudsekreterare : Åhs, Ulla, fr.o.m. 1995-04-01
Sekreterare : Pörner, Hans, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-11-30
Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 1995-05-22 t.o.m. 1996-11-30
Rahlén, Kajsa, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-11-15

Rapporter

SOU 1995:981990-talets bostadsmarknad
- en första utvärdering – delbetänkande
SOU 1996:156Bostadspolitik 2000 – från
produktions- till boendepolitik.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman