: : :

Medverkande i utredning : Anders Victorin På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Anders Victorin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anders Victorin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anders Victorin medverkat i ( 3 st. ):

Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03)


Beteckning : N 2005:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-02-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:16, dir. 2005:86, dir. 2005:105 och dir. 2006:43
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Karlström, Urban, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Andersson, Sara, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Briheim Fällman, Anette, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Ekstrand, Ann, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : von Essen, Fredrik, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Frostensson, Ivar, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Gillholm, Anna, fr.o.m. 2005-06-22 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Gulliksson, Mikael, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Gynnerstedt, Martin, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Gäverth, Leif, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Hovlin, Karin, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-10-16
Expert : Hultkrantz, Lars, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Murray, Erik, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Nauclér, Anders, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2006-06-07
Expert : Strömbäck, Helena, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-06-21
Expert : Svedström, Stellan, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Svensson, Ola, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-04-05
Expert : Söderström, Pontus, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Sölscher, Carl-Erik, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Thune-Hedström, Reigun, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Ulfvensjö, Maria, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Wahren, Carin, fr.o.m. 2006-04-06 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Victorin, Anders, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Sekreterare : Heister, Jacob, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2006-10-23
Sekreterare : Pyddoke, Roger, fr.o.m. 2005-04-28 t.o.m. 2006-10-24
Sekreterare : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2005-03-08 t.o.m. 2006-10-31

Rapporter

SOU 2005:97När en räcker. Mastdelning för miljön
SOU 2006:88Effektivare LEK
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:97 När en räcker – Mastdelning för miljön [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:88 Effektivare LEK [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03)


Beteckning : Ju 2002:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-24
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:17, dir. 2002:107, dir. 2003:49 och dir. 2003:128
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hübinette, Bertil, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Josefsson, Jan, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Lagerqvist Nilsson, Monica, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Mildenberger, Hans, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-01-15
Sakkunnig : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Arbegard, Anne-Sophie, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Bonde, Fredrik, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : von Essen, Fredrik, fr.o.m. 2003-03-20 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Henningsson, Per, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Hovlin, Karin, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-03-19
Expert : Julstad, Barbro, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Norman, Viveka, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Rudén, Christer, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Sigerud, Ulrika, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-04-30
Expert : Thomsson, Rune, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Victorin, Anders, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2004-02-29
Sekreterare : Cohen, Dag, fr.o.m. 2002-04-19 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

SOU 2002:83Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
SOU 2004:7Ledningsrätt
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:7 Ledningsrätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Bostadspolitiska utredningen (N 1995:01) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Bostadspolitiska utredningen (N 1995:01)


Beteckning : N 1995:01
Departement : Inrikesdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-14
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:20.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Rydh, Jan, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Berggren, Inga, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Bergstig, Lars, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Billström, Annika, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1996-09-09
Ledamot : Björklund, Ulf, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Hansson, Agne, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Hellberg, Owe, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Lager, Per, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Lundberg, Inger, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Nilsson, Lennart, fr.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Persson, Peter, fr.o.m. 1995-03-09
Sakkunnig : Appelgren, Jörgen, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-03-03
Sakkunnig : Fransson, Barbro, fr.o.m. 1996-04-09
Sakkunnig : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 1995-03-13 t.o.m. 1996-04-08
Sakkunnig : Karlberg, Björn, fr.o.m. 1995-03-13
Sakkunnig : Nyman, Kjell, fr.o.m. 1996-03-04
Sakkunnig : Orkan, Minga, fr.o.m. 1995-04-05
Sakkunnig : Petersson, Gunnevi, fr.o.m. 1995-03-13
Sakkunnig : Thimrén, Claes, fr.o.m. 1995-03-13 t.o.m. 1995-04-04
Sakkunnig : Zetterquist, Urban, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Andersson, Sören, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Englund, Peter, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Lundström, Stellan, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Schéele, Annika, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Turner, Bengt, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 1996-03-04
Expert : Victorin, Anders, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Öresjö, Eva, fr.o.m. 1995-10-23
Expert : Appelgren, Jörgen, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-02-18
Expert : Bergholtz, Percy, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Eriksson, Per-Åke, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Fransson, Barbro, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Hederstierna, Anders, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Karlberg, Björn, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Kielland, Jan, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Kvaavik, Mirja, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Landgren, Torsten, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Löwenthal, Bengt-Göran, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Mongård, Gunnar, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Nyman, Kjell, fr.o.m. 1996-02-19
Expert : Orell, Krister, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Schirren, Nils, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Schröder, Lars, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Sundvik, Carl, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Svanberg, Pär, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Wedin, Kjell, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Zetterquist, Urban, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Almén, Mai, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Ek, Marie-Louise, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Ekström, Leif, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Eriksson, Per-Åke, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Fransson, Barbro, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Göransson, Inger, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Hedin, Bernt, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Hägred, Ulrika, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Isaksson, Christina, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lidencrona, Tomas, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lundberg, Erik, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lundberg, Marianne, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Lövgren, Anna-Lena
Expert : Nilsson, Ronny, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Orkan, Minga, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Wickman, Charlotta, fr.o.m. 1996-02-01
Expert : Zetterquist, Urban, fr.o.m. 1996-02-01
Huvudsekreterare : Åhs, Ulla, fr.o.m. 1995-04-01
Sekreterare : Pörner, Hans, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-11-30
Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 1995-05-22 t.o.m. 1996-11-30
Rahlén, Kajsa, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-11-15

Rapporter

SOU 1995:981990-talets bostadsmarknad
- en första utvärdering – delbetänkande
SOU 1996:156Bostadspolitik 2000 – från
produktions- till boendepolitik.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:20

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman