Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 24 st. ♀ 8 ♂ 16 ) :

Bengt Johansson  []  ( Ordförande )
Hans Fredrik Dahl  []  ( Ledamot )
Georg Danell  []  ( Ledamot )
Lotta Edholm  []  ( Ledamot )
Bertil Fiskesjö  []  ( Ledamot )
Karl Erik Gustafsson  []  ( Ledamot )
Niels Hebert  []  ( Ledamot )
Barbro Hietala  []  ( Ledamot )
Göran Hillman  []  ( Ledamot )
Bobby Hommerberg  []  ( Ledamot )
Kurt Ove Johansson  []  ( Ledamot )
My Persson  []  ( Ledamot )
Agneta Ringman  []  ( Ledamot )
Ingvar Svensson  []  ( Ledamot )
Sören Thunell  []  ( Ledamot )
Peter Torgerson  []  ( Ledamot )
Marita Ulvskog  []  ( Ledamot )
Lennart Weibull  []  ( Ledamot )
Lena Wennberg  []  ( Ledamot )
Göran Blomberg  []  ( Expert )
Jens Cavallin  []  ( Expert )
Hans Lindskog  []  ( Sekreterare )
Åse Matz  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:118, tilläggsdir. 1994:33 och 1994:123.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:94 Dagspressen i 1990-talets
rapport
SOU 1994:145 Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV - Fem promemorior och diskussionsinlägg
rapport
SOU 1995:37 Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Johansson, K Å landshövding
Ledamot : Hans Fredrik Dahl, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Georg Danell, jur.kand., fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Lotta Edholm, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Bertil Fiskesjö, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Karl Erik Gustafsson, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Niels Hebert, oppositionsråd, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Barbro Hietala, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Göran Hillman, kultursekreterare, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Bobby Hommerberg, chefredaktör, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-08-21
Ledamot : Kurt Ove Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : My Persson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Agneta Ringman, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Ingvar Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Sören Thunell, chefredaktör, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Peter Torgerson, civilekonom, fr.o.m. 1994-08-22 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Marita Ulvskog, chefredaktör, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Lena Wennberg, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-24
Expert : Göran Blomberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-11-29
Expert : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-06-10
Expert : Hans Lindskog, byråchef, fr.o.m. 1994-09-01
Sekreterare : Hans Lindskog, byråchef, fr.o.m. 1993-11-08 t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Åse Matz, föredragande, fr.o.m. 1994-08-01
Pia Marén, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman