Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Sören Thunell På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Sören Thunell på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Sören Thunell

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Sören Thunell medverkat i ( 3 st. ):

Kommittén för Översyn av frågor inom dagspress- och presstödsområdet (Ku 2004:08) [ Avslutad 2006 ] [ Ordförande ]
Kommittén för Översyn av frågor inom dagspress- och presstödsområdet(Ku 2004:08)
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-10-07
Direktiv för kommittén, se dir. 2004:137
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:13 Lördagsdistribution av dagstidningar
SOU 2006:8 Mångfald och räckvidd
Medverkande :
Ordförande : Sören Thunell, f.d. generalkonsul, fr.o.m. 2004-10-07 t.o.m. 2006-01-24
Ledamot : Jabar Amin, statsvetare, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2005-08-29
Ledamot : Bo Bernhardsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-04-27 t.o.m. 2006-01-24
Ledamot : Charlotta L. Bjäkebring, statsvetare, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2006-01-24
Ledamot : Birgit Friggebo, f.d. landshövding, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2006-01-24
Ledamot : Jöran Hägglund, partisekreterare, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2006-01-24
Ledamot : Kenth Högström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2005-04-26
Ledamot : Mats Johansson, redaktör, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2006-01-24
Ledamot : Niclas Malmberg, kommunalråd, fr.o.m. 2005-08-30 t.o.m. 2006-01-24
Ledamot : Helene Petersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2006-01-24
Ledamot : Ewa Sundkvist, politisk sekreterare, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2006-01-24
Expert : Kirsten Glansberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-12-14 t.o.m. 2006-01-24
Expert : Karin Liby, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-12-14 t.o.m. 2005-01-12
Expert : Martin Sundin, kansliråd, fr.o.m. 2005-01-13 t.o.m. 2005-11-30
Sekreterare : Magnus Haglund, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-12-06 t.o.m. 2005-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:13 Lördagsdistribution av dagstidningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:8 Mångfald och räckvidd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-information (UD 2001:04) [ Avslutad 2002 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-information (UD 2001:04)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-11-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:95 och dir. 2002:77
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Thunell, generalkonsul, fr.o.m. 2001-12-17
Sakkunnig : Marianne Carlbom, informationsråd, fr.o.m. 2001-12-17
Sakkunnig : Axel Moberg, departementsråd, fr.o.m. 2001-12-17
Sekreterare : Inga Cederlund Jönsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2002-10-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:96 Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:118, tilläggsdir. 1994:33 och 1994:123.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:94 Dagspressen i 1990-talets
rapport
SOU 1994:145 Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV - Fem promemorior och diskussionsinlägg
rapport
SOU 1995:37 Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Johansson, K Å landshövding
Ledamot : Hans Fredrik Dahl, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Georg Danell, jur.kand., fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Lotta Edholm, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Bertil Fiskesjö, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Karl Erik Gustafsson, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Niels Hebert, oppositionsråd, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Barbro Hietala, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Göran Hillman, kultursekreterare, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Bobby Hommerberg, chefredaktör, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-08-21
Ledamot : Kurt Ove Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : My Persson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Agneta Ringman, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Ingvar Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Sören Thunell, chefredaktör, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Peter Torgerson, civilekonom, fr.o.m. 1994-08-22 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Marita Ulvskog, chefredaktör, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Lena Wennberg, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-24
Expert : Göran Blomberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-11-29
Expert : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-06-10
Expert : Hans Lindskog, byråchef, fr.o.m. 1994-09-01
Sekreterare : Hans Lindskog, byråchef, fr.o.m. 1993-11-08 t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Åse Matz, föredragande, fr.o.m. 1994-08-01
Pia Marén, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman