Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lena Wennberg På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lena Wennberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lena Wennberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lena Wennberg medverkat i ( 4 st. ):

Bullersamordningsutredningen (S 2013:02) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Bullersamordningsutredningen (S 2013:02)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-01-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:5
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:57 Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet
SOU 2013:67 Flygbuller och bostadsbyggande
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Lillienau, rådman, fr.o.m. 2013-01-24
Sakkunnig : Marie Becker, kansliråd, fr.o.m. 2013-03-11
Sakkunnig : Mathias Fredriksson, kansliråd, fr.o.m. 2013-03-11
Sakkunnig : Ivar Frostenson, kansliråd, fr.o.m. 2013-03-11
Sakkunnig : Anita Janelm, ämnesråd, fr.o.m. 2013-03-11
Sakkunnig : Kajsa Lindström, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-03-11
Sakkunnig : Ludvig Lundgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Magnus Ahlstrand, plan- och bostadssamordnare, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Johanna Bengtsson Rydberg, medicine doktor, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Karin Blidberg, nationell samordnare, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Folke Borgh, enhetschef, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Marie Hankanen, miljösakkunnig, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Patrik Hultstrand, utredare, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Anders Klingström, miljö- och säkerhetsexpert, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Magnus Lindqvist, utredare, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Kristina Samuelsson, chefsjurist, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Marielle Svan, enhetschef, fr.o.m. 2013-03-11
Expert : Lena Wennberg, miljöchef, fr.o.m. 2013-03-11
Sekreterare : Monika Gerdhem, fr.o.m. 2013-03-05 t.o.m. 2013-09-22
Sekreterare : Christina Leideman, fr.o.m. 2013-03-05 t.o.m. 2013-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:57 Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2013:67 Flygbuller och bostadsbyggande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir 1995:13.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:92 Medieföretag i Sverige - Ägande och strukturförändringar i press, radio och TV - delbetänkande Rådets arbete är avslutad per den 30 november 1997.
Medverkande :
Ordförande : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Maria-Pia Boëthius, journalist, t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Carmilla Floyd, journalist och författare, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Stig Hadenius, professor, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Roland Tv-producent Hjelte, t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Anna Stina Nordmark-Nilsson, direktör, fr.o.m. 1995-10-31 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Lena Wennberg, civilekoom, fr.o.m. 1995-10-31
Expert : Monica Bengtsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Henrik Selin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-03-05 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Staffan Sundin, fil.mag., fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-11-30
Huvudsekreterare : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1998-01-14
Sekreterare : Madeleine Kanold, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-01-14
Marie Lindström, fil.kand., fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1998-01-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:13 Råd för mångfald inom massmedierna

Utredningen om distansmetoder inom utbildningen (U 1995:07) (DUKOM) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen om distansmetoder inom utbildningen (U 1995:07) (DUKOM)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1995:69, dir. 1996:17 och dir. 1997:49
Utredningen har avgett :
SOU 1995:120 TV och utbildning - delbetänkande
SOU 1997:148 Utbildningskanalen - delbetänkande
SOU 1998:83 "På distans" av Carl Holmberg och "Kostnadseffektiv distansutbildning" av Nils-Olof Christoffersson - delbetänkande
SOU 1998:57 Utvärdering av distansutbildnings- projekt med IT-stöd av Eva Åström - delbetänkande
SOU 1998:84 Flexibel utbildning på distans - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Engqvist, direktör, fr.o.m. 1995-05-05 t.o.m. 1998-03-31
Lars Göransson, departementsråd, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Michael Andersson, redaktionschef, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Nils-Olof Christoffersson, fil.dr., fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Peter Ericks, byrådirektör, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Margareta Gisselberg, utbildningsledare, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Gunnar Hedborg, näringslivschef, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Carl Holmberg, universitetslektor, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Signild Håkansson, rektor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Kent Johansson, landstingsråd, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Lars Marén, kansliråd, fr.o.m. 1996-05-31 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Kari Marklund, rektor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Thomas Nordling, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Ingela Nyman, undervisningsråd, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Jan Oldin, projektledare, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Ing-Marie Olofsdotter-Nilsson, informationschef, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-06-17
Expert : Lena Wennberg, civilekonom, fr.o.m. 1995-08-16 t.o.m. 1996-04-14
Expert : Eva Åström, forskningsassistent, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1998-06-17
Huvudsekreterare : Lars Göransson, departementsråd, fr.o.m. 1995-05-15 t.o.m. 1998-03-31
Sekreterare : Agneta Charpentier, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-05-15 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Peter Erichs, byrådirektör, fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1996-08-31
Sekreterare : Astrid Utterström, fr.o.m. 1996-09-16 t.o.m. 1998-05-31
Rauni Westin, assistent, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1998-06-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:118, tilläggsdir. 1994:33 och 1994:123.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:94 Dagspressen i 1990-talets
rapport
SOU 1994:145 Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV - Fem promemorior och diskussionsinlägg
rapport
SOU 1995:37 Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Johansson, K Å landshövding
Ledamot : Hans Fredrik Dahl, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Georg Danell, jur.kand., fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Lotta Edholm, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Bertil Fiskesjö, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Karl Erik Gustafsson, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Niels Hebert, oppositionsråd, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Barbro Hietala, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Göran Hillman, kultursekreterare, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Bobby Hommerberg, chefredaktör, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-08-21
Ledamot : Kurt Ove Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : My Persson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Agneta Ringman, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Ingvar Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Sören Thunell, chefredaktör, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Peter Torgerson, civilekonom, fr.o.m. 1994-08-22 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Marita Ulvskog, chefredaktör, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Lena Wennberg, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-24
Expert : Göran Blomberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-11-29
Expert : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-06-10
Expert : Hans Lindskog, byråchef, fr.o.m. 1994-09-01
Sekreterare : Hans Lindskog, byråchef, fr.o.m. 1993-11-08 t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Åse Matz, föredragande, fr.o.m. 1994-08-01
Pia Marén, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman