Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lennart Weibull På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lennart Weibull på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lennart Weibull

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lennart Weibull medverkat i ( 4 st. ):

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08) [ Avslutad 2008 ] [ Ledamot ]
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:93
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag
Medverkande :
Särskild utredare : Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 2007-06-20 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Margareta Bergström, generaldirektör, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Ville Carlström, mediekonsult, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Barbro Ehrenberg-Sundin, språkexpert, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Pär Anders Granhag, professor, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Jörn Jacobsson, lagman, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Ylva Johansson, lagman, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-03
Ledamot : Peder Jonsson, informationschef, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-08-21
Ledamot : Helena Jäderblom, kammarrättslagman, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Thomas Lindstrand, chefsåklagare, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Petra Thor Jonzon, informationschef, fr.o.m. 2008-08-22 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Barbro Thorblad, lagman, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-10-15
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Gunnel Wennberg, hovrättspresident, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Expert : Marie Sörlin, fil.doktor, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-06-30
Sekreterare : Fredrik Bohlin, kammaråklagare, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-12-31
Biträdande sekreterare : Joel Pälvärinne, jur.stud., fr.o.m. 2008-05-26 t.o.m. 2008-08-24
Biträdande sekreterare : Björn Rönnerstrand, fil.mag, fr.o.m. 2008-08-25 t.o.m. 2008-09-25
Biträdande sekreterare : Björn Rönnerstrand, fil.mag, fr.o.m. 2008-10-13 t.o.m. 2008-10-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:93 Förtroende och kvalitet i domstolarna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Rådet för mångfald inom massmedierna (Ku 1995:01)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir 1995:13.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:92 Medieföretag i Sverige - Ägande och strukturförändringar i press, radio och TV - delbetänkande Rådets arbete är avslutad per den 30 november 1997.
Medverkande :
Ordförande : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Maria-Pia Boëthius, journalist, t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Carmilla Floyd, journalist och författare, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Stig Hadenius, professor, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Roland Tv-producent Hjelte, t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Anna Stina Nordmark-Nilsson, direktör, fr.o.m. 1995-10-31 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Lena Wennberg, civilekoom, fr.o.m. 1995-10-31
Expert : Monica Bengtsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Henrik Selin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-03-05 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Staffan Sundin, fil.mag., fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-11-30
Huvudsekreterare : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1998-01-14
Sekreterare : Madeleine Kanold, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-01-14
Marie Lindström, fil.kand., fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1998-01-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:13 Råd för mångfald inom massmedierna

Utredningen (Ku 1993:09) rörande sektorsforskning om massmedier [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]
Utredningen (Ku 1993:09) rörande sektorsforskning om massmedier
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Utredningen har avgett :
SOU 1994:146 Massmedieforskning för branch och samhälle Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Björn Molin, landshövding
Sakkunnig : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Ulla Carlsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Olle Findahl, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Karl-Erik Gustafsson, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Lena Johannesson, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Karl-Erik Rosengren, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Sekreterare : Claes-Olof Olsson, kanslichef, fr.o.m. 1994-01-15
Henrik Selin, filosofie kandidat, fr.o.m. 1994-06-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:146 Massmedieforskning för bransch och samhälle [ pdf ]
Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:118, tilläggsdir. 1994:33 och 1994:123.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:94 Dagspressen i 1990-talets
rapport
SOU 1994:145 Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV - Fem promemorior och diskussionsinlägg
rapport
SOU 1995:37 Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Johansson, K Å landshövding
Ledamot : Hans Fredrik Dahl, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Georg Danell, jur.kand., fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Lotta Edholm, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Bertil Fiskesjö, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Karl Erik Gustafsson, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Niels Hebert, oppositionsråd, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Barbro Hietala, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Göran Hillman, kultursekreterare, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Bobby Hommerberg, chefredaktör, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-08-21
Ledamot : Kurt Ove Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : My Persson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Agneta Ringman, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Ingvar Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Sören Thunell, chefredaktör, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Peter Torgerson, civilekonom, fr.o.m. 1994-08-22 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Marita Ulvskog, chefredaktör, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Lena Wennberg, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-24
Expert : Göran Blomberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-11-29
Expert : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-06-10
Expert : Hans Lindskog, byråchef, fr.o.m. 1994-09-01
Sekreterare : Hans Lindskog, byråchef, fr.o.m. 1993-11-08 t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Åse Matz, föredragande, fr.o.m. 1994-08-01
Pia Marén, civilekonom, fr.o.m. 1993-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman