: : :

Medverkande i utredning : Marita Ulvskog På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Marita Ulvskog på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Marita Ulvskog

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Marita Ulvskog medverkat i ( 4 st. ):

Grundlagsutredningen (Ju 2004:11) [ Avslutad 2009 ] [ Ledamot ]

Grundlagsutredningen (Ju 2004:11)


Beteckning : Ju 2004:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-02
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-07-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:96
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Engqvist, Lars, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-12-06
Ordförande : Unckel, Per, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Bildt, Carl, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-12-06
Ledamot : Einarsson, Mats, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Eriksson, Peter, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Hellsvik, Gun, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Hirschfeldt, Johan, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Hjelm-Wallén, Lena, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Isaksson, Lena, fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Johansson, Morgan, fr.o.m. 2007-01-29 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Lundgren, Kerstin, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Sjöholm, Henrik, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : von Sydow, Henrik, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Tarschys, Daniel, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Ulvskog, Marita, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Westlund, Åsa, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2007-01-28
Sakkunnig : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 2004-11-22 t.o.m. 2008-12-31
Sakkunnig : Svahn Starrsjö, Kristina, fr.o.m. 2007-01-17 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Eliason, Marianne, fr.o.m. 2006-10-01 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Malmberg, Stina, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Munck, Johan, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2006-11-30
Expert : Nilsson, Bengt-Åke, fr.o.m. 2007-06-15 t.o.m. 2008-05-31
Expert : Regner, Göran, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Regner, Hans, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Vängby, Staffan, fr.o.m. 2007-06-15 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Gustavsson, Daniel, fr.o.m. 2006-01-16 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Göranson, Frida, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Jonasson, Jenny, fr.o.m. 2005-02-07 t.o.m. 2009-01-11
Sekreterare : Kessling, Anna, fr.o.m. 2005-05-01 t.o.m. 2007-09-02
Sekreterare : Lindstam, Thomas, fr.o.m. 2007-12-06 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Sener, Refik, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2005-10-18
Sekreterare : Stromberg, Linda, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Ström, Lars-Åke, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Törngren, David, fr.o.m. 2007-11-22 t.o.m. 2008-12-31
Biträdande sekreterare : Freeman, Sara, fr.o.m. 2007-10-22 t.o.m. 2009-02-28
Bitr. sekreterare : Risvall, Sofia, fr.o.m. 2005-10-24 t.o.m. 2007-09-30
Kanslichef : Eka, Anders, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2009-02-28

Rapporter

SOU 2007:40Valstystem och representationsaffekten
SOU 2007:41Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006
SOU 2007:42Från statsminister till president?
SOU 2007:67Regeringsformen ur ett könsperspektiv
SOU 2007:68Ett decennium med personalval
SOU 2007:69Bestämmelserna om domstolarna i regeringsformen
SOU 2007:84Värdet av valdeltagande
SOU 2007:85Olika former av normkontroll
SOU 2007:93Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd
SOU 2007:94Folkomröstningar i Europa
SOU 2008:42Normgivningsmakten
SOU 2008:43Tre rapporter till Grundlagsutredningen
SOU 2008:61Krisberedskapen i grundlagen
SOU 2008:115Finansmakten
SOU 2008:125En reformerad grundlag Del 1 och 2
SOU 2009:17Kommunal kompetenskatalog – en problemorientering
SOU 2009:18Två rapporter till Grundlagsutredningen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:96

Betänkanden av utredningen ( 17 st. SOU ) :

Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Ku 2000:F) [ Ordförande ]
Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Ku 2000:F)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-02-24
Lokal : Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00
Medverkande :
Ordförande : Marita Ulvskog, kulturminister, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2004-12-31
Vice ordförande : Ingrid Eiken, statssekreterare, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2008-01-31
Vice ordförande : Agneta Karlsson, statssekreterare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Vice ordförande : Per Olsson Fridh, statssekreterare, fr.o.m. 2016-01-16 t.o.m. 2018-12-31
Vice ordförande : Ulf Perbo, statssekreterare, fr.o.m. 2011-03-24 t.o.m. 2013-12-31
Vice ordförande : Henrik Toremark, stabschef, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2011-03-23
Vice ordförande : Gunilla Thorgren, statssekreterare, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Mahmoud Aldebe, ingenjör, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Olle Alkholm, bitr. kyrkoledare, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Krister Andersson, missionsföreståndare, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Marianne Andréas, samordnare, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Nils Fredrik Aurelius, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Ann Aurén, kansliråd, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Yusuf Aydin, ordförande, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Susanne Ayoub, studiesekreterare, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Gabriel Barqasho, fader, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Helena Benaouda, sekreterare, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Anders Bengtsson, missionsföreståndare, fr.o.m. 2010-03-18 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Leni Björklund, generalsekreterare, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Anders Blåberg, missionsdirektor, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Cecilia Brinck, led. av riksdagen, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-03-01
Ledamot : Eva Brunne, biskop, fr.o.m. 2001-03-24 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Magdalena Dahlborg, handläggare, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Inger Davidsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-18 t.o.m. 2011-10-19
Ledamot : Fredrik Emanuelson, biskopsvikarie, fr.o.m. 2010-03-18 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Kerstin Engle, led. av riksdagen, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Madeleine Fredell, dominikansyster, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Trudy Fredriksson, ordförande, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Kristina Frisk, adm.chef, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Tamirat Getachew, studerande, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Cristina Grenholm, avdelningschef, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Leif Grundberg, departementsråd, fr.o.m. 2010-03-18 t.o.m. 2011-03-23
Ledamot : Åke Göransson, generalsekreterare, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Sten-Gunnar Hedin, pastor, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Satu Hirsch Fjellstedt, leg. psykoterapeut, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Haider Ibrahim, civilingenjör, fr.o.m. 2010-03-18 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Fadila Jasarevic, ordförande, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Helena Josefson, departementsråd, fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : William Kenney, biskop, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Ev Kleman, kommendör, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Jan-Erik Levy, generalsekreterare, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Eva Lohman, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Maria Lundqvist Norling, rättschef, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Anders Lönneberg, departementsråd, fr.o.m. 2011-03-24 t.o.m. 2015-03-01
Ledamot : Hans-Erik Nordin, biskop, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2011-03-23
Ledamot : Matias Norström, fader, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Ragnar Persenius, biskop, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Helene Pettersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Lena Posner-Körösi, ordförande, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Pär-Axel Sahlberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Thord-Ove Thordson, generalsekreterare, fr.o.m. 2000-12-11 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Hans Wallmark, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-10-20
Ledamot : Aron Verständig, tillträdande ordförande, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Karin Wiborn, missionsföreståndare, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Björn Wiechel, led. av riksdagen, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Marie Willermark, kommendför, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Göran Zettergren, missionsföreståndare, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Anders Åkesson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2009-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Kommittén (Ku 1993:10) om den framtida presspolitiken


Beteckning : Ku 1993:10
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-19
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:118, tilläggsdir. 1994:33 och 1994:123.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Bengt K Å
Ledamot : Dahl, Hans Fredrik, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Danell, Georg, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Edholm, Lotta, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Fiskesjö, Bertil, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Gustafsson, Karl Erik, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Hebert, Niels, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Hietala, Barbro, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Hillman, Göran, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Hommerberg, Bobby, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-08-21
Ledamot : Johansson, Kurt Ove, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Persson, My, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Ringman, Agneta, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Svensson, Ingvar, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Thunell, Sören, fr.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Torgerson, Peter, fr.o.m. 1994-08-22 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Ulvskog, Marita, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1994-10-06
Ledamot : Weibull, Lennart, fr.o.m. 1993-11-24
Ledamot : Wennberg, Lena, fr.o.m. 1993-11-24
Expert : Blomberg, Göran, fr.o.m. 1993-11-29
Expert : Cavallin, Jens, fr.o.m. 1994-06-10
Expert : Lindskog, Hans, fr.o.m. 1994-09-01
Sekreterare : Lindskog, Hans, fr.o.m. 1993-11-08 t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Matz, Åse, fr.o.m. 1994-08-01
Marén, Pia, fr.o.m. 1993-11-30

Rapporter

SOU 1994:94Dagspressen i 1990-talets
rapport
SOU 1994:145Ägarkoncentration i dagspress och
radio/TV – Fem promemorior och diskussionsinlägg
rapport
SOU 1995:37Vårt dagliga blad – stöd till
svensk dagspress
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1993:118
Dir. 1994:33
Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1999 ] [ Ordförande ]
Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1982-12-22
Direktiv för delegationen, se dir 1982:104, dir. 1986:4, dir. 1992:15 och dir. 1994:156.
Delegationens arbete avslutades i december 1998 och har genom protokoll vid regeringssammanträde 1999-05-27 nr. 1, dnr Ku1999/1755/IFU ersatts avUngdomsdelegationen (Ku 1999:05)
Utredningen har avgett :
SOU 1985:33 Några barn- och ungdomsfrågor 1982-85 Rapporten "Nya vägar till arbete för ungdom" Rapporten "Ungdomsforskning i Sverige på 80-talet"
Ds 1989:18 Framtida ungdomsforskning i Sverige Rapporten "Vad händer med Pippi Långstrump när hon blir tonåring"? 1990 Rapporten "Europa-det är vi" 1990 Debattskriften "Murar att rasera. Om invandrarungdomar i mötet med Sverige" 1990 Rapporten "Kulturbudkavlen" 1991 Rapporten "Ungdomars delaktighet och inflytande" 1991 Rapporten "Ungdom och industri i gemensam framtid" 1991 Rapport om ungdomarna och valet 1991 (Skandinavisk opinion ab) 1991 "Kolla" (temaskrift till högstadieelever om insatser mot främlingsfientlighet). 1992 "Skolan, hjärtat, världen". Invandring och ungdomsopinion, bakgrund och belysning". 1992 Ungdomen och invandringen II. Förhållningssätt till invandring och invandrare 1993. (Centrum för invandringsforskning vid Stockholms universitet, på uppdrag av delegationen.) Forskning om ungdom. Rapport från en ungdomsforskningskonferens 1993.
SOU 1994:73 Ungdomars välfärd och värderingar. Rapport till Barn- och ungdomsdelegationen och Generationsutredningen. Ungdomarna och valet 1994 (skandinavisk opinion ab). Mobbning - förebygga och åtgärda. En idé- och exempelsamling från Barn- och ungdomsdelegationen. 1994 Invandring och ungdomsopinion. Bakgrund och belysning (Barn- och ungdomsdelegationen och Ungdom mot rasism). 1995 Ungdomarna och framtidens arbetsmarknad. Rapport från en konferens den 21 november 1995 Att få bli vuxen - om ungdomars etablering på olika marknader. Rapport från en ungdomsforskningskonferens den 29 november 1996. Utsatthet för etniskt och politiskt relaterat hot m.m., spridning av rasistisk och antirasistisk propaganda samt attityder till demokrati m.m. bland skolelever. 1997 Unga visionärer - tio ungdomars tankar om framtiden. (Utgiven i samverkan med Ungdomens T-råd och Ungdomsstyrelsen). 1997 Barns och ungdomars psykiska hälsa. Några aktuella ansatser till ett helhetsperspektiv. 1997 Med respekt för sekretessen - det går att samarbeta. 1998 Etnicitet och brottsliga nätverk bland ungdomar i Stockholm som misstänks för våldsbrott. 1998 Barn och ungdomar behöver fler vuxna. Rapport från expertgruppen för fler vuxna i barns och ungdomars närmiljöer. 1998 Fler vuxna i barns och ungdomars närmiljöer (reportagebok om ovanstående projekt). 1998 Eftervalsundersökning bland ungdomar i åldern 16-25 år. 1998
Medverkande :
Ordförande : Marita Ulvskog, statsråd, fr.o.m. 1994-10-20 t.o.m. 1996-03-21
Vice ordförande : Anna Hedborg, statsråd, fr.o.m. 1994-10-27 t.o.m. 1996-03-21
Vice ordförande : Ylva Johansson, statsråd, fr.o.m. 1996-09-19 t.o.m. 1998-12-31
Vice ordförande : Maj-Inger Klingvall, statsråd, fr.o.m. 1996-04-11
Ledamot : Bengt Erik Andersson, professor, fr.o.m. 1995-02-16 t.o.m. 1996-05-19
Ledamot : Erling Bjurström, sociolog, fr.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Bengt Börjesson, professor, fr.o.m. 1996-05-20
Ledamot : Pia Edin, skolnämndsordförande, fr.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Magnus Kihlbom, överläkare, fr.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Lisbeth Palme, barnpsykolog, fr.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Jerzy Sarnecki, professor, fr.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Tuttika Sen, fri producent, fr.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Bosse Ståldal, föreståndare, fr.o.m. 1995-02-16
Sakkunnig : Ann-Sofie Hermansson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1995-09-27 t.o.m. 1997-03-12
Sakkunnig : Morgan Johansson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1997-05-13 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Cathrine Lilja Hansson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1994-11-24 t.o.m. 1995-09-26
Sakkunnig : Leif Linde, generaldirektör, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Ulf P. Lundgren, generaldirektör, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Cecilia Modig, pressekreterare, fr.o.m. 1995-02-16 t.o.m. 1996-03-21
Sakkunnig : Louise Sylwander, generaldirektör, fr.o.m. 1995-02-16 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Gunilla Thorgren, pol.sakkunnig, fr.o.m. 1995-02-16 t.o.m. 1996-03-21
Sakkunnig : Birgitta Wallström, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1997-05-13 t.o.m. 1998-03-31
Sakkunnig : Kerstin Wigzell, generaldirektör, fr.o.m. 1995-02-16 t.o.m. 1996-02-21
Sakkunnig : Agneta Zedell, tf. generaldirektör, fr.o.m. 1996-02-22 t.o.m. 1996-12-31
Sakkunnig : Gunn Britt Andersson, statssekreterare, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1996-03-21
Sakkunnig : Lena Häll Eriksson, statssekreterare, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1996-03-21
Sakkunnig : Lil Ljunggren Lönnberg, statssekretare, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Thomas Lyrevik, statssekreterare, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1996-03-21
Sakkunnig : Sture Nordh, statssekretare, fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Ann-Christin Nykvist, statssekretare, fr.o.m. 1995-02-16 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Tommy Ohlström, statssekreterare, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1996-03-21
Sakkunnig : Kristina Rennerstedt, statssekretare, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Mikael Sjöberg, statssekretare, fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunnig : Hans Svensson, statssekretare, fr.o.m. 1996-03-22
Ordförande : Ann-Sofie Hermansson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-11-17
Ledamot : Joe Frans, projektledare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-11-17
Ledamot : Niklas Norström, föbundsordförande, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-06-18
Ledamot : Yvonne Ruwaida, led. av riksdagen, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-11-17
Ordförande : Ann Britt Grünwald, anstalschef, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ibrahim Beganovic, projektledare, fr.o.m. 1997-07-14 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Ann-Christine Bystedt, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-11-18 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Bo Carlsson, ombudsman, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Pia Edin, skolnämndsordförande, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : , Eklund, Solweig 1:e vice ordförande, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Mari Grahn, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-11-17
Ledamot : Bengt Harju, handläggare, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-05-03
Ledamot : Ulla Höjgård, direktör, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1997-10-05
Ledamot : Ulla Isaksson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Vivi Jacobson Libietis, sekreterare, fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Rolf Josefsson, projektledare, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Silja Jundin, undervisningsråd, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Heidrun Kellner, sekreterare, fr.o.m. 1997-07-14 t.o.m. 1997-08-25
Ledamot : Bo Ståldal, föreståndare, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Kerstin Svensson, utredningssekreterare, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Inga-Lill Wener, byrådirektör, fr.o.m. 1997-10-06 t.o.m. 1998-06-15
Ledamot : Camilla Zilo, informatör, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-06-15
Expert : Nils Billing, distriktschef, fr.o.m. 1998-02-03 t.o.m. 1998-04-26
Huvudsekreterare : Lars Bryntesson
Sekreterare : Ulla Bystedt
Kansli : Barbro Pehrsson
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Dir. 1982:104
Dir. 1986:4
Dir. 1992:15
Dir. 1994:156
Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1989:18

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman