Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 32 st. ♀ 8 ♂ 24 ) :

Bjarne Kirsebom  []  ( Ordförande )
Mårten Carlsson  []  ( Ledamot )
Lars Ekholm  []  ( Ledamot )
Lennart Hjalmarsson  []  ( Ledamot )
Inge Jonsson  []  ( Ledamot )
Lillemor Kim  []  ( Ledamot )
Ingemar Lind  []  ( Ledamot )
Jan Martinsson  []  ( Ledamot )
Ingegerd Palmér  []  ( Ledamot )
Staffan Bengtsson  []  ( Sakkunnig )
Magnus Börjesson  []  ( Sakkunnig )
Gunnar Wetterberg  []  ( Sakkunnig )
Dan Andersson  []  ( Expert )
Inge Bartning  []  ( Expert )
Agneta Bladh  []  ( Expert )
Henrik Bohlin  []  ( Expert )
Håkan Eriksson  []  ( Expert )
John Fürstenbach  []  ( Expert )
Inga-Stina Hansson  []  ( Expert )
Benny Helgesson  []  ( Expert )
Ulf Heyman  []  ( Expert )
Kjell Gunnarsson  []  ( Expert )
Roger Johansson  []  ( Expert )
Wanda Klintberg  []  ( Expert )
Ulla Myhrman  []  ( Expert )
Michael Nydén  []  ( Expert )
Staffan Ros  []  ( Expert )
Rolf Sandahl  []  ( Expert )
Bengt Swensson  []  ( Expert )
Staffan Wahlén  []  ( Expert )
Ann Fritzell  []  ( Huvudsekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor


Beteckning : U 1992:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-18
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:85.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Kirsebom, Bjarne t.o.m. 1994-10-07
Ledamot : Carlsson, Mårten t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Ekholm, Lars t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Hjalmarsson, Lennart t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Jonsson, Inge t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Kim, Lillemor t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Lind, Ingemar t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Martinsson, Jan t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Palmér, Ingegerd t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Bengtsson, Staffan, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Börjesson, Magnus t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Wetterberg, Gunnar t.o.m. 1995-04-12
Expert : Andersson, Dan t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bartning, Inge t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bladh, Agneta t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bohlin, Henrik t.o.m. 1995-04-12
Expert : Eriksson, Håkan t.o.m. 1995-04-12
Expert : Fürstenbach, John t.o.m. 1995-04-12
Expert : Hansson, Inga-Stina t.o.m. 1995-04-12
Expert : Helgesson, Benny t.o.m. 1995-04-12
Expert : Heyman, Ulf t.o.m. 1995-04-12
Expert : Gunnarsson, Kjell t.o.m. 1995-04-12
Expert : Johansson, Roger t.o.m. 1995-04-12
Expert : Klintberg, Wanda t.o.m. 1995-04-12
Expert : Myhrman, Ulla t.o.m. 1995-04-12
Expert : Nydén, Michael t.o.m. 1995-04-12
Expert : Ros, Staffan t.o.m. 1994-01-11
Expert : Sandahl, Rolf t.o.m. 1995-04-12
Expert : Swensson, Bengt t.o.m. 1995-04-12
Expert : Wahlén, Staffan t.o.m. 1995-04-12
Huvudsekreterare : Fritzell, Ann t.o.m. 1995-04-12
Eriksson, Lena t.o.m. 1995-04-12

Rapporter

SOU 1993:3Ersättning för kvalitet och
effektivitet.
SOU 1993:103Kvalitet och dynamik
SOU 1994:80Iakttagelser under en reform
Slutskrivelse den 12 april 1995.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman