Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lennart Hjalmarsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lennart Hjalmarsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lennart Hjalmarsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lennart Hjalmarsson medverkat i ( 5 st. ):

ASKA-utredningen (Fi 2008:02) [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]
ASKA-utredningen (Fi 2008:02)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:1
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:12 Skatt i retur
Medverkande :
Särskild utredare : Lennart Hjalmarsson, fr.o.m. 2008-04-15 t.o.m. 2009-02-26
Expert : Johan Fall, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Henrik Hammar, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Annika Helker Lundström, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Kristina Holmgren, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Anna Johannesson Magnusson, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Erik Larsson, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Ulrika Lindstedt, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Cecilia Mauritzon, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Christina Oettinger Biberg, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : David Strömberg, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Weine Wiqvist, fr.o.m. 2008-05-01
Sekreterare : Robert Lundmark, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2009-03-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:12 Skatt i retur [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-06-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2003:85, dir. 2007:47 och dir. 2011:123
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport 2006:1 Medvind i uppförbacke - en studie av den svenska vindkraftspolitiken
Rapport 2007:1 A broader palette: The role of tecknology in dimate
Rapport 2007:2 Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av Porterhypotesen
Rapport 2007:3 Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
Rapport 2007:4 Sveriges klimatpolitik - värdet av utsläppshandel och valet av målformulering
Rapport 2008:1 Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll
Rapport 2008:2 Biologisk mångfald - En analys av begreppet och dess användning i den svenska miljöpolitiken
Rapport 2009:1 Suggestions for the Road to Copenhagen
Rapport 2009:2 Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor
Rapport 2009:3 Höghastighetsjärnvägar som klimatpolitiska styrmedel - ett stickspår? Exemplet Götalandsbanan
Rapport 2009:4 Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?
Rapport 2010:1 Etanolens koldioxideffekter - En översikt av forskningen
Rapport 2010:2 Baltic-wide and Swedish Nutrient reduction targets An Evaluation of Cost-effective Strategies
Rapport 2010:3 Att mäta välfärd och hållbar utveckling - gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler
Rapport 2010:4 Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken
Rapport 2010:5 Dags att tänka om! Rapport om EU:s vägval i den internationella klimatpolitiken
Rapport 2010:6 Med klimatet i tankarna - styrmedel för energieffektiva bilar
Rapport 2011:1 Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exempel fjärrvärme
Rapport 2011:2 Genvägar eller senvägar - vad kostar det oss att avstå från gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Rapport 2011:3 Mot nya vatten - vart leder individuella överförbara fiskekvoter?
Rapport 2011:4 Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion
Rapport 2012:1 Economic evaluation of the High Speed Rail
Rapport 2012:2 Peak oil - En ekonomisk analys
Rapport 2012:3 Klimatpolitik och ledarskap - vilken roll kan ett litet land spela?
Rapport 2012:4 The Role of Life Cycle Assessment in Environmental Policymaking
Rapport 2012:4 The Costs and Benefits of Renewable Energy in Scotland
Medverkande :
Ordförande : Bengt Kriström, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ordförande : Bengt Kriström, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ordförande : Hillevi Larsson, fr.o.m. 2006-01-20 t.o.m. 2007-02-24
Ordförande : Annika Nilsson, fr.o.m. 2005-02-24 t.o.m. 2006-01-19
Ledamot : Thomas Aronsson, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Karin Bäckstrand, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Björn Carlén, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Anne-Sophie Crépin, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Jonas Ebbesson, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Ing-Marie Gren, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Lennart Hjalmarsson, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-02-22
Ledamot : Per-Olov Johansson, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-01-17
Ledamot : Bengt Kriström, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Stefan Lundgren, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Bengt Lundegårdh, fr.o.m. 2006-06-12 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lennart Lundqvist, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Micheletti Michele, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Astri Muren-Chamberlain, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Carl Rova, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Eva Samakovlis, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Thomas Sterner, fr.o.m. 2005-05-10 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Gunilla Öberg, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2007-02-24
Expert : Catherine Hagem, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Expert : Anni Huhtala, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Kanslichef : Joakim Sonnegård, fr.o.m. 2004-10-15 t.o.m. 2007-06-01
Kanslichef : Mikael Åsell, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Magnus Allgulin, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Björn Carlén, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2010-06-29
Kanslisekreterare : Charlotte Korfitsen, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Kanslisekreterare : Charlotte Nömmera, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2012-12-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (Jo 2002:03) för förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10–13 juni 2002 [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]
Kommittén (Jo 2002:03) för förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10-13 juni 2002
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-02-21
Direktiv för kommittén, se dir. 2002:27
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:75 Utrota svälten. Livsmedelssäkerhet, ett nationellt och globalt ansvar
Medverkande :
Ordförande : Maj-Inger Klingvall, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-02-21
Ledamot : Gunnel Axelsson Nycander, tematiker, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Helena Bargholtz, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Sinikka Bohlin, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Birgitta Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Åsa Elfström, departementsråd, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Anki Elken, ordförande, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Arne Gabrielsson, fil.dr, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Inge Gerremo, ställföretr. enhetschef, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Kjell Havnevik, professor, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Anette Hellström, programchef, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Lennart Hjalmarsson, verkst. direktör, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Lennart Johanssson, ombudsman, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Gerd Johnsson Latham, kansliråd, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Katarina Lindahl, generalsekreterare, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Pernilla Malmer, internationell sekreterare, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Isabel Moretti, politisk sekreterare, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Tor Nyberg, ekonom, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Bertil Persson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Rasmus Rasmusson, ambassadör, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Carl Schlyter, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot : Stefan de Vylder, docent, fr.o.m. 2002-03-22
Sekreterare : Michael Hjelmåker, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-03-18
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Skattenedsättningskommittén (Fi 2001:09) [ Avslutad 2003 ] [ Ordförande ]
Skattenedsättningskommittén (Fi 2001:09)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-04-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:29
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:38 Svåra skatter!
Medverkande :
Ordförande : Lennart Hjalmarsson, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : K Abramsson, G, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Ola Alterå, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2001-12-20
Ledamot : Sven Brus, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Lennart Daleus, fr.o.m. 2001-12-20 t.o.m. 2002-09-25
Ledamot : Åsa Domeij, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-08-15
Ledamot : Lena Ek, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Per Erik Granström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-01-17 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Tom Hedlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-12-14 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Ulf Keijer, fr.o.m. 2002-02-19 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Lennart Kollmats, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2001-10-22
Ledamot : Lennart Olsen, fr.o.m. 2002-10-28 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Marietta de Pourbaix-Lundin, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Per Rosengren, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Lisbeth Staaf-Igelström, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Per-Olof Svensson, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-01-16
Sakkunnig : Agneta Bergqvist, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Yvonne Fredriksson, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-04-17
Sakkunnig : Maria Gårding Wärnberg, fr.o.m. 2002-04-17 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Katinka Hort, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Conny Hägg, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Dan Johansson, fr.o.m. 2002-10-15 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Anders Kristoffersson, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Runar Brännlund, fr.o.m. 2001-11-21 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Agnes von Gersdorf, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Åsa Johannesson-Lindén, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-08-15
Expert : Göran Lagerstedt, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Åsa Leander, fr.o.m. 2001-11-29 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Göran Lundin, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2001-10-24
Expert : Mikael Möller, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Christina Oettinger-Biberg, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Stefan Nyström, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Gunnar Rabe, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Maria Sandqvist, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Susanne Åkerfeldt, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Hans Öhgren, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Sekreterare : Johan Sanner, fr.o.m. 2001-08-06 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Ann Veiderpass, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2003-04-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:38 Svåra skatter! [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1992:85.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:3 Ersättning för kvalitet och effektivitet.
SOU 1993:103 Kvalitet och dynamik
SOU 1994:80 Iakttagelser under en reform Slutskrivelse den 12 april 1995. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bjarne Kirsebom, statssekreterare, t.o.m. 1994-10-07
Ledamot : Mårten Carlsson, f.d. rektor, t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Lars Ekholm, högskoledirektör, t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Lennart Hjalmarsson, professor, t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Inge Jonsson, f.d. rektor, t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Lillemor Kim, rektor, t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Ingemar Lind, rektor, t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Jan Martinsson, vice vd, t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Ingegerd Palmér, rektor, t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Staffan Bengtsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Magnus Börjesson, vice ordförande, t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Gunnar Wetterberg, departementsråd, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Dan Andersson, departementssekreterare, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Inge Bartning, docent, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Agneta Bladh, avdelningschef, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Henrik Bohlin, doktorand, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Håkan Eriksson, professor, t.o.m. 1995-04-12
Expert : John Fürstenbach, byråchef, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Inga-Stina Hansson, ekonomichef, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Benny Helgesson, förtroendevald SFS, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Ulf Heyman, avdelningsdirektör, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Kjell Gunnarsson, avdelningsdirektör, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Roger Johansson, byråchef, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Wanda Klintberg, akademiräntmästare, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Ulla Myhrman, byråchef, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Michael Nydén, planeringschef, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Staffan Ros, departementssekreterare, t.o.m. 1994-01-11
Expert : Rolf Sandahl, revisionsdirektör, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bengt Swensson, docent, t.o.m. 1995-04-12
Expert : Staffan Wahlén, pedagogisk konsult, t.o.m. 1995-04-12
Huvudsekreterare : Ann Fritzell, ämnessakkunnig, t.o.m. 1995-04-12
Lena Eriksson, departementssekreterare, t.o.m. 1995-04-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman