: : :

Medverkande i utredning : Wanda Klintberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Wanda Klintberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Wanda Klintberg medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om forskarutbildningen och perioden efter doktorsexamen (U 2002:12) [ Avslutad 2004 ] [ Huvudsekreterare ]

Utredningen om forskarutbildningen och perioden efter doktorsexamen(U 2002:12)


Beteckning : U 2002:12
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-07
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:148 samt reg.beslut 2003-06-18 dnr U2003/2383/UH
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bergendahl Norell, Margareta, fr.o.m. 2002-12-05 t.o.m. 2004-03-02
Huvudsekreterare : Klintberg, Wanda, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Steinwall, Anders, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2004-04-30
Assistent : Agustsson, Monica, fr.o.m. 2003-08-01 t.o.m. 2004-04-30

Rapporter

SOU 2004:27En Ny Doktorsutbildning – Kraftsamling för excellens och tillväxt
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:148
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:27 En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Organisationskommittén för Malmö högskola (U 1996:06) [ Avslutad 1998 ] [ Huvudsekreterare ]
Organisationskommittén för Malmö högskola (U 1996:06)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:74. Slutredovisning den 30 juni 1998 Dnr U98/2711/UH Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Göran Löfdahl, statssekreterare, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Johanna Esseveld, docent, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Cristina Glad, direktör, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Percy Liedholm, vice ordförande, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Jan S. Nilsson, professor, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Kerstin Paulsson, civilingenjör, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ilmar Reepalu, ordförande, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Svante Holgersson, direktör, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Tomas Lidman, riksbibliotekarie, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Jöran Lindvall, museichef, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Gunnel Stenqvist, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Lennart Andersson, professor, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Christine Axelsson, kommunalråd, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Mårten Carlsson, professor, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Lars Engkvist, direktör, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Sven-Olof Isacsson, professor, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Christina Rogestam, verkst. direktör, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Ordförande : Svante Holgersson, lokalförsörjning och, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Ordförande : Torbjörn Lindqvist, studerande, fr.o.m. 1996-12-05 t.o.m. 1998-06-30
Huvudsekreterare : Wanda Klintberg, akademiräntmästare, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Sten Dellby, byrådirektör, fr.o.m. 1996-12-01
Sekreterare : Inger Lindstedt, universitetsadjunkt, fr.o.m. 1996-11-01
Sekreterare : Kurt Strömberg, fr.o.m. 1996-10-30
Sekreterare : Margareta Troein, assistent, fr.o.m. 1996-12-01
Lucie Mandaus, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:74
Kommittén för en ny högskola i Malmö (U 1995:12) [ Avslutad 1996 ] [ Huvudsekreterare ]

Kommittén för en ny högskola i Malmö (U 1995:12)


Beteckning : U 1995:12
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:135.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Löfdahl, Göran, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Andersson, Rune, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Axelsson, Christine, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Flodgren, Boel, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Glad, Cristina, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Hellsvik, Gun, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-03-05
Ledamot : Liedholm, Percy, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Persson, Bertil, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Reepalu, Ilmar, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Rydén, Rune, fr.o.m. 1996-03-06 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Schöld, Eva, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Silfverstrand, Bengt, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot : Warnerbring, Kerstin, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert : Holgersson, Svante, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert : Granath, Lars, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-08-01
Expert : Lidman, Tomas, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert : Lindvall, Jöran, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert : Nilsson, Inger, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert : Nilsson, Jan S., fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert : Olsson, Mats, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert : Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ordförande : Nilsson, Jan S., fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Abrahamsson, Bengt, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Esseveld, Johanna, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Gyllenhammar, Charlotte, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Haikola, Lars, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Honeth, Peter, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Mattiasson, Bo, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Melin, Eva, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Ohlsson, Rolf, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Persson, Christer, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Skoglösa, Torkel, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Sekreterare : Johansson, Bertil, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ordförande : Olsson, Mats, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Holgersson, Svante, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Lindvall, Jöran, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Persson, Bo, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Rangvin, Cecilia, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Strömberg, Kurt, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Sekreterare : Falck, Göran, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ordförande : Lidman, Tomas, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Eriksson, Bibi, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Marklund, Kari, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Mitelman, Henrik, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Nilsson, Nils Gunnar, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Nilsson, Sven, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Persson, Tove, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Roos, Barbro, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Torbjörnsson, Anna, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Sekreterare : Hesselgren, Eva, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Huvudsekreterare : Klintberg, Wanda, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-10-31
Forsse, Erik, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-02-29
Mandaus, Lucie, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-31
Sandberg, Monica, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29

Rapporter

SOU 1996:36Högskola i Malmö
SOU 1996:120Högskolan i Malmö – Slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:135
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:36 Högskola i Malmö [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:120 Högskolan i Malmö [ pdf ]
Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor


Beteckning : U 1992:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-18
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:85.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Kirsebom, Bjarne t.o.m. 1994-10-07
Ledamot : Carlsson, Mårten t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Ekholm, Lars t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Hjalmarsson, Lennart t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Jonsson, Inge t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Kim, Lillemor t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Lind, Ingemar t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Martinsson, Jan t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Palmér, Ingegerd t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Bengtsson, Staffan, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Börjesson, Magnus t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Wetterberg, Gunnar t.o.m. 1995-04-12
Expert : Andersson, Dan t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bartning, Inge t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bladh, Agneta t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bohlin, Henrik t.o.m. 1995-04-12
Expert : Eriksson, Håkan t.o.m. 1995-04-12
Expert : Fürstenbach, John t.o.m. 1995-04-12
Expert : Hansson, Inga-Stina t.o.m. 1995-04-12
Expert : Helgesson, Benny t.o.m. 1995-04-12
Expert : Heyman, Ulf t.o.m. 1995-04-12
Expert : Gunnarsson, Kjell t.o.m. 1995-04-12
Expert : Johansson, Roger t.o.m. 1995-04-12
Expert : Klintberg, Wanda t.o.m. 1995-04-12
Expert : Myhrman, Ulla t.o.m. 1995-04-12
Expert : Nydén, Michael t.o.m. 1995-04-12
Expert : Ros, Staffan t.o.m. 1994-01-11
Expert : Sandahl, Rolf t.o.m. 1995-04-12
Expert : Swensson, Bengt t.o.m. 1995-04-12
Expert : Wahlén, Staffan t.o.m. 1995-04-12
Huvudsekreterare : Fritzell, Ann t.o.m. 1995-04-12
Eriksson, Lena t.o.m. 1995-04-12

Rapporter

SOU 1993:3Ersättning för kvalitet och
effektivitet.
SOU 1993:103Kvalitet och dynamik
SOU 1994:80Iakttagelser under en reform
Slutskrivelse den 12 april 1995.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:85

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman