: : :

Medverkande i utredning : Ingegerd Palmér På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ingegerd Palmér

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ingegerd Palmér medverkat i ( 6 st. ):

Kommittén om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11) [ Pågående ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)


Beteckning : Fi 2018:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-18
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:100 och 2019:14
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 17 juni 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Palmér, Ingegerd, fr.o.m. 2018-08-30
Sekreterare : Eriksson, Svante, fr.o.m. 2019-03-01

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:100 Ökad statlig verksamhet i Härnösand [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredning om rekrytering av utländska studenter till Sverige (U 1999:09) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]

Utredning om rekrytering av utländska studenter till Sverige (U 1999:09)


Beteckning : U 1999:09
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-05
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-16
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:100
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-10-16
Expert : Fredriksson, Bert, fr.o.m. 2000-03-28 t.o.m. 2000-10-16
Expert : Fredriksson, Torbjörn, fr.o.m. 2000-03-28 t.o.m. 2000-06-05
Expert : Linnhag, Anders, fr.o.m. 2000-09-18 t.o.m. 2000-10-16
Expert : Palmér, Ingegerd, fr.o.m. 2000-03-28 t.o.m. 2000-10-16
Expert : Svensson, Roger, fr.o.m. 2000-03-28 t.o.m. 2000-10-16
Expert : Svensson, Susanne, fr.o.m. 2000-03-28 t.o.m. 2000-10-16
Expert : Rylander, Ulla, fr.o.m. 2000-03-28 t.o.m. 2000-10-16
Expert : Öhlund, Ulf, fr.o.m. 2000-03-28 t.o.m. 2000-10-16
Sekreterare : Melin, Göran, fr.o.m. 2000-05-02 t.o.m. 2000-10-16
Sekreterare : Molander, Nita, fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2000-10-31
Sekreterare : Ståhle, Lennart, fr.o.m. 2000-07-20 t.o.m. 2000-10-31
Sekreterare : Åkerblom, Annica, fr.o.m. 2000-04-10 t.o.m. 2000-08-13

Rapporter

SOU 2000:92Advantage Sweden – Insatser för ökad rekrytering av utländska studenter till den svenska högskolan
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:100
Utredningen (N 1995:10) om nyttiggörande av forskningsresultat, samverkan näringsliv – högskola [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen (N 1995:10) om nyttiggörande av forskningsresultat, samverkan näringsliv – högskola


Beteckning : N 1995:10
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-14
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:139.
Lokal :
0

Sammansättning


Sandgren, Claes, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-07-31
Expert : Ahlandsberg, Ingemar, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-06-16
Expert : Bergendal-Stenberg, Elisabeth, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-06-16
Expert : Engholm, Carl, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-06-16
Expert : Mandaus, Lucie, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-06-16
Expert : Ohlsson, Lennart, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-06-16
Expert : Palmér, Ingegerd, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-06-16
Sekreterare : Andersson, John, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-06-16
Sekreterare : Elg, Lennart, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-05-15
Sekreterare : Stemne, Daniel, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-05-31

Rapporter

SOU 1996:70Samverkan mellan högskolan och
näringslivet – delbetänkande
SOU 1996:89Samverkan mellan högskolan och de
små och medelstora företagen – slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:139
Utredningen (U 1994:01) om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform [ Avslutad 1996 ]

Utredningen (U 1994:01) om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform


Beteckning : U 1994:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
0123456789101112131415161718192021

Sammansättning


Brändström, Dan, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1996-03-31
Andersson, Björn, fr.o.m. 1994-09-13 t.o.m. 1995-06-30
Bauer, Marianne, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Björklund, Leni, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Elmgren, Claes t.o.m. 1996-02-29
Flodström, Anders, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Jansson, Ebba, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-02-29
Janson, Tore, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Karlson, Nils, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1994-10-07
Petersson, Olof, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Blomqvist, Ulla, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Forneng, Stig, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Hannersjö, Solveig, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Honeth, Peter, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Olsson, Arne, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Palmér, Ingegerd, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Ringborg, Erland, fr.o.m. 1995-09-04
Rydell, Anne-Marie, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Sakkunnig : Ringborg, Erland, fr.o.m. 1994-10-27 t.o.m. 1996-02-29
Sakkunnig : Strandell, Hans, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Brandell, Lars, fr.o.m. 1994-10-01 t.o.m. 1995-09-30
Expert : Dahl, Sonja, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1996-02-29
Expert : Forneng, Stig, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Lustig, Lars, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Petri, Claes, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Wikström, Pia, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-07-21
Sekreterare : Ställdal, Eva, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1996-03-31
Engman, Birgitta, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-03-31

Rapporter

Arbetsrapporter
Nr 1 Universitet och högskolor i förändring
Nr 2 Behörighet för högskolestudier för elever från
den nya gymnasieskolan
Nr 3 Urvalsmetoder
Nr 4 Antagningen i praktiken
Nr 5 Styrelsens roll inom universitet och högskolor
Nr 6 University-Industry Relationships
Nr 7 Lärarna, undervisningen och forskningen
SOU 1994:153Ett nytt högskoleverk
SOU 1995:41Allmän behörighet för högskolestudier
SOU 1995:71Behörighet och urval
SOU 1996:21Reform och förändring – Slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor


Beteckning : U 1992:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-18
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:85.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Kirsebom, Bjarne t.o.m. 1994-10-07
Ledamot : Carlsson, Mårten t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Ekholm, Lars t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Hjalmarsson, Lennart t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Jonsson, Inge t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Kim, Lillemor t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Lind, Ingemar t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Martinsson, Jan t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Palmér, Ingegerd t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Bengtsson, Staffan, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Börjesson, Magnus t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Wetterberg, Gunnar t.o.m. 1995-04-12
Expert : Andersson, Dan t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bartning, Inge t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bladh, Agneta t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bohlin, Henrik t.o.m. 1995-04-12
Expert : Eriksson, Håkan t.o.m. 1995-04-12
Expert : Fürstenbach, John t.o.m. 1995-04-12
Expert : Hansson, Inga-Stina t.o.m. 1995-04-12
Expert : Helgesson, Benny t.o.m. 1995-04-12
Expert : Heyman, Ulf t.o.m. 1995-04-12
Expert : Gunnarsson, Kjell t.o.m. 1995-04-12
Expert : Johansson, Roger t.o.m. 1995-04-12
Expert : Klintberg, Wanda t.o.m. 1995-04-12
Expert : Myhrman, Ulla t.o.m. 1995-04-12
Expert : Nydén, Michael t.o.m. 1995-04-12
Expert : Ros, Staffan t.o.m. 1994-01-11
Expert : Sandahl, Rolf t.o.m. 1995-04-12
Expert : Swensson, Bengt t.o.m. 1995-04-12
Expert : Wahlén, Staffan t.o.m. 1995-04-12
Huvudsekreterare : Fritzell, Ann t.o.m. 1995-04-12
Eriksson, Lena t.o.m. 1995-04-12

Rapporter

SOU 1993:3Ersättning för kvalitet och
effektivitet.
SOU 1993:103Kvalitet och dynamik
SOU 1994:80Iakttagelser under en reform
Slutskrivelse den 12 april 1995.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:85
Forskningsberedningen (Ju 1983:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Forskningsberedningen (Ju 1983:B) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Ju 1983:B
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1983-03-03
Direktiv för
Lokal : Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM.

Sammansättning


Ordförande : Björklund, Jan, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ordförande : Hellmark Knutsson, Helene, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ordförande : Krantz, Tobias, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ordförande : Leijonborg, Lars, fr.o.m. 2006-10-06 t.o.m. 2009-06-17
Ordförande : Pagrotsky, Leif, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-05
Ordförande : Tham, Carl, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ordförande : Östros, Thomas, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-10-31
Ledamot : Aaro, Lars-Erik, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Albertsson, Ann-Christine, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Alexandersson, Mikael, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Alsér, Kristina, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Althén, Tomas, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Andersson, Bertil, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Andersson, Bertil, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Andersson, Siv, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Anvret, Maria, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Arwidsson, Marie S, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Benner, Mats, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Benner, Mats, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Bennet, Carl, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Bennich Björkman, Li, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Bergh, Andreas, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Berglöf, Erik, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Brogren, Charlotte, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Carling, Karin, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Dannetun, Helen, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Edin, Per-Olof, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Edquist, Charles, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Edström, Kristina, fr.o.m. 2015-05-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Ekbom, Moa, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Ekholm, Mats, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Ekman, Marie-Louise, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Eriksson, Håkan, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Esseveld, Joanna, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Fossum, Greta, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Frank, Harry, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Franke, Sigbrit, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Fredman, Pam, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Fresk, Klas, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Frisén, Jonas, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Fräjdin-Hellqvist, Ulla-Britt, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Gagné, Cecilia, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Gatti, Anna, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Glad, Christina, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Glimelius, Kristina, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Graneli, Edna, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Graneli, Edna, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Gustafsson, Petter, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Haettner Aurelius, Eva, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Hagström, Stig, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Hallberg, Anders, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Halldenius, Lena, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Halleröd , Björn, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Hammarström, Anne, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Hansson, Sven Ove, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Hober, Sophia, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Holmberg, Bengt, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Holmberg, Sören, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Ingvar, Martin, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Janson, Tore, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Johansson, Leif, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Johansson, Sven Ove, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-11-15
Ledamot : Karlsson, Sigbritt, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Kasemo, Bengt, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Leck, Caroline, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Lidh, Harriet, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lindblad-Toh, Kerstin, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Lindholm, Maria, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lindqvist, Svante, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Lundberg, Jan M, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Markides, Karin, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Martin, Hans, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Millnert, Mille, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Mäler, Karl-Göran, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-06-05
Ledamot : Narvinger, Anders, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Nilsson, Björn O, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Nilsson, Jan S., fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Nordholm, Lena, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Nordin, Tim, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Norell Bergendal, Margareta, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Normark, Staffan, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Nygren, Jan, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Ohlander, Ann-Sofie, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Olsson, Heléne, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Olsson, Inger, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Palmér, Ingegerd, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Pettersson, Ulf, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Rahm Hallberg, Ingalill, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Rahm Hallberg, Ingalill, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Rothstein, Bo, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Sandberg, Göran, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Sandberg, Göran, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Sandberg, Göran, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Sandewall, Eric, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Schwaag Serger, Sylvia, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Sennerby Forsse, Lisa, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Skeppstedt, Örjan, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Smith, Henrik, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Sommerstad, Lena, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Stark, Agneta, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Storch, Marcus, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Strålman, Christian, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Strömme, Maria, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Stymne, Birgitta, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Sundgren, Jan-Erik, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Svanborg, Catharina, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Söderbergh Widding, Astrid, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Sörlin, Sverker, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Sörlin, Sverker, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Tarschys, Daniel, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Treschow Torell, Lena, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Truvé, Staffan, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Uhlén, Mathias, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Wallberg-Henriksson, Harriet, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Wallenberg, Marcus, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Westerhäll, Lotta, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Wigzell, Hans, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Witt-Brattström, Ebba, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Wittrock, Björn, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : von Wright, Moira, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Åsberg, Marie, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Åsman, Barbro, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Gustafsson, Bengt, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-11-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman