: : :

Medverkande i utredning : Mårten Carlsson På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Mårten Carlsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Mårten Carlsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Mårten Carlsson medverkat i ( 5 st. ):

Organisationskommittén för Malmö högskola (U 1996:06) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Organisationskommittén för Malmö högskola (U 1996:06)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:74. Slutredovisning den 30 juni 1998 Dnr U98/2711/UH Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Göran Löfdahl, statssekreterare, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Johanna Esseveld, docent, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Cristina Glad, direktör, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Percy Liedholm, vice ordförande, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Jan S. Nilsson, professor, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Kerstin Paulsson, civilingenjör, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ilmar Reepalu, ordförande, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Svante Holgersson, direktör, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Tomas Lidman, riksbibliotekarie, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Jöran Lindvall, museichef, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Gunnel Stenqvist, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Lennart Andersson, professor, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Christine Axelsson, kommunalråd, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Mårten Carlsson, professor, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Lars Engkvist, direktör, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Sven-Olof Isacsson, professor, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Christina Rogestam, verkst. direktör, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Ordförande : Svante Holgersson, lokalförsörjning och, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-06-30
Ordförande : Torbjörn Lindqvist, studerande, fr.o.m. 1996-12-05 t.o.m. 1998-06-30
Huvudsekreterare : Wanda Klintberg, akademiräntmästare, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Sten Dellby, byrådirektör, fr.o.m. 1996-12-01
Sekreterare : Inger Lindstedt, universitetsadjunkt, fr.o.m. 1996-11-01
Sekreterare : Kurt Strömberg, fr.o.m. 1996-10-30
Sekreterare : Margareta Troein, assistent, fr.o.m. 1996-12-01
Lucie Mandaus, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-30 t.o.m. 1998-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:74
Rådgivande arbetsgrupp med Balticum samt länderna i Central- och Östeuropa (U 1992:D) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Rådgivande arbetsgrupp med Balticum samt länderna i Central- och Östeuropa (U 1992:D)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Medverkande :
Ordförande : Stig Strömholm, professor, t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Janne Carlsson, professor, t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Mårten Carlsson, professor, t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Ulla-Britt Carmnes, rektor, t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Sigbrit Franke-Wikberg, professor, t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Ola Roman, rektor, t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Hans Wieslander, rektor, t.o.m. 1995-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet


Beteckning : UD 1992:06
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-14
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:59.
Lokal : Klarabergsgatan 23.
0123

Sammansättning


Ordförande : Mundebo, Ingemar t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Bahrke, Sigvard t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Carlsson, Mårten t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Dahl, Gudrun t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Gärde, Johan t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Hjern, Benny t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Holmberg, Sven t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Horn, Marie t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Karlström, Bo t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Mattsson, Britt-Marie t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Pettersson, Torbjörn t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Svensson, Kristina t.o.m. 1994-12-31
Huvudsekreterare : Sandgren, Claes t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Edqvist, Olle t.o.m. 1994-06-14
Sekreterare : Ganuza, Enrique t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Juhlin, Eva, fr.o.m. 1994-08-01 t.o.m. 1994-12-31
Nilsson, Anna t.o.m. 1994-03-13
Sandling, Kerstin t.o.m. 1994-12-31

Rapporter

SOU 1994:102Analys och utvärdering av bistånd.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:59
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:102 Analys och utvärdering av bistånd [ pdf ]
Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Utredningen (U 1992:05) om nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor


Beteckning : U 1992:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-18
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:85.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Kirsebom, Bjarne t.o.m. 1994-10-07
Ledamot : Carlsson, Mårten t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Ekholm, Lars t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Hjalmarsson, Lennart t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Jonsson, Inge t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Kim, Lillemor t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Lind, Ingemar t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Martinsson, Jan t.o.m. 1995-04-12
Ledamot : Palmér, Ingegerd t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Bengtsson, Staffan, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Börjesson, Magnus t.o.m. 1995-04-12
Sakkunnig : Wetterberg, Gunnar t.o.m. 1995-04-12
Expert : Andersson, Dan t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bartning, Inge t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bladh, Agneta t.o.m. 1995-04-12
Expert : Bohlin, Henrik t.o.m. 1995-04-12
Expert : Eriksson, Håkan t.o.m. 1995-04-12
Expert : Fürstenbach, John t.o.m. 1995-04-12
Expert : Hansson, Inga-Stina t.o.m. 1995-04-12
Expert : Helgesson, Benny t.o.m. 1995-04-12
Expert : Heyman, Ulf t.o.m. 1995-04-12
Expert : Gunnarsson, Kjell t.o.m. 1995-04-12
Expert : Johansson, Roger t.o.m. 1995-04-12
Expert : Klintberg, Wanda t.o.m. 1995-04-12
Expert : Myhrman, Ulla t.o.m. 1995-04-12
Expert : Nydén, Michael t.o.m. 1995-04-12
Expert : Ros, Staffan t.o.m. 1994-01-11
Expert : Sandahl, Rolf t.o.m. 1995-04-12
Expert : Swensson, Bengt t.o.m. 1995-04-12
Expert : Wahlén, Staffan t.o.m. 1995-04-12
Huvudsekreterare : Fritzell, Ann t.o.m. 1995-04-12
Eriksson, Lena t.o.m. 1995-04-12

Rapporter

SOU 1993:3Ersättning för kvalitet och
effektivitet.
SOU 1993:103Kvalitet och dynamik
SOU 1994:80Iakttagelser under en reform
Slutskrivelse den 12 april 1995.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:85
Omställningskommissionen (Jo 1991:07) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Omställningskommissionen (Jo 1991:07)


Beteckning : Jo 1991:07
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-26
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:97.
Lokal : Jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm
0

Sammansättning


Ordförande : Elmstedt, Claes
Ledamot : Carlsson, Mårten
Ledamot : Karlander, Olof
Ledamot : Nilsson, Pia
Ledamot : Pålsson, Anne-Marie
Ledamot : Wramner, Per
Brunander, Lennart
Gustavsson, Holger
Jennehag, Jan
Lindgren, Sylvia
Nilsson, Carl G.
Rosén, Bengt
Selberg, Åke
Windén, Christer
Åhnberg, Annika
Huvudsekreterare : Lidén, Carl Johan
Sekreterare : Ivarsson, Pernilla
Sekreterare : Wiström, Katrine
Boman, Agneta

Rapporter

SOU 1992:87Åtgärder för att förbereda Sveriges
jordbruk och livsmedelsindustri för EG – förslag om
vegetabiliesektorn, livsmedelsexporten och den
ekologiska produktionen.
SOU 1992:125Åtgärder för att förbereda Sveriges
jordbruk och livsmedelsindustri för EG – förslag om
animaliesektorn
SOU 1993:33Åtgärder för att förbereda Sveriges
jordbruk och livsmedelsindustri för EG.
Kommissionens uppdrag är slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:97

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman