Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetDs 2003:56 Högspecialiserad sjukvård – Kartläggning och förslag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDs 2003:56 Högspecialiserad sjukvård – Kartläggning och förslag ( 393 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Projekt med uppgift att göra en översyn av den högspecialiserade vården (S 2002:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2003 ]

Projekt med uppgift att göra en översyn av den högspecialiserade vården (S 2002:D)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-05-02
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2003:56 Högspecialiserad sjukvård - kartläggning och förslag
Medverkande :
Projektledare : Per Bengtsson, kanslichef, fr.o.m. 2002-08-12 t.o.m. 2003-11-30
Ämnessakkunnig : Ann-Christin Filipsson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2003-11-30
Ämnessakkunnig : Gudmar Lundquist, f.d. sjukhusdirektör, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2003-10-31
Ämnessakkunnig : Lennart Persson, professor, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-10-31
Expert : Peter Aspelin, professor, fr.o.m. 2002-11-15
Expert : Johan Calltorp, hälso- och sjukvårdsdirektör, fr.o.m. 2002-11-15
Expert : Karin Christensson, sjukhusdirektör, fr.o.m. 2002-11-15
Expert : Arne Johansson, landstingsdirektör, fr.o.m. 2002-11-15
Expert : Peter Lönnroth, professor, fr.o.m. 2002-11-15
Expert : Jan Nilsson, professor, fr.o.m. 2002-11-15
Expert : Anna-Stina Nordmark-Nilsson, landstingsdirektör, fr.o.m. 2002-11-15 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Bengt Norrving, administrativ direktör, fr.o.m. 2002-11-15
Expert : Ingalill Rahm Hallberg, professor, fr.o.m. 2002-11-15
Expert : Olle Stendahl, professor, fr.o.m. 2003-01-01
Expert : Birgitta Strandvik, professor, fr.o.m. 2002-11-15
Ordförande : Mikael Sjöberg, statssekreterare, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Catarina Andersson Forsman, avdelningschef, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Jan Brithon, landstingsdirektör, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Lars-Åke Flood, direktör, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Ellen Hyttsten, direktör, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Egon Jonsson, direktör, fr.o.m. 2002-09-13 t.o.m. 2003-03-06
Ledamot : Bo Lindblom, avdelningschef, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Tore Löwstedt, landstingsdirektör, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Nina Rehnqvist, generaldirektör, fr.o.m. 2003-03-07
Ledamot : Göran Stiernstedt, bitr. landstingsdirektör, fr.o.m. 2002-09-13
Ordförande : Anders Blanck, departementsråd, fr.o.m. 2002-09-20
Ledamot : Magdalena Brasch, kansliråd, fr.o.m. 2003-01-01
Ledamot : Charlotta Gustavsson, departementsråd, fr.o.m. 2002-09-20 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Dan Johansson, departementsråd, fr.o.m. 2002-10-15
Ledamot : Karin Röding, departementsråd, fr.o.m. 2002-09-20
Ledamot : Lennart Tingvall, departementsråd, fr.o.m. 2002-09-20 t.o.m. 2002-10-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 31 st. ♀ 11 ♂ 20 )

Per Bengtsson  [] ( Projektledare )
Ann-Christin Filipsson  [] ( Ämnessakkunnig )
Gudmar Lundquist  [] ( Ämnessakkunnig )
Lennart Persson  [] ( Ämnessakkunnig )
Peter Aspelin  [] ( Expert )
Johan Calltorp  [] ( Expert )
Karin Christensson  [] ( Expert )
Arne Johansson  [] ( Expert )
Peter Lönnroth  [] ( Expert )
Jan Nilsson  [] ( Expert )
Bengt Norrving  [] ( Expert )
Ingalill Rahm Hallberg  [] ( Expert )
Olle Stendahl  [] ( Expert )
Birgitta Strandvik  [] ( Expert )
Mikael Sjöberg  [] ( Ordförande )
Catarina Andersson Forsman  [] ( Ledamot )
Jan Brithon  [] ( Ledamot )
Lars-Åke Flood  [] ( Ledamot )
Ellen Hyttsten  [] ( Ledamot )
Egon Jonsson  [] ( Ledamot )
Bo Lindblom  [] ( Ledamot )
Tore Löwstedt  [] ( Ledamot )
Nina Rehnqvist  [] ( Ledamot )
Göran Stiernstedt  [] ( Ledamot )
Anders Blanck  [] ( Ordförande )
Magdalena Brasch  [] ( Ledamot )
Dan Johansson  [] ( Ledamot )
Karin Röding  [] ( Ledamot )
Lennart Tingvall  [] ( Ledamot )
Charlotta Gustafsson  [] ( Ledamot )

Betäknandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betäknandet.

Omslaget till Ds 2003:56

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om Ds 2003:56 Högspecialiserad sjukvård – Kartläggning och förslag

Vad ledde betänkandet Ds 2003:56 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet Ds 2003:56?

Vilka medverkade till Ds 2003:56?

Per Bengtsson, Ann-Christin Filipsson, Gudmar Lundquist, Lennart Persson, Peter Aspelin, Johan Calltorp, Karin Christensson, Arne Johansson, Peter Lönnroth, Jan Nilsson, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Bengt Norrving, Ingalill Rahm Hallberg, Olle Stendahl, Birgitta Strandvik, Mikael Sjöberg, Catarina Andersson Forsman, Jan Brithon, Lars-Åke Flood, Ellen Hyttsten, Egon Jonsson, Bo Lindblom, Tore Löwstedt, Nina Rehnqvist, Göran Stiernstedt, Anders Blanck, Magdalena Brasch, Dan Johansson, Karin Röding, Lennart Tingvall och Charlotta Gustafsson var med när betänkandet Ds 2003:56 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet Ds 2003:56?

Betänkandet Ds 2003:56 är på 96 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman